הטיות פועל שֻׁכְתַּב

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְשׁוּכְתָּב/מְשֻׁכְתָּב
  ani/ata/humeshukhtav/meshukhtav
 • אני/את/היאמְשׁוּכְתֶּבֶת/מְשֻׁכְתֶּבֶת
  ani/at/himeshukhtevet/meshukhtevet
 • אנחנו/אתם/הןמְשׁוּכְתָּבִים/מְשֻׁכְתָּבִים
  anakhnu/atem/henmeshukhtavim/meshukhtavim
 • נחנו/אתן/הןמְשׁוּכְתָּבוֹת/מְשֻׁכְתָּבוֹת
  נחנו/aten/henmeshukhtavot/meshukhtavot

Past

 • אנישׁוּכְתַּבְתִּי/שֻׁכְתַּבְתִּי
  anishukhtavti/shukhtavti
 • אתהשׁוּכְתַּבְתָּ/שֻׁכְתַּבְתָּ
  atashukhtavta/shukhtavta
 • אתשׁוּכְתַּבְתְּ/שֻׁכְתַּבְתְּ
  atshukhtavt/shukhtavt
 • הואשֻׁכְתַּב/שׁוּכְתַּב
  hushukhtav/shukhtav
 • היאשׁוּכְתְּבָה/שֻׁכְתְּבָה
  hishukhteva/shukhteva
 • אנחנושׁוּכְתַּבְנוּ/שֻׁכְתַּבְנוּ
  anakhnushukhtavnu/shukhtavnu
 • אתםשׁוּכְתַּבְתֶּם/שֻׁכְתַּבְתֶּם
  atemshukhtavtem/shukhtavtem
 • אתןשׁוּכְתַּבְתֶּן/שֻׁכְתַּבְתֶּן
  atenshukhtavten/shukhtavten
 • הםשׁוּכְתְּבוּ/שֻׁכְתְּבוּ
  hemshukhtevu/shukhtevu
 • הןשׁוּכְתְּבוּ/שֻׁכְתְּבוּ
  henshukhtevu/shukhtevu

Future

 • אניאֲשׁוּכְתַּב/אֲשֻׁכְתַּב
  aniashukhtav/ashukhtav
 • אתהתְּשׁוּכְתַּב/תְּשֻׁכְתַּב
  atateshukhtav/teshukhtav
 • אתתְּשׁוּכְתְּבִי/תְּשֻׁכְתְּבִי
  atteshukhtevi/teshukhtevi
 • הואיְשׁוּכְתַּב/יְשֻׁכְתַּב
  huyeshukhtav/yeshukhtav
 • היאתְּשׁוּכְתַּב/תְּשֻׁכְתַּב
  hiteshukhtav/teshukhtav
 • אנחנונְשׁוּכְתַּב/נְשֻׁכְתַּב
  anakhnuneshukhtav/neshukhtav
 • אתםתְּשׁוּכְתְּבוּ/תְּשֻׁכְתְּבוּ
  atemteshukhtevu/teshukhtevu
 • אתןתְּשׁוּכְתְּבוּ/תְּשׁוּכְתַּבְנָה/תְּשֻׁכְתְּבוּ/תְּשֻׁכְתַּבְנָה
  atenteshukhtevu/teshukhtavna/teshukhtevu/teshukhtavna
 • הםיְשׁוּכְתְּבוּ/יְשֻׁכְתְּבוּ
  hemyeshukhtevu/yeshukhtevu
 • הןיְשׁוּכְתְּבוּ/תְּשׁוּכְתַּבְנָה/תְּשֻׁכְתַּבְנָה/יְשֻׁכְתְּבוּ
  henyeshukhtevu/teshukhtavna/teshukhtavna/yeshukhtevu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל שֻׁכְתַּב בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "שֻׁכְתַּב", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: תֻּקְצַב, טֻשְׁטַשׁ
    פרסום