הטיות פועל קֻלַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְקוּלָּח/מְקֻלָּח
  ani/ata/humekulakh/mekulakh
 • אני/את/היאמְקוּלַּחַת/מְקֻלַּחַת
  ani/at/himekulakhat/mekulakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְקוּלָּחִים/מְקֻלָּחִים
  anakhnu/atem/henmekulakhim/mekulakhim
 • נחנו/אתן/הןמְקוּלָּחוֹת/מְקֻלָּחוֹת
  נחנו/aten/henmekulakhot/mekulakhot

Past

 • אניקוּלַּחְתִּי/קֻלַּחְתִּי
  anikulakhti/kulakhti
 • אתהקוּלַּחְתָּ/קֻלַּחְתָּ
  atakulakhta/kulakhta
 • אתקוּלַּחְתְּ/קוּלַּחַתְּ/קֻלַּחְתְּ/קֻלַּחַתְּ
  atkulakht/kulakhat/kulakht/kulakhat
 • הואקֻלַּח/קוּלַּח
  hukulakh/kulakh
 • היאקוּלְּחָה/קֻלְּחָה
  hikulkha/kulkha
 • אנחנוקוּלַּחְנוּ/קֻלַּחְנוּ
  anakhnukulakhnu/kulakhnu
 • אתםקוּלַּחְתֶּם/קֻלַּחְתֶּם
  atemkulakhtem/kulakhtem
 • אתןקוּלַּחְתֶּן/קֻלַּחְתֶּן
  atenkulakhten/kulakhten
 • הםקוּלְּחוּ/קֻלְּחוּ
  hemkulkhu/kulkhu
 • הןקוּלְּחוּ/קֻלְּחוּ
  henkulkhu/kulkhu

Future

 • אניאֲקוּלַּח/אֲקֻלַּח
  aniakulakh/akulakh
 • אתהתְּקוּלַּח/תְּקֻלַּח
  atatekulakh/tekulakh
 • אתתְּקוּלְּחִי/תְּקֻלְּחִי
  attekulkhi/tekulkhi
 • הואיְקוּלַּח/יְקֻלַּח
  huyekulakh/yekulakh
 • היאתְּקוּלַּח/תְּקֻלַּח
  hitekulakh/tekulakh
 • אנחנונְקוּלַּח/נְקֻלַּח
  anakhnunekulakh/nekulakh
 • אתםתְּקוּלְּחוּ/תְּקֻלְּחוּ
  atemtekulkhu/tekulkhu
 • אתןתְּקוּלְּחוּ/תְּקוּלַּחְנָה/תְּקֻלַּחְנָה/תְּקֻלְּחוּ
  atentekulkhu/tekulakhna/tekulakhna/tekulkhu
 • הםיְקוּלְּחוּ/יְקֻלְּחוּ
  hemyekulkhu/yekulkhu
 • הןיְקוּלְּחוּ/תְּקוּלַּחְנָה/יְקֻלְּחוּ/תְּקֻלַּחְנָה
  henyekulkhu/tekulakhna/yekulkhu/tekulakhna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל קֻלַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "קֻלַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: פֻּתַּח, נֻתַּח
    פרסום