הטיות פועל תֻּמְצַת

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְתוּמְצָת/מְתֻמְצָת
  ani/ata/humetumtzat/metumtzat
 • אני/את/היאמְתוּמְצֶתֶת/מְתֻמְצֶתֶת
  ani/at/himetumtzetet/metumtzetet
 • אנחנו/אתם/הןמְתוּמְצָתִים/מְתֻמְצָתִים
  anakhnu/atem/henmetumtzatim/metumtzatim
 • נחנו/אתן/הןמְתוּמְצָתוֹת/מְתֻמְצָתוֹת
  נחנו/aten/henmetumtzatot/metumtzatot

Past

 • אניתּוּמְצַתִּי/תֻּמְצַתִּי
  anitumtzati/tumtzati
 • אתהתּוּמְצַתָּ/תֻּמְצַתָּ
  atatumtzata/tumtzata
 • אתתּוּמְצַתְּ/תֻּמְצַתְּ
  attumtzat/tumtzat
 • הואתֻּמְצַת/תּוּמְצַת
  hutumtzat/tumtzat
 • היאתּוּמְצְתָה/תֻּמְצְתָה
  hitumtzeta/tumtzeta
 • אנחנותּוּמְצַתְנוּ/תֻּמְצַתְנוּ
  anakhnutumtzatnu/tumtzatnu
 • אתםתּוּמְצַתֶּם/תֻּמְצַתֶּם
  atemtumtzatem/tumtzatem
 • אתןתּוּמְצַתֶּן/תֻּמְצַתֶּן
  atentumtzaten/tumtzaten
 • הםתּוּמְצְתוּ/תֻּמְצְתוּ
  hemtumtzetu/tumtzetu
 • הןתּוּמְצְתוּ/תֻּמְצְתוּ
  hentumtzetu/tumtzetu

Future

 • אניאֲתוּמְצַת/אֲתֻמְצַת
  aniatumtzat/atumtzat
 • אתהתְּתוּמְצַת/תְּתֻמְצַת
  atatetumtzat/tetumtzat
 • אתתְּתוּמְצְתִי/תְּתֻמְצְתִי
  attetumtzeti/tetumtzeti
 • הואיְתוּמְצַת/יְתֻמְצַת
  huyetumtzat/yetumtzat
 • היאתְּתוּמְצַת/תְּתֻמְצַת
  hitetumtzat/tetumtzat
 • אנחנונְתוּמְצַת/נְתֻמְצַת
  anakhnunetumtzat/netumtzat
 • אתםתְּתוּמְצְתוּ/תְּתֻמְצְתוּ
  atemtetumtzetu/tetumtzetu
 • אתןתְּתוּמְצְתוּ/תְּתוּמְצַתְנָה/תְּתֻמְצְתוּ/תְּתֻמְצַתְנָה
  atentetumtzetu/tetumtzatna/tetumtzetu/tetumtzatna
 • הםיְתוּמְצְתוּ/יְתֻמְצְתוּ
  hemyetumtzetu/yetumtzetu
 • הןתְּתוּמְצַתְנָה/יְתוּמְצְתוּ/יְתֻמְצְתוּ/תְּתֻמְצַתְנָה
  hentetumtzatna/yetumtzetu/yetumtzetu/tetumtzatna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל תֻּמְצַת בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "תֻּמְצַת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: תֻּרְבַּת
    פרסום