הטיות פועל שֻׁכְלַל

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְשׁוּכְלָל/מְשֻׁכְלָל
  ani/ata/humeshukhlal/meshukhlal
 • אני/את/היאמְשׁוּכְלֶלֶת/מְשֻׁכְלֶלֶת
  ani/at/himeshukhlelet/meshukhlelet
 • אנחנו/אתם/הןמְשׁוּכְלָלִים/מְשֻׁכְלָלִים
  anakhnu/atem/henmeshukhlalim/meshukhlalim
 • נחנו/אתן/הןמְשׁוּכְלָלוֹת/מְשֻׁכְלָלוֹת
  נחנו/aten/henmeshukhlalot/meshukhlalot

Past

 • אנישׁוּכְלַלְתִּי/שֻׁכְלַלְתִּי
  anishukhlalti/shukhlalti
 • אתהשׁוּכְלַלְתָּ/שֻׁכְלַלְתָּ
  atashukhlalta/shukhlalta
 • אתשׁוּכְלַלְתְּ/שֻׁכְלַלְתְּ
  atshukhlalt/shukhlalt
 • הואשֻׁכְלַל/שׁוּכְלַל
  hushukhlal/shukhlal
 • היאשׁוּכְלְלָה/שֻׁכְלְלָה
  hishukhlela/shukhlela
 • אנחנושׁוּכְלַלְנוּ/שֻׁכְלַלְנוּ
  anakhnushukhlalnu/shukhlalnu
 • אתםשׁוּכְלַלְתֶּם/שֻׁכְלַלְתֶּם
  atemshukhlaltem/shukhlaltem
 • אתןשׁוּכְלַלְתֶּן/שֻׁכְלַלְתֶּן
  atenshukhlalten/shukhlalten
 • הםשׁוּכְלְלוּ/שֻׁכְלְלוּ
  hemshukhlelu/shukhlelu
 • הןשׁוּכְלְלוּ/שֻׁכְלְלוּ
  henshukhlelu/shukhlelu

Future

 • אניאֲשׁוּכְלַל/אֲשֻׁכְלַל
  aniashukhlal/ashukhlal
 • אתהתְּשׁוּכְלַל/תְּשֻׁכְלַל
  atateshukhlal/teshukhlal
 • אתתְּשׁוּכְלְלִי/תְּשֻׁכְלְלִי
  atteshukhleli/teshukhleli
 • הואיְשׁוּכְלַל/יְשֻׁכְלַל
  huyeshukhlal/yeshukhlal
 • היאתְּשׁוּכְלַל/תְּשֻׁכְלַל
  hiteshukhlal/teshukhlal
 • אנחנונְשׁוּכְלַל/נְשֻׁכְלַל
  anakhnuneshukhlal/neshukhlal
 • אתםתְּשׁוּכְלְלוּ/תְּשֻׁכְלְלוּ
  atemteshukhlelu/teshukhlelu
 • אתןתְּשׁוּכְלְלוּ/תְּשׁוּכְלַלְנָה/תְּשֻׁכְלְלוּ/תְּשֻׁכְלַלְנָה
  atenteshukhlelu/teshukhlalna/teshukhlelu/teshukhlalna
 • הםיְשׁוּכְלְלוּ/יְשֻׁכְלְלוּ
  hemyeshukhlelu/yeshukhlelu
 • הןיְשׁוּכְלְלוּ/תְּשׁוּכְלַלְנָה/תְּשֻׁכְלַלְנָה/יְשֻׁכְלְלוּ
  henyeshukhlelu/teshukhlalna/teshukhlalna/yeshukhlelu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל שֻׁכְלַל בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "שֻׁכְלַל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: אֻלְתַּר, תֻּקְצַר, הֻפְנַט
    פרסום