הטיות פועל שֻׁסַּע

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְשׁוּסָּע/מְשֻׁסָּע
  ani/ata/humeshusa/meshusa
 • אני/את/היאמְשׁוּסַּעַת/מְשֻׁסַּעַת
  ani/at/himeshusa'at/meshusa'at
 • אנחנו/אתם/הןמְשׁוּסָּעִים/מְשֻׁסָּעִים
  anakhnu/atem/henmeshusa'im/meshusa'im
 • נחנו/אתן/הןמְשׁוּסָּעוֹת/מְשֻׁסָּעוֹת
  נחנו/aten/henmeshusa'ot/meshusa'ot

Past

 • אנישׁוּסַּעְתִּי/שֻׁסַּעְתִּי
  anishusati/shusati
 • אתהשׁוּסַּעְתָּ/שֻׁסַּעְתָּ
  atashusata/shusata
 • אתשׁוּסַּעַתְּ/שׁוּסַּעְתְּ/שֻׁסַּעְתְּ/שֻׁסַּעַתְּ
  atshusa'at/shusat/shusat/shusa'at
 • הואשֻׁסַּע/שׁוּסַּע
  hushusa/shusa
 • היאשׁוּסְּעָה/שֻׁסְּעָה
  hishus'a/shus'a
 • אנחנושׁוּסַּעְנוּ/שֻׁסַּעְנוּ
  anakhnushusanu/shusanu
 • אתםשׁוּסַּעְתֶּם/שֻׁסַּעְתֶּם
  atemshusatem/shusatem
 • אתןשׁוּסַּעְתֶּן/שֻׁסַּעְתֶּן
  atenshusaten/shusaten
 • הםשׁוּסְּעוּ/שֻׁסְּעוּ
  hemshus'u/shus'u
 • הןשׁוּסְּעוּ/שֻׁסְּעוּ
  henshus'u/shus'u

Future

 • אניאֲשׁוּסַּע/אֲשֻׁסַּע
  aniashusa/ashusa
 • אתהתְּשׁוּסַּע/תְּשֻׁסַּע
  atateshusa/teshusa
 • אתתְּשׁוּסְּעִי/תְּשֻׁסְּעִי
  atteshus'i/teshus'i
 • הואיְשׁוּסַּע/יְשֻׁסַּע
  huyeshusa/yeshusa
 • היאתְּשׁוּסַּע/תְּשֻׁסַּע
  hiteshusa/teshusa
 • אנחנונְשׁוּסַּע/נְשֻׁסַּע
  anakhnuneshusa/neshusa
 • אתםתְּשׁוּסְּעוּ/תְּשֻׁסְּעוּ
  atemteshus'u/teshus'u
 • אתןתְּשׁוּסַּעְנָה/תְּשׁוּסְּעוּ/תְּשֻׁסַּעְנָה/תְּשֻׁסְּעוּ
  atenteshusana/teshus'u/teshusana/teshus'u
 • הםיְשׁוּסְּעוּ/יְשֻׁסְּעוּ
  hemyeshus'u/yeshus'u
 • הןתְּשׁוּסַּעְנָה/יְשׁוּסְּעוּ/תְּשֻׁסַּעְנָה/יְשֻׁסְּעוּ
  henteshusana/yeshus'u/teshusana/yeshus'u

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל שֻׁסַּע בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "שֻׁסַּע", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: קֻבַּע, טֻפַּח, נֻפַּח
    פרסום