הטיות פועל תֻּדְלַק

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְתוּדְלָק/מְתֻדְלָק
  ani/ata/humetudlak/metudlak
 • אני/את/היאמְתוּדְלֶקֶת/מְתֻדְלֶקֶת
  ani/at/himetudleket/metudleket
 • אנחנו/אתם/הןמְתוּדְלָקִים/מְתֻדְלָקִים
  anakhnu/atem/henmetudlakim/metudlakim
 • נחנו/אתן/הןמְתוּדְלָקוֹת/מְתֻדְלָקוֹת
  נחנו/aten/henmetudlakot/metudlakot

Past

 • אניתּוּדְלַקְתִּי/תֻּדְלַקְתִּי
  anitudlakti/tudlakti
 • אתהתּוּדְלַקְתָּ/תֻּדְלַקְתָּ
  atatudlakta/tudlakta
 • אתתּוּדְלַקְתְּ/תֻּדְלַקְתְּ
  attudlakt/tudlakt
 • הואתֻּדְלַק/תּוּדְלַק
  hutudlak/tudlak
 • היאתּוּדְלְקָה/תֻּדְלְקָה
  hitudleka/tudleka
 • אנחנותּוּדְלַקְנוּ/תֻּדְלַקְנוּ
  anakhnutudlaknu/tudlaknu
 • אתםתּוּדְלַקְתֶּם/תֻּדְלַקְתֶּם
  atemtudlaktem/tudlaktem
 • אתןתּוּדְלַקְתֶּן/תֻּדְלַקְתֶּן
  atentudlakten/tudlakten
 • הםתּוּדְלְקוּ/תֻּדְלְקוּ
  hemtudleku/tudleku
 • הןתּוּדְלְקוּ/תֻּדְלְקוּ
  hentudleku/tudleku

Future

 • אניאֲתוּדְלַק/אֲתֻדְלַק
  aniatudlak/atudlak
 • אתהתְּתוּדְלַק/תְּתֻדְלַק
  atatetudlak/tetudlak
 • אתתְּתוּדְלְקִי/תְּתֻדְלְקִי
  attetudleki/tetudleki
 • הואיְתוּדְלַק/יְתֻדְלַק
  huyetudlak/yetudlak
 • היאתְּתוּדְלַק/תְּתֻדְלַק
  hitetudlak/tetudlak
 • אנחנונְתוּדְלַק/נְתֻדְלַק
  anakhnunetudlak/netudlak
 • אתםתְּתוּדְלְקוּ/תְּתֻדְלְקוּ
  atemtetudleku/tetudleku
 • אתןתְּתוּדְלְקוּ/תְּתוּדְלַקְנָה/תְּתֻדְלְקוּ/תְּתֻדְלַקְנָה
  atentetudleku/tetudlakna/tetudleku/tetudlakna
 • הםיְתוּדְלְקוּ/יְתֻדְלְקוּ
  hemyetudleku/yetudleku
 • הןיְתוּדְלְקוּ/תְּתוּדְלַקְנָה/תְּתֻדְלַקְנָה/יְתֻדְלְקוּ
  henyetudleku/tetudlakna/tetudlakna/yetudleku

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל תֻּדְלַק בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "תֻּדְלַק", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: שֻׁכְתַּב, שֻׁרְבַּב, דֻּרְדַּר
    פרסום