הטיות פועל שֻׁטַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְשׁוּטָּח/מְשֻׁטָּח
  ani/ata/humeshutakh/meshutakh
 • אני/את/היאמְשׁוּטַּחַת/מְשֻׁטַּחַת
  ani/at/himeshutakhat/meshutakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְשׁוּטָּחִים/מְשֻׁטָּחִים
  anakhnu/atem/henmeshutakhim/meshutakhim
 • נחנו/אתן/הןמְשׁוּטָּחוֹת/מְשֻׁטָּחוֹת
  נחנו/aten/henmeshutakhot/meshutakhot

Past

 • אנישׁוּטַּחְתִּי/שֻׁטַּחְתִּי
  anishutakhti/shutakhti
 • אתהשׁוּטַּחְתָּ/שֻׁטַּחְתָּ
  atashutakhta/shutakhta
 • אתשׁוּטַּחַתְּ/שׁוּטַּחְתְּ/שֻׁטַּחַתְּ/שֻׁטַּחְתְּ
  atshutakhat/shutakht/shutakhat/shutakht
 • הואשֻׁטַּח/שׁוּטַּח
  hushutakh/shutakh
 • היאשׁוּטְּחָה/שֻׁטְּחָה
  hishutkha/shutkha
 • אנחנושׁוּטַּחְנוּ/שֻׁטַּחְנוּ
  anakhnushutakhnu/shutakhnu
 • אתםשׁוּטַּחְתֶּם/שֻׁטַּחְתֶּם
  atemshutakhtem/shutakhtem
 • אתןשׁוּטַּחְתֶּן/שֻׁטַּחְתֶּן
  atenshutakhten/shutakhten
 • הםשׁוּטְּחוּ/שֻׁטְּחוּ
  hemshutkhu/shutkhu
 • הןשׁוּטְּחוּ/שֻׁטְּחוּ
  henshutkhu/shutkhu

Future

 • אניאֲשׁוּטַּח/אֲשֻׁטַּח
  aniashutakh/ashutakh
 • אתהתְּשׁוּטַּח/תְּשֻׁטַּח
  atateshutakh/teshutakh
 • אתתְּשׁוּטְּחִי/תְּשֻׁטְּחִי
  atteshutkhi/teshutkhi
 • הואיְשׁוּטַּח/יְשֻׁטַּח
  huyeshutakh/yeshutakh
 • היאתְּשׁוּטַּח/תְּשֻׁטַּח
  hiteshutakh/teshutakh
 • אנחנונְשׁוּטַּח/נְשֻׁטַּח
  anakhnuneshutakh/neshutakh
 • אתםתְּשׁוּטְּחוּ/תְּשֻׁטְּחוּ
  atemteshutkhu/teshutkhu
 • אתןתְּשׁוּטְּחוּ/תְּשׁוּטַּחְנָה/תְּשֻׁטַּחְנָה/תְּשֻׁטְּחוּ
  atenteshutkhu/teshutakhna/teshutakhna/teshutkhu
 • הםיְשׁוּטְּחוּ/יְשֻׁטְּחוּ
  hemyeshutkhu/yeshutkhu
 • הןיְשׁוּטְּחוּ/תְּשׁוּטַּחְנָה/תְּשֻׁטַּחְנָה/יְשֻׁטְּחוּ
  henyeshutkhu/teshutakhna/teshutakhna/yeshutkhu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל שֻׁטַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "שֻׁטַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: גֻּלַּח, נֻתַּח
    פרסום