הטיות פועל שֻׁלַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְשׁוּלָּח/מְשֻׁלָּח
  ani/ata/humeshulakh/meshulakh
 • אני/את/היאמְשׁוּלַּחַת/מְשֻׁלַּחַת
  ani/at/himeshulakhat/meshulakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְשׁוּלָּחִים/מְשֻׁלָּחִים
  anakhnu/atem/henmeshulakhim/meshulakhim
 • נחנו/אתן/הןמְשׁוּלָּחוֹת/מְשֻׁלָּחוֹת
  נחנו/aten/henmeshulakhot/meshulakhot

Past

 • אנישׁוּלַּחְתִּי/שֻׁלַּחְתִּי
  anishulakhti/shulakhti
 • אתהשׁוּלַּחְתָּ/שֻׁלַּחְתָּ
  atashulakhta/shulakhta
 • אתשׁוּלַּחַתְּ/שׁוּלַּחְתְּ/שֻׁלַּחַתְּ/שֻׁלַּחְתְּ
  atshulakhat/shulakht/shulakhat/shulakht
 • הואשֻׁלַּח/שׁוּלַּח
  hushulakh/shulakh
 • היאשׁוּלְּחָה/שֻׁלְּחָה
  hishulkha/shulkha
 • אנחנושׁוּלַּחְנוּ/שֻׁלַּחְנוּ
  anakhnushulakhnu/shulakhnu
 • אתםשׁוּלַּחְתֶּם/שֻׁלַּחְתֶּם
  atemshulakhtem/shulakhtem
 • אתןשׁוּלַּחְתֶּן/שֻׁלַּחְתֶּן
  atenshulakhten/shulakhten
 • הםשׁוּלְּחוּ/שֻׁלְּחוּ
  hemshulkhu/shulkhu
 • הןשׁוּלְּחוּ/שֻׁלְּחוּ
  henshulkhu/shulkhu

Future

 • אניאֲשׁוּלַּח/אֲשֻׁלַּח
  aniashulakh/ashulakh
 • אתהתְּשׁוּלַּח/תְּשֻׁלַּח
  atateshulakh/teshulakh
 • אתתְּשׁוּלְּחִי/תְּשֻׁלְּחִי
  atteshulkhi/teshulkhi
 • הואיְשׁוּלַּח/יְשֻׁלַּח
  huyeshulakh/yeshulakh
 • היאתְּשׁוּלַּח/תְּשֻׁלַּח
  hiteshulakh/teshulakh
 • אנחנונְשׁוּלַּח/נְשֻׁלַּח
  anakhnuneshulakh/neshulakh
 • אתםתְּשׁוּלְּחוּ/תְּשֻׁלְּחוּ
  atemteshulkhu/teshulkhu
 • אתןתְּשׁוּלַּחְנָה/תְּשׁוּלְּחוּ/תְּשֻׁלַּחְנָה/תְּשֻׁלְּחוּ
  atenteshulakhna/teshulkhu/teshulakhna/teshulkhu
 • הםיְשׁוּלְּחוּ/יְשֻׁלְּחוּ
  hemyeshulkhu/yeshulkhu
 • הןתְּשׁוּלַּחְנָה/יְשׁוּלְּחוּ/יְשֻׁלְּחוּ/תְּשֻׁלַּחְנָה
  henteshulakhna/yeshulkhu/yeshulkhu/teshulakhna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל שֻׁלַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "שֻׁלַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: נֻצַּח, גֻּלַּח, טֻפַּח
    פרסום