הטיות פועל שֻׂרְטַט

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְשׂוּרְטָט/מְשֻׂרְטָט
  ani/ata/humesurtat/mesurtat
 • אני/את/היאמְשׂוּרְטֶטֶת/מְשֻׂרְטֶטֶת
  ani/at/himesurtetet/mesurtetet
 • אנחנו/אתם/הןמְשׂוּרְטָטִים/מְשֻׂרְטָטִים
  anakhnu/atem/henmesurtatim/mesurtatim
 • נחנו/אתן/הןמְשׂוּרְטָטוֹת/מְשֻׂרְטָטוֹת
  נחנו/aten/henmesurtatot/mesurtatot

Past

 • אנישׂוּרְטַטְתִּי/שֻׂרְטַטְתִּי
  anisurtatti/surtatti
 • אתהשׂוּרְטַטְתָּ/שֻׂרְטַטְתָּ
  atasurtatta/surtatta
 • אתשׂוּרְטַטְתְּ/שֻׂרְטַטְתְּ
  atsurtatt/surtatt
 • הואשֻׂרְטַט/שׂוּרְטַט
  husurtat/surtat
 • היאשׂוּרְטְטָה/שֻׂרְטְטָה
  hisurteta/surteta
 • אנחנושׂוּרְטַטְנוּ/שֻׂרְטַטְנוּ
  anakhnusurtatnu/surtatnu
 • אתםשׂוּרְטַטְתֶּם/שֻׂרְטַטְתֶּם
  atemsurtattem/surtattem
 • אתןשׂוּרְטַטְתֶּן/שֻׂרְטַטְתֶּן
  atensurtatten/surtatten
 • הםשׂוּרְטְטוּ/שֻׂרְטְטוּ
  hemsurtetu/surtetu
 • הןשׂוּרְטְטוּ/שֻׂרְטְטוּ
  hensurtetu/surtetu

Future

 • אניאֲשׂוּרְטַט/אֲשֻׂרְטַט
  aniasurtat/asurtat
 • אתהתְּשׂוּרְטַט/תְּשֻׂרְטַט
  atatesurtat/tesurtat
 • אתתְּשׂוּרְטְטִי/תְּשֻׂרְטְטִי
  attesurteti/tesurteti
 • הואיְשׂוּרְטַט/יְשֻׂרְטַט
  huyesurtat/yesurtat
 • היאתְּשׂוּרְטַט/תְּשֻׂרְטַט
  hitesurtat/tesurtat
 • אנחנונְשׂוּרְטַט/נְשֻׂרְטַט
  anakhnunesurtat/nesurtat
 • אתםתְּשׂוּרְטְטוּ/תְּשֻׂרְטְטוּ
  atemtesurtetu/tesurtetu
 • אתןתְּשׂוּרְטַטְנָה/תְּשׂוּרְטְטוּ/תְּשֻׂרְטְטוּ/תְּשֻׂרְטַטְנָה
  atentesurtatna/tesurtetu/tesurtetu/tesurtatna
 • הםיְשׂוּרְטְטוּ/יְשֻׂרְטְטוּ
  hemyesurtetu/yesurtetu
 • הןתְּשׂוּרְטַטְנָה/יְשׂוּרְטְטוּ/יְשֻׂרְטְטוּ/תְּשֻׂרְטַטְנָה
  hentesurtatna/yesurtetu/yesurtetu/tesurtatna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל שֻׂרְטַט בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "שֻׂרְטַט", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: סֻנְוַר, עֻרְטַל, תֻּרְגַּל
    פרסום