הטיות פועל שֻׁרְבַּט

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְשׁוּרְבָּט/מְשֻׁרְבָּט
  ani/ata/humeshurbat/meshurbat
 • אני/את/היאמְשׁוּרְבֶּטֶת/מְשֻׁרְבֶּטֶת
  ani/at/himeshurbetet/meshurbetet
 • אנחנו/אתם/הןמְשׁוּרְבָּטִים/מְשֻׁרְבָּטִים
  anakhnu/atem/henmeshurbatim/meshurbatim
 • נחנו/אתן/הןמְשׁוּרְבָּטוֹת/מְשֻׁרְבָּטוֹת
  נחנו/aten/henmeshurbatot/meshurbatot

Past

 • אנישׁוּרְבַּטְתִּי/שֻׁרְבַּטְתִּי
  anishurbatti/shurbatti
 • אתהשׁוּרְבַּטְתָּ/שֻׁרְבַּטְתָּ
  atashurbatta/shurbatta
 • אתשׁוּרְבַּטְתְּ/שֻׁרְבַּטְתְּ
  atshurbatt/shurbatt
 • הואשֻׁרְבַּט/שׁוּרְבַּט
  hushurbat/shurbat
 • היאשׁוּרְבְּטָה/שֻׁרְבְּטָה
  hishurbeta/shurbeta
 • אנחנושׁוּרְבַּטְנוּ/שֻׁרְבַּטְנוּ
  anakhnushurbatnu/shurbatnu
 • אתםשׁוּרְבַּטְתֶּם/שֻׁרְבַּטְתֶּם
  atemshurbattem/shurbattem
 • אתןשׁוּרְבַּטְתֶּן/שֻׁרְבַּטְתֶּן
  atenshurbatten/shurbatten
 • הםשׁוּרְבְּטוּ/שֻׁרְבְּטוּ
  hemshurbetu/shurbetu
 • הןשׁוּרְבְּטוּ/שֻׁרְבְּטוּ
  henshurbetu/shurbetu

Future

 • אניאֲשׁוּרְבַּט/אֲשֻׁרְבַּט
  aniashurbat/ashurbat
 • אתהתְּשׁוּרְבַּט/תְּשֻׁרְבַּט
  atateshurbat/teshurbat
 • אתתְּשׁוּרְבְּטִי/תְּשֻׁרְבְּטִי
  atteshurbeti/teshurbeti
 • הואיְשׁוּרְבַּט/יְשֻׁרְבַּט
  huyeshurbat/yeshurbat
 • היאתְּשׁוּרְבַּט/תְּשֻׁרְבַּט
  hiteshurbat/teshurbat
 • אנחנונְשׁוּרְבַּט/נְשֻׁרְבַּט
  anakhnuneshurbat/neshurbat
 • אתםתְּשׁוּרְבְּטוּ/תְּשֻׁרְבְּטוּ
  atemteshurbetu/teshurbetu
 • אתןתְּשׁוּרְבְּטוּ/תְּשׁוּרְבַּטְנָה/תְּשֻׁרְבְּטוּ/תְּשֻׁרְבַּטְנָה
  atenteshurbetu/teshurbatna/teshurbetu/teshurbatna
 • הםיְשׁוּרְבְּטוּ/יְשֻׁרְבְּטוּ
  hemyeshurbetu/yeshurbetu
 • הןיְשׁוּרְבְּטוּ/תְּשׁוּרְבַּטְנָה/יְשֻׁרְבְּטוּ/תְּשֻׁרְבַּטְנָה
  henyeshurbetu/teshurbatna/yeshurbetu/teshurbatna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל שֻׁרְבַּט בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "שֻׁרְבַּט", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: בֻּזְבַּז, תֻּחְכַּם, עֻרְבַּל
    פרסום