הטיות פועל קֻפַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְקוּפָּח/מְקֻפָּח
  ani/ata/humekupakh/mekupakh
 • אני/את/היאמְקוּפַּחַת/מְקֻפַּחַת
  ani/at/himekupakhat/mekupakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְקוּפָּחִים/מְקֻפָּחִים
  anakhnu/atem/henmekupakhim/mekupakhim
 • נחנו/אתן/הןמְקוּפָּחוֹת/מְקֻפָּחוֹת
  נחנו/aten/henmekupakhot/mekupakhot

Past

 • אניקוּפַּחְתִּי/קֻפַּחְתִּי
  anikupakhti/kupakhti
 • אתהקוּפַּחְתָּ/קֻפַּחְתָּ
  atakupakhta/kupakhta
 • אתקוּפַּחַתְּ/קוּפַּחְתְּ/קֻפַּחַתְּ/קֻפַּחְתְּ
  atkupakhat/kupakht/kupakhat/kupakht
 • הואקֻפַּח/קוּפַּח
  hukupakh/kupakh
 • היאקוּפְּחָה/קֻפְּחָה
  hikupkha/kupkha
 • אנחנוקוּפַּחְנוּ/קֻפַּחְנוּ
  anakhnukupakhnu/kupakhnu
 • אתםקוּפַּחְתֶּם/קֻפַּחְתֶּם
  atemkupakhtem/kupakhtem
 • אתןקוּפַּחְתֶּן/קֻפַּחְתֶּן
  atenkupakhten/kupakhten
 • הםקוּפְּחוּ/קֻפְּחוּ
  hemkupkhu/kupkhu
 • הןקוּפְּחוּ/קֻפְּחוּ
  henkupkhu/kupkhu

Future

 • אניאֲקוּפַּח/אֲקֻפַּח
  aniakupakh/akupakh
 • אתהתְּקוּפַּח/תְּקֻפַּח
  atatekupakh/tekupakh
 • אתתְּקוּפְּחִי/תְּקֻפְּחִי
  attekupkhi/tekupkhi
 • הואיְקוּפַּח/יְקֻפַּח
  huyekupakh/yekupakh
 • היאתְּקוּפַּח/תְּקֻפַּח
  hitekupakh/tekupakh
 • אנחנונְקוּפַּח/נְקֻפַּח
  anakhnunekupakh/nekupakh
 • אתםתְּקוּפְּחוּ/תְּקֻפְּחוּ
  atemtekupkhu/tekupkhu
 • אתןתְּקוּפְּחוּ/תְּקוּפַּחְנָה/תְּקֻפְּחוּ/תְּקֻפַּחְנָה
  atentekupkhu/tekupakhna/tekupkhu/tekupakhna
 • הםיְקוּפְּחוּ/יְקֻפְּחוּ
  hemyekupkhu/yekupkhu
 • הןיְקוּפְּחוּ/תְּקוּפַּחְנָה/יְקֻפְּחוּ/תְּקֻפַּחְנָה
  henyekupkhu/tekupakhna/yekupkhu/tekupakhna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל קֻפַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "קֻפַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: נֻפַּח, דֻּוַּח, טֻפַּח
    פרסום