הטיות פועל קֻמַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְקוּמָּח/מְקֻמָּח
  ani/ata/humekumakh/mekumakh
 • אני/את/היאמְקוּמַּחַת/מְקֻמַּחַת
  ani/at/himekumakhat/mekumakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְקוּמָּחִים/מְקֻמָּחִים
  anakhnu/atem/henmekumakhim/mekumakhim
 • נחנו/אתן/הןמְקוּמָּחוֹת/מְקֻמָּחוֹת
  נחנו/aten/henmekumakhot/mekumakhot

Past

 • אניקוּמַּחְתִּי/קֻמַּחְתִּי
  anikumakhti/kumakhti
 • אתהקוּמַּחְתָּ/קֻמַּחְתָּ
  atakumakhta/kumakhta
 • אתקוּמַּחַתְּ/קוּמַּחְתְּ/קֻמַּחַתְּ/קֻמַּחְתְּ
  atkumakhat/kumakht/kumakhat/kumakht
 • הואקֻמַּח/קוּמַּח
  hukumakh/kumakh
 • היאקוּמְּחָה/קֻמְּחָה
  hikumkha/kumkha
 • אנחנוקוּמַּחְנוּ/קֻמַּחְנוּ
  anakhnukumakhnu/kumakhnu
 • אתםקוּמַּחְתֶּם/קֻמַּחְתֶּם
  atemkumakhtem/kumakhtem
 • אתןקוּמַּחְתֶּן/קֻמַּחְתֶּן
  atenkumakhten/kumakhten
 • הםקוּמְּחוּ/קֻמְּחוּ
  hemkumkhu/kumkhu
 • הןקוּמְּחוּ/קֻמְּחוּ
  henkumkhu/kumkhu

Future

 • אניאֲקוּמַּח/אֲקֻמַּח
  aniakumakh/akumakh
 • אתהתְּקוּמַּח/תְּקֻמַּח
  atatekumakh/tekumakh
 • אתתְּקוּמְּחִי/תְּקֻמְּחִי
  attekumkhi/tekumkhi
 • הואיְקוּמַּח/יְקֻמַּח
  huyekumakh/yekumakh
 • היאתְּקוּמַּח/תְּקֻמַּח
  hitekumakh/tekumakh
 • אנחנונְקוּמַּח/נְקֻמַּח
  anakhnunekumakh/nekumakh
 • אתםתְּקוּמְּחוּ/תְּקֻמְּחוּ
  atemtekumkhu/tekumkhu
 • אתןתְּקוּמְּחוּ/תְּקוּמַּחְנָה/תְּקֻמַּחְנָה/תְּקֻמְּחוּ
  atentekumkhu/tekumakhna/tekumakhna/tekumkhu
 • הםיְקוּמְּחוּ/יְקֻמְּחוּ
  hemyekumkhu/yekumkhu
 • הןתְּקוּמַּחְנָה/יְקוּמְּחוּ/יְקֻמְּחוּ/תְּקֻמַּחְנָה
  hentekumakhna/yekumkhu/yekumkhu/tekumakhna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל קֻמַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "קֻמַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: בֻּצַּע, נֻצַּח, סֻפַּח
    פרסום