הטיות פועל שֻׁקַּע

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְשׁוּקָּע/מְשֻׁקָּע
  ani/ata/humeshuka/meshuka
 • אני/את/היאמְשׁוּקַּעַת/מְשֻׁקַּעַת
  ani/at/himeshuka'at/meshuka'at
 • אנחנו/אתם/הןמְשׁוּקָּעִים/מְשֻׁקָּעִים
  anakhnu/atem/henmeshuka'im/meshuka'im
 • נחנו/אתן/הןמְשׁוּקָּעוֹת/מְשֻׁקָּעוֹת
  נחנו/aten/henmeshuka'ot/meshuka'ot

Past

 • אנישׁוּקַּעְתִּי/שֻׁקַּעְתִּי
  anishukati/shukati
 • אתהשׁוּקַּעְתָּ/שֻׁקַּעְתָּ
  atashukata/shukata
 • אתשׁוּקַּעַתְּ/שׁוּקַּעְתְּ/שֻׁקַּעְתְּ/שֻׁקַּעַתְּ
  atshuka'at/shukat/shukat/shuka'at
 • הואשֻׁקַּע/שׁוּקַּע
  hushuka/shuka
 • היאשׁוּקְּעָה/שֻׁקְּעָה
  hishuk'a/shuk'a
 • אנחנושׁוּקַּעְנוּ/שֻׁקַּעְנוּ
  anakhnushukanu/shukanu
 • אתםשׁוּקַּעְתֶּם/שֻׁקַּעְתֶּם
  atemshukatem/shukatem
 • אתןשׁוּקַּעְתֶּן/שֻׁקַּעְתֶּן
  atenshukaten/shukaten
 • הםשׁוּקְּעוּ/שֻׁקְּעוּ
  hemshuk'u/shuk'u
 • הןשׁוּקְּעוּ/שֻׁקְּעוּ
  henshuk'u/shuk'u

Future

 • אניאֲשׁוּקַּע/אֲשֻׁקַּע
  aniashuka/ashuka
 • אתהתְּשׁוּקַּע/תְּשֻׁקַּע
  atateshuka/teshuka
 • אתתְּשׁוּקְּעִי/תְּשֻׁקְּעִי
  atteshuk'i/teshuk'i
 • הואיְשׁוּקַּע/יְשֻׁקַּע
  huyeshuka/yeshuka
 • היאתְּשׁוּקַּע/תְּשֻׁקַּע
  hiteshuka/teshuka
 • אנחנונְשׁוּקַּע/נְשֻׁקַּע
  anakhnuneshuka/neshuka
 • אתםתְּשׁוּקְּעוּ/תְּשֻׁקְּעוּ
  atemteshuk'u/teshuk'u
 • אתןתְּשׁוּקְּעוּ/תְּשׁוּקַּעְנָה/תְּשֻׁקְּעוּ/תְּשֻׁקַּעְנָה
  atenteshuk'u/teshukana/teshuk'u/teshukana
 • הםיְשׁוּקְּעוּ/יְשֻׁקְּעוּ
  hemyeshuk'u/yeshuk'u
 • הןיְשׁוּקְּעוּ/תְּשׁוּקַּעְנָה/יְשֻׁקְּעוּ/תְּשֻׁקַּעְנָה
  henyeshuk'u/teshukana/yeshuk'u/teshukana

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל שֻׁקַּע בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "שֻׁקַּע", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: טֻיַּח, שֻׁלַּח, סֻפַּח
    פרסום