הטיות פועל תֻּקְשַׁר

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְתוּקְשָׁר/מְתֻקְשָׁר
  ani/ata/humetukshar/metukshar
 • אני/את/היאמְתוּקְשֶׁרֶת/מְתֻקְשֶׁרֶת
  ani/at/himetuksheret/metuksheret
 • אנחנו/אתם/הןמְתוּקְשָׁרִים/מְתֻקְשָׁרִים
  anakhnu/atem/henmetuksharim/metuksharim
 • נחנו/אתן/הןמְתוּקְשָׁרוֹת/מְתֻקְשָׁרוֹת
  נחנו/aten/henmetuksharot/metuksharot

Past

 • אניתּוּקְשַׁרְתִּי/תֻּקְשַׁרְתִּי
  anituksharti/tuksharti
 • אתהתּוּקְשַׁרְתָּ/תֻּקְשַׁרְתָּ
  atatuksharta/tuksharta
 • אתתּוּקְשַׁרְתְּ/תֻּקְשַׁרְתְּ
  attukshart/tukshart
 • הואתֻּקְשַׁר/תּוּקְשַׁר
  hutukshar/tukshar
 • היאתּוּקְשְׁרָה/תֻּקְשְׁרָה
  hitukshera/tukshera
 • אנחנותּוּקְשַׁרְנוּ/תֻּקְשַׁרְנוּ
  anakhnutuksharnu/tuksharnu
 • אתםתּוּקְשַׁרְתֶּם/תֻּקְשַׁרְתֶּם
  atemtukshartem/tukshartem
 • אתןתּוּקְשַׁרְתֶּן/תֻּקְשַׁרְתֶּן
  atentuksharten/tuksharten
 • הםתּוּקְשְׁרוּ/תֻּקְשְׁרוּ
  hemtuksheru/tuksheru
 • הןתּוּקְשְׁרוּ/תֻּקְשְׁרוּ
  hentuksheru/tuksheru

Future

 • אניאֲתוּקְשַׁר/אֲתֻקְשַׁר
  aniatukshar/atukshar
 • אתהתְּתוּקְשַׁר/תְּתֻקְשַׁר
  atatetukshar/tetukshar
 • אתתְּתוּקְשְׁרִי/תְּתֻקְשְׁרִי
  attetuksheri/tetuksheri
 • הואיְתוּקְשַׁר/יְתֻקְשַׁר
  huyetukshar/yetukshar
 • היאתְּתוּקְשַׁר/תְּתֻקְשַׁר
  hitetukshar/tetukshar
 • אנחנונְתוּקְשַׁר/נְתֻקְשַׁר
  anakhnunetukshar/netukshar
 • אתםתְּתוּקְשְׁרוּ/תְּתֻקְשְׁרוּ
  atemtetuksheru/tetuksheru
 • אתןתְּתוּקְשְׁרוּ/תְּתוּקְשַׁרְנָה/תְּתֻקְשְׁרוּ/תְּתֻקְשַׁרְנָה
  atentetuksheru/tetuksharna/tetuksheru/tetuksharna
 • הםיְתוּקְשְׁרוּ/יְתֻקְשְׁרוּ
  hemyetuksheru/yetuksheru
 • הןיְתוּקְשְׁרוּ/תְּתוּקְשַׁרְנָה/יְתֻקְשְׁרוּ/תְּתֻקְשַׁרְנָה
  henyetuksheru/tetuksharna/yetuksheru/tetuksharna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל תֻּקְשַׁר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "תֻּקְשַׁר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: שֻׁרְבַּט, תֻּגְבַּר, כֻּפְתַּר
    פרסום