הטיות פועל שבר

X
הטה

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְשׁוּבָּר/מְשֻׁבָּר
  ani/ata/humeshubar/meshubar
 • אני/את/היאמְשׁוּבֶּרֶת/מְשֻׁבֶּרֶת
  ani/at/himeshuberet/meshuberet
 • אנחנו/אתם/הןמְשׁוּבָּרִים/מְשֻׁבָּרִים
  anakhnu/atem/henmeshubarim/meshubarim
 • נחנו/אתן/הןמְשׁוּבָּרוֹת/מְשֻׁבָּרוֹת
  נחנו/aten/henmeshubarot/meshubarot

Past

 • אנישׁוּבַּרְתִּי/שֻׁבַּרְתִּי
  anishubarti/shubarti
 • אתהשׁוּבַּרְתָּ/שֻׁבַּרְתָּ
  atashubarta/shubarta
 • אתשׁוּבַּרְתְּ/שֻׁבַּרְתְּ
  atshubart/shubart
 • הואשֻׁבַּר/שׁוּבַּר
  hushubar/shubar
 • היאשׁוּבְּרָה/שֻׁבְּרָה
  hishubra/shubra
 • אנחנושׁוּבַּרְנוּ/שֻׁבַּרְנוּ
  anakhnushubarnu/shubarnu
 • אתםשׁוּבַּרְתֶּם/שֻׁבַּרְתֶּם
  atemshubartem/shubartem
 • אתןשׁוּבַּרְתֶּן/שֻׁבַּרְתֶּן
  atenshubarten/shubarten
 • הםשׁוּבְּרוּ/שֻׁבְּרוּ
  hemshubru/shubru
 • הןשׁוּבְּרוּ/שֻׁבְּרוּ
  henshubru/shubru

Future

 • אניאֲשׁוּבַּר/אֲשֻׁבַּר
  aniashubar/ashubar
 • אתהתְּשׁוּבַּר/תְּשֻׁבַּר
  atateshubar/teshubar
 • אתתְּשׁוּבְּרִי/תְּשֻׁבְּרִי
  atteshubri/teshubri
 • הואיְשׁוּבַּר/יְשֻׁבַּר
  huyeshubar/yeshubar
 • היאתְּשׁוּבַּר/תְּשֻׁבַּר
  hiteshubar/teshubar
 • אנחנונְשׁוּבַּר/נְשֻׁבַּר
  anakhnuneshubar/neshubar
 • אתםתְּשׁוּבְּרוּ/תְּשֻׁבְּרוּ
  atemteshubru/teshubru
 • אתןתְּשׁוּבַּרְנָה/תְּשׁוּבְּרוּ/תְּשֻׁבַּרְנָה/תְּשֻׁבְּרוּ
  atenteshubarna/teshubru/teshubarna/teshubru
 • הםיְשׁוּבְּרוּ/יְשֻׁבְּרוּ
  hemyeshubru/yeshubru
 • הןתְּשׁוּבַּרְנָה/יְשׁוּבְּרוּ/תְּשֻׁבַּרְנָה/יְשֻׁבְּרוּ
  henteshubarna/yeshubru/teshubarna/yeshubru

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל שבר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "שבר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: סֻיַּד, שֻׁיַּף, חֻדַּשׁ
    פרסום