Download New

הטיות פועל أَضَاءَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاأَضَأْتُ
  anaʾaDaʾtu
 • أَنْتَأَضَأْتَ
  antaʾaDaʾta
 • أَنْتِأَضَأْتِ
  antiʾaDaʾti
 • هُوَأَضَاءَ
  huwaʾaDaaʾa
 • هِيَأَضَاءَتْ
  hiyaʾaDaaʾat
 • أَنْتُمَاأَضَأْتُمَا
  antumaaʾaDaʾtumaa
 • هُمَاأَضَاءَا
  humaaʾaDaaʾaa
 • هُمَاأَضَاءَتَا
  humaaʾaDaaʾataa
 • نَحْنُأَضَأْنَا
  naHnuʾaDaʾnaa
 • أَنْتُمْأَضَأْتُمْ
  antumʾaDaʾtum
 • أَنْتُنَّأَضَأْتُنَّ
  antunnaʾaDaʾtunna
 • هُمْأَضَائُوا/أَضَاؤُوا
  humʾaDaaʾuu/ʾaDaaʾuu
 • هُنَّأَضَأْنَ
  hunnaʾaDaʾna

Present

 • أَنَاأُضِيءُ
  anaʾuDiiʾu
 • أَنْتَتُضِيءُ
  antatuDiiʾu
 • أَنْتِتُضِيئِينَ
  antituDiiʾiina
 • هُوَيُضِيءُ
  huwayuDiiʾu
 • هِيَتُضِيءُ
  hiyatuDiiʾu
 • أَنْتُمَاتُضِيئَانِ
  antumaatuDiiʾaani
 • هُمَايُضِيئَانِ
  humaayuDiiʾaani
 • هُمَاتُضِيئَانِ
  humaatuDiiʾaani
 • نَحْنُنُضِيءُ
  naHnunuDiiʾu
 • أَنْتُمْتُضِيئُونَ/تُضِيؤُونَ
  antumtuDiiʾuuna/tuDiiʾuuna
 • أَنْتُنَّتُضِئْنَ
  antunnatuDiʾna
 • هُمْيُضِيئُونَ/يُضِيؤُونَ
  humyuDiiʾuuna/yuDiiʾuuna
 • هُنَّيُضِئْنَ
  hunnayuDiʾna

Subjunctive

 • أَنَاأُضِيءَ
  anaʾuDiiʾa
 • أَنْتَتُضِيءَ
  antatuDiiʾa
 • أَنْتِتُضِيئِي
  antituDiiʾii
 • هُوَيُضِيءَ
  huwayuDiiʾa
 • هِيَتُضِيءَ
  hiyatuDiiʾa
 • أَنْتُمَاتُضِيئَا
  antumaatuDiiʾaa
 • هُمَايُضِيئَا
  humaayuDiiʾaa
 • هُمَاتُضِيئَا
  humaatuDiiʾaa
 • نَحْنُنُضِيءَ
  naHnunuDiiʾa
 • أَنْتُمْتُضِيئُوا/تُضِيؤُوا
  antumtuDiiʾuu/tuDiiʾuu
 • أَنْتُنَّتُضِئْنَ
  antunnatuDiʾna
 • هُمْيُضِيئُوا/يُضِيؤُوا
  humyuDiiʾuu/yuDiiʾuu
 • هُنَّيُضِئْنَ
  hunnayuDiʾna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُضِئْ
  anaʾuDiʾ
 • أَنْتَتُضِئْ
  antatuDiʾ
 • أَنْتِتُضِيئِي
  antituDiiʾii
 • هُوَيُضِئْ
  huwayuDiʾ
 • هِيَتُضِئْ
  hiyatuDiʾ
 • أَنْتُمَاتُضِيئَا
  antumaatuDiiʾaa
 • هُمَايُضِيئَا
  humaayuDiiʾaa
 • هُمَاتُضِيئَا
  humaatuDiiʾaa
 • نَحْنُنُضِئْ
  naHnunuDiʾ
 • أَنْتُمْتُضِيئُوا/تُضِيؤُوا
  antumtuDiiʾuu/tuDiiʾuu
 • أَنْتُنَّتُضِئْنَ
  antunnatuDiʾna
 • هُمْيُضِيئُوا/يُضِيؤُوا
  humyuDiiʾuu/yuDiiʾuu
 • هُنَّيُضِئْنَ
  hunnayuDiʾna

Past

 • أَنَاأُضِئْتُ
  anaʾuDiʾtu
 • أَنْتَأُضِئْتَ
  antaʾuDiʾta
 • أَنْتِأُضِئْتِ
  antiʾuDiʾti
 • هُوَأُضِيءَ
  huwaʾuDiiʾa
 • هِيَأُضِيئَتْ
  hiyaʾuDiiʾat
 • أَنْتُمَاأُضِئْتُمَا
  antumaaʾuDiʾtumaa
 • هُمَاأُضِيئَا
  humaaʾuDiiʾaa
 • هُمَاأُضِيئَتَا
  humaaʾuDiiʾataa
 • نَحْنُأُضِئْنَا
  naHnuʾuDiʾnaa
 • أَنْتُمْأُضِئْتُمْ
  antumʾuDiʾtum
 • أَنْتُنَّأُضِئْتُنَّ
  antunnaʾuDiʾtunna
 • هُمْأُضِيئُوا/أُضِيؤُوا
  humʾuDiiʾuu/ʾuDiiʾuu
 • هُنَّأُضِئْنَ
  hunnaʾuDiʾna

Present

 • أَنَاأُضَاءُ
  anaʾuDaaʾu
 • أَنْتَتُضَاءُ
  antatuDaaʾu
 • أَنْتِتُضَائِينَ
  antituDaaʾiina
 • هُوَيُضَاءُ
  huwayuDaaʾu
 • هِيَتُضَاءُ
  hiyatuDaaʾu
 • أَنْتُمَاتُضَاءَانِ
  antumaatuDaaʾaani
 • هُمَايُضَاءَانِ
  humaayuDaaʾaani
 • هُمَاتُضَاءَانِ
  humaatuDaaʾaani
 • نَحْنُنُضَاءُ
  naHnunuDaaʾu
 • أَنْتُمْتُضَائُونَ/تُضَاؤُونَ
  antumtuDaaʾuuna/tuDaaʾuuna
 • أَنْتُنَّتُضَأْنَ
  antunnatuDaʾna
 • هُمْيُضَائُونَ/يُضَاؤُونَ
  humyuDaaʾuuna/yuDaaʾuuna
 • هُنَّيُضَأْنَ
  hunnayuDaʾna

Subjunctive

 • أَنَاأُضَاءَ
  anaʾuDaaʾa
 • أَنْتَتُضَاءَ
  antatuDaaʾa
 • أَنْتِتُضَائِي
  antituDaaʾii
 • هُوَيُضَاءَ
  huwayuDaaʾa
 • هِيَتُضَاءَ
  hiyatuDaaʾa
 • أَنْتُمَاتُضَاءَا
  antumaatuDaaʾaa
 • هُمَايُضَاءَا
  humaayuDaaʾaa
 • هُمَاتُضَاءَا
  humaatuDaaʾaa
 • نَحْنُنُضَاءَ
  naHnunuDaaʾa
 • أَنْتُمْتُضَائُوا/تُضَاؤُوا
  antumtuDaaʾuu/tuDaaʾuu
 • أَنْتُنَّتُضَأْنَ
  antunnatuDaʾna
 • هُمْيُضَائُوا/يُضَاؤُوا
  humyuDaaʾuu/yuDaaʾuu
 • هُنَّيُضَأْنَ
  hunnayuDaʾna

Jussive

 • أَنَاأُضَأْ
  anaʾuDaʾ
 • أَنْتَتُضَأْ
  antatuDaʾ
 • أَنْتِتُضَائِي
  antituDaaʾii
 • هُوَيُضَأْ
  huwayuDaʾ
 • هِيَتُضَأْ
  hiyatuDaʾ
 • أَنْتُمَاتُضَاءَا
  antumaatuDaaʾaa
 • هُمَايُضَاءَا
  humaayuDaaʾaa
 • هُمَاتُضَاءَا
  humaatuDaaʾaa
 • نَحْنُنُضَأْ
  naHnunuDaʾ
 • أَنْتُمْتُضَائُوا/تُضَاؤُوا
  antumtuDaaʾuu/tuDaaʾuu
 • أَنْتُنَّتُضَأْنَ
  antunnatuDaʾna
 • هُمْيُضَائُوا/يُضَاؤُوا
  humyuDaaʾuu/yuDaaʾuu
 • هُنَّيُضَأْنَ
  hunnayuDaʾna

Imperative

 • أَنْتَأَضِئْ
  antaʾaDiʾ
 • أَنْتِأَضِيئِي
  antiʾaDiiʾii
 • أَنْتُمَاأَضِيئَا
  antumaaʾaDiiʾaa
 • أَنْتُمْأَضِيئُوا/أَضِيؤُوا
  antumʾaDiiʾuu/ʾaDiiʾuu
 • أَنْتُنَّأَضِئْنَ
  antunnaʾaDiʾna

Participles

Active

 • مُضِيء
  muDiiʾ

Passive

 • مُضَاء
  muDaaʾ

Verbal noun

 • إِضَاءَة
  ʾiDaaʾa
פרסום
הטיות הפועל أَضَاءَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "أَضَاءَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום