הטיות פועל תֻּמְרַץ

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְתוּמְרָץ/מְתֻמְרָץ
  ani/ata/humetumratz/metumratz
 • אני/את/היאמְתוּמְרֶצֶת/מְתֻמְרֶצֶת
  ani/at/himetumretzet/metumretzet
 • אנחנו/אתם/הןמְתוּמְרָצִים/מְתֻמְרָצִים
  anakhnu/atem/henmetumratzim/metumratzim
 • נחנו/אתן/הןמְתוּמְרָצוֹת/מְתֻמְרָצוֹת
  נחנו/aten/henmetumratzot/metumratzot

Past

 • אניתּוּמְרַצְתִּי/תֻּמְרַצְתִּי
  anitumratzti/tumratzti
 • אתהתּוּמְרַצְתָּ/תֻּמְרַצְתָּ
  atatumratzta/tumratzta
 • אתתּוּמְרַצְתְּ/תֻּמְרַצְתְּ
  attumratzt/tumratzt
 • הואתֻּמְרַץ/תּוּמְרַץ
  hutumratz/tumratz
 • היאתּוּמְרְצָה/תֻּמְרְצָה
  hitumretza/tumretza
 • אנחנותּוּמְרַצְנוּ/תֻּמְרַצְנוּ
  anakhnutumratznu/tumratznu
 • אתםתּוּמְרַצְתֶּם/תֻּמְרַצְתֶּם
  atemtumratztem/tumratztem
 • אתןתּוּמְרַצְתֶּן/תֻּמְרַצְתֶּן
  atentumratzten/tumratzten
 • הםתּוּמְרְצוּ/תֻּמְרְצוּ
  hemtumretzu/tumretzu
 • הןתּוּמְרְצוּ/תֻּמְרְצוּ
  hentumretzu/tumretzu

Future

 • אניאֲתוּמְרַץ/אֲתֻמְרַץ
  aniatumratz/atumratz
 • אתהתְּתוּמְרַץ/תְּתֻמְרַץ
  atatetumratz/tetumratz
 • אתתְּתוּמְרְצִי/תְּתֻמְרְצִי
  attetumretzi/tetumretzi
 • הואיְתוּמְרַץ/יְתֻמְרַץ
  huyetumratz/yetumratz
 • היאתְּתוּמְרַץ/תְּתֻמְרַץ
  hitetumratz/tetumratz
 • אנחנונְתוּמְרַץ/נְתֻמְרַץ
  anakhnunetumratz/netumratz
 • אתםתְּתוּמְרְצוּ/תְּתֻמְרְצוּ
  atemtetumretzu/tetumretzu
 • אתןתְּתוּמְרַצְנָה/תְּתוּמְרְצוּ/תְּתֻמְרְצוּ/תְּתֻמְרַצְנָה
  atentetumratzna/tetumretzu/tetumretzu/tetumratzna
 • הםיְתוּמְרְצוּ/יְתֻמְרְצוּ
  hemyetumretzu/yetumretzu
 • הןתְּתוּמְרַצְנָה/יְתוּמְרְצוּ/תְּתֻמְרַצְנָה/יְתֻמְרְצוּ
  hentetumratzna/yetumretzu/tetumratzna/yetumretzu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל תֻּמְרַץ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "תֻּמְרַץ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: תֻּקְצַר, שֻׁדְרַג, שֻׁחְרַר
    פרסום