Download New

הטיות פועל أَزْعَجَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاأَزْعَجْتُ
  anaʾazʿajtu
 • أَنْتَأَزْعَجْتَ
  antaʾazʿajta
 • أَنْتِأَزْعَجْتِ
  antiʾazʿajti
 • هُوَأَزْعَجَ
  huwaʾazʿaja
 • هِيَأَزْعَجَتْ
  hiyaʾazʿajat
 • أَنْتُمَاأَزْعَجْتُمَا
  antumaaʾazʿajtumaa
 • هُمَاأَزْعَجَا
  humaaʾazʿajaa
 • هُمَاأَزْعَجَتَا
  humaaʾazʿajataa
 • نَحْنُأَزْعَجْنَا
  naHnuʾazʿajnaa
 • أَنْتُمْأَزْعَجْتُمْ
  antumʾazʿajtum
 • أَنْتُنَّأَزْعَجْتُنَّ
  antunnaʾazʿajtunna
 • هُمْأَزْعَجُوا
  humʾazʿajuu
 • هُنَّأَزْعَجْنَ
  hunnaʾazʿajna

Present

 • أَنَاأُزْعِجُ
  anaʾuzʿiju
 • أَنْتَتُزْعِجُ
  antatuzʿiju
 • أَنْتِتُزْعِجِينَ
  antituzʿijiina
 • هُوَيُزْعِجُ
  huwayuzʿiju
 • هِيَتُزْعِجُ
  hiyatuzʿiju
 • أَنْتُمَاتُزْعِجَانِ
  antumaatuzʿijaani
 • هُمَايُزْعِجَانِ
  humaayuzʿijaani
 • هُمَاتُزْعِجَانِ
  humaatuzʿijaani
 • نَحْنُنُزْعِجُ
  naHnunuzʿiju
 • أَنْتُمْتُزْعِجُونَ
  antumtuzʿijuuna
 • أَنْتُنَّتُزْعِجْنَ
  antunnatuzʿijna
 • هُمْيُزْعِجُونَ
  humyuzʿijuuna
 • هُنَّيُزْعِجْنَ
  hunnayuzʿijna

Subjunctive

 • أَنَاأُزْعِجَ
  anaʾuzʿija
 • أَنْتَتُزْعِجَ
  antatuzʿija
 • أَنْتِتُزْعِجِي
  antituzʿijii
 • هُوَيُزْعِجَ
  huwayuzʿija
 • هِيَتُزْعِجَ
  hiyatuzʿija
 • أَنْتُمَاتُزْعِجَا
  antumaatuzʿijaa
 • هُمَايُزْعِجَا
  humaayuzʿijaa
 • هُمَاتُزْعِجَا
  humaatuzʿijaa
 • نَحْنُنُزْعِجَ
  naHnunuzʿija
 • أَنْتُمْتُزْعِجُوا
  antumtuzʿijuu
 • أَنْتُنَّتُزْعِجْنَ
  antunnatuzʿijna
 • هُمْيُزْعِجُوا
  humyuzʿijuu
 • هُنَّيُزْعِجْنَ
  hunnayuzʿijna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُزْعِجْ
  anaʾuzʿij
 • أَنْتَتُزْعِجْ
  antatuzʿij
 • أَنْتِتُزْعِجِي
  antituzʿijii
 • هُوَيُزْعِجْ
  huwayuzʿij
 • هِيَتُزْعِجْ
  hiyatuzʿij
 • أَنْتُمَاتُزْعِجَا
  antumaatuzʿijaa
 • هُمَايُزْعِجَا
  humaayuzʿijaa
 • هُمَاتُزْعِجَا
  humaatuzʿijaa
 • نَحْنُنُزْعِجْ
  naHnunuzʿij
 • أَنْتُمْتُزْعِجُوا
  antumtuzʿijuu
 • أَنْتُنَّتُزْعِجْنَ
  antunnatuzʿijna
 • هُمْيُزْعِجُوا
  humyuzʿijuu
 • هُنَّيُزْعِجْنَ
  hunnayuzʿijna

Past

 • أَنَاأُزْعِجْتُ
  anaʾuzʿijtu
 • أَنْتَأُزْعِجْتَ
  antaʾuzʿijta
 • أَنْتِأُزْعِجْتِ
  antiʾuzʿijti
 • هُوَأُزْعِجَ
  huwaʾuzʿija
 • هِيَأُزْعِجَتْ
  hiyaʾuzʿijat
 • أَنْتُمَاأُزْعِجْتُمَا
  antumaaʾuzʿijtumaa
 • هُمَاأُزْعِجَا
  humaaʾuzʿijaa
 • هُمَاأُزْعِجَتَا
  humaaʾuzʿijataa
 • نَحْنُأُزْعِجْنَا
  naHnuʾuzʿijnaa
 • أَنْتُمْأُزْعِجْتُمْ
  antumʾuzʿijtum
 • أَنْتُنَّأُزْعِجْتُنَّ
  antunnaʾuzʿijtunna
 • هُمْأُزْعِجُوا
  humʾuzʿijuu
 • هُنَّأُزْعِجْنَ
  hunnaʾuzʿijna

Present

 • أَنَاأُزْعَجُ
  anaʾuzʿaju
 • أَنْتَتُزْعَجُ
  antatuzʿaju
 • أَنْتِتُزْعَجِينَ
  antituzʿajiina
 • هُوَيُزْعَجُ
  huwayuzʿaju
 • هِيَتُزْعَجُ
  hiyatuzʿaju
 • أَنْتُمَاتُزْعَجَانِ
  antumaatuzʿajaani
 • هُمَايُزْعَجَانِ
  humaayuzʿajaani
 • هُمَاتُزْعَجَانِ
  humaatuzʿajaani
 • نَحْنُنُزْعَجُ
  naHnunuzʿaju
 • أَنْتُمْتُزْعَجُونَ
  antumtuzʿajuuna
 • أَنْتُنَّتُزْعَجْنَ
  antunnatuzʿajna
 • هُمْيُزْعَجُونَ
  humyuzʿajuuna
 • هُنَّيُزْعَجْنَ
  hunnayuzʿajna

Subjunctive

 • أَنَاأُزْعَجَ
  anaʾuzʿaja
 • أَنْتَتُزْعَجَ
  antatuzʿaja
 • أَنْتِتُزْعَجِي
  antituzʿajii
 • هُوَيُزْعَجَ
  huwayuzʿaja
 • هِيَتُزْعَجَ
  hiyatuzʿaja
 • أَنْتُمَاتُزْعَجَا
  antumaatuzʿajaa
 • هُمَايُزْعَجَا
  humaayuzʿajaa
 • هُمَاتُزْعَجَا
  humaatuzʿajaa
 • نَحْنُنُزْعَجَ
  naHnunuzʿaja
 • أَنْتُمْتُزْعَجُوا
  antumtuzʿajuu
 • أَنْتُنَّتُزْعَجْنَ
  antunnatuzʿajna
 • هُمْيُزْعَجُوا
  humyuzʿajuu
 • هُنَّيُزْعَجْنَ
  hunnayuzʿajna

Jussive

 • أَنَاأُزْعَجْ
  anaʾuzʿaj
 • أَنْتَتُزْعَجْ
  antatuzʿaj
 • أَنْتِتُزْعَجِي
  antituzʿajii
 • هُوَيُزْعَجْ
  huwayuzʿaj
 • هِيَتُزْعَجْ
  hiyatuzʿaj
 • أَنْتُمَاتُزْعَجَا
  antumaatuzʿajaa
 • هُمَايُزْعَجَا
  humaayuzʿajaa
 • هُمَاتُزْعَجَا
  humaatuzʿajaa
 • نَحْنُنُزْعَجْ
  naHnunuzʿaj
 • أَنْتُمْتُزْعَجُوا
  antumtuzʿajuu
 • أَنْتُنَّتُزْعَجْنَ
  antunnatuzʿajna
 • هُمْيُزْعَجُوا
  humyuzʿajuu
 • هُنَّيُزْعَجْنَ
  hunnayuzʿajna

Imperative

 • أَنْتَأَزْعِجْ
  antaʾazʿij
 • أَنْتِأَزْعِجِي
  antiʾazʿijii
 • أَنْتُمَاأَزْعِجَا
  antumaaʾazʿijaa
 • أَنْتُمْأَزْعِجُوا
  antumʾazʿijuu
 • أَنْتُنَّأَزْعِجْنَ
  antunnaʾazʿijna

Participles

Active

 • مُزْعِج
  muzʿij

Passive

 • مُزْعَج
  muzʿaj

Verbal noun

 • إِزْعَاج
  ʾizʿaaj
פרסום
הטיות הפועל أَزْعَجَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "أَزْعَجَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום