הטיות פועל קֻשַּׁר

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְקוּשָּׁר/מְקֻשָּׁר
  ani/ata/humekushar/mekushar
 • אני/את/היאמְקוּשֶּׁרֶת/מְקֻשֶּׁרֶת
  ani/at/himekusheret/mekusheret
 • אנחנו/אתם/הןמְקוּשָּׁרִים/מְקֻשָּׁרִים
  anakhnu/atem/henmekusharim/mekusharim
 • נחנו/אתן/הןמְקוּשָּׁרוֹת/מְקֻשָּׁרוֹת
  נחנו/aten/henmekusharot/mekusharot

Past

 • אניקוּשַּׁרְתִּי/קֻשַּׁרְתִּי
  anikusharti/kusharti
 • אתהקוּשַּׁרְתָּ/קֻשַּׁרְתָּ
  atakusharta/kusharta
 • אתקוּשַּׁרְתְּ/קֻשַּׁרְתְּ
  atkushart/kushart
 • הואקֻשַּׁר/קוּשַּׁר
  hukushar/kushar
 • היאקוּשְּׁרָה/קֻשְּׁרָה
  hikushra/kushra
 • אנחנוקוּשַּׁרְנוּ/קֻשַּׁרְנוּ
  anakhnukusharnu/kusharnu
 • אתםקוּשַּׁרְתֶּם/קֻשַּׁרְתֶּם
  atemkushartem/kushartem
 • אתןקוּשַּׁרְתֶּן/קֻשַּׁרְתֶּן
  atenkusharten/kusharten
 • הםקוּשְּׁרוּ/קֻשְּׁרוּ
  hemkushru/kushru
 • הןקוּשְּׁרוּ/קֻשְּׁרוּ
  henkushru/kushru

Future

 • אניאֲקוּשַּׁר/אֲקֻשַּׁר
  aniakushar/akushar
 • אתהתְּקוּשַּׁר/תְּקֻשַּׁר
  atatekushar/tekushar
 • אתתְּקוּשְּׁרִי/תְּקֻשְּׁרִי
  attekushri/tekushri
 • הואיְקוּשַּׁר/יְקֻשַּׁר
  huyekushar/yekushar
 • היאתְּקוּשַּׁר/תְּקֻשַּׁר
  hitekushar/tekushar
 • אנחנונְקוּשַּׁר/נְקֻשַּׁר
  anakhnunekushar/nekushar
 • אתםתְּקוּשְּׁרוּ/תְּקֻשְּׁרוּ
  atemtekushru/tekushru
 • אתןתְּקוּשְּׁרוּ/תְּקוּשַּׁרְנָה/תְּקֻשְּׁרוּ/תְּקֻשַּׁרְנָה
  atentekushru/tekusharna/tekushru/tekusharna
 • הםיְקוּשְּׁרוּ/יְקֻשְּׁרוּ
  hemyekushru/yekushru
 • הןיְקוּשְּׁרוּ/תְּקוּשַּׁרְנָה/תְּקֻשַּׁרְנָה/יְקֻשְּׁרוּ
  henyekushru/tekusharna/tekusharna/yekushru

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל קֻשַּׁר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "קֻשַּׁר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: בֻּשַּׁם, טֻיַּב, נֻתַּק
    פרסום