Download New

הטיות פועל أَطْلَعَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاأَطْلَعْتُ
  anaʾaTlaʿtu
 • أَنْتَأَطْلَعْتَ
  antaʾaTlaʿta
 • أَنْتِأَطْلَعْتِ
  antiʾaTlaʿti
 • هُوَأَطْلَعَ
  huwaʾaTlaʿa
 • هِيَأَطْلَعَتْ
  hiyaʾaTlaʿat
 • أَنْتُمَاأَطْلَعْتُمَا
  antumaaʾaTlaʿtumaa
 • هُمَاأَطْلَعَا
  humaaʾaTlaʿaa
 • هُمَاأَطْلَعَتَا
  humaaʾaTlaʿataa
 • نَحْنُأَطْلَعْنَا
  naHnuʾaTlaʿnaa
 • أَنْتُمْأَطْلَعْتُمْ
  antumʾaTlaʿtum
 • أَنْتُنَّأَطْلَعْتُنَّ
  antunnaʾaTlaʿtunna
 • هُمْأَطْلَعُوا
  humʾaTlaʿuu
 • هُنَّأَطْلَعْنَ
  hunnaʾaTlaʿna

Present

 • أَنَاأُطْلِعُ
  anaʾuTliʿu
 • أَنْتَتُطْلِعُ
  antatuTliʿu
 • أَنْتِتُطْلِعِينَ
  antituTliʿiina
 • هُوَيُطْلِعُ
  huwayuTliʿu
 • هِيَتُطْلِعُ
  hiyatuTliʿu
 • أَنْتُمَاتُطْلِعَانِ
  antumaatuTliʿaani
 • هُمَايُطْلِعَانِ
  humaayuTliʿaani
 • هُمَاتُطْلِعَانِ
  humaatuTliʿaani
 • نَحْنُنُطْلِعُ
  naHnunuTliʿu
 • أَنْتُمْتُطْلِعُونَ
  antumtuTliʿuuna
 • أَنْتُنَّتُطْلِعْنَ
  antunnatuTliʿna
 • هُمْيُطْلِعُونَ
  humyuTliʿuuna
 • هُنَّيُطْلِعْنَ
  hunnayuTliʿna

Subjunctive

 • أَنَاأُطْلِعَ
  anaʾuTliʿa
 • أَنْتَتُطْلِعَ
  antatuTliʿa
 • أَنْتِتُطْلِعِي
  antituTliʿii
 • هُوَيُطْلِعَ
  huwayuTliʿa
 • هِيَتُطْلِعَ
  hiyatuTliʿa
 • أَنْتُمَاتُطْلِعَا
  antumaatuTliʿaa
 • هُمَايُطْلِعَا
  humaayuTliʿaa
 • هُمَاتُطْلِعَا
  humaatuTliʿaa
 • نَحْنُنُطْلِعَ
  naHnunuTliʿa
 • أَنْتُمْتُطْلِعُوا
  antumtuTliʿuu
 • أَنْتُنَّتُطْلِعْنَ
  antunnatuTliʿna
 • هُمْيُطْلِعُوا
  humyuTliʿuu
 • هُنَّيُطْلِعْنَ
  hunnayuTliʿna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُطْلِعْ
  anaʾuTliʿ
 • أَنْتَتُطْلِعْ
  antatuTliʿ
 • أَنْتِتُطْلِعِي
  antituTliʿii
 • هُوَيُطْلِعْ
  huwayuTliʿ
 • هِيَتُطْلِعْ
  hiyatuTliʿ
 • أَنْتُمَاتُطْلِعَا
  antumaatuTliʿaa
 • هُمَايُطْلِعَا
  humaayuTliʿaa
 • هُمَاتُطْلِعَا
  humaatuTliʿaa
 • نَحْنُنُطْلِعْ
  naHnunuTliʿ
 • أَنْتُمْتُطْلِعُوا
  antumtuTliʿuu
 • أَنْتُنَّتُطْلِعْنَ
  antunnatuTliʿna
 • هُمْيُطْلِعُوا
  humyuTliʿuu
 • هُنَّيُطْلِعْنَ
  hunnayuTliʿna

Past

 • أَنَاأُطْلِعْتُ
  anaʾuTliʿtu
 • أَنْتَأُطْلِعْتَ
  antaʾuTliʿta
 • أَنْتِأُطْلِعْتِ
  antiʾuTliʿti
 • هُوَأُطْلِعَ
  huwaʾuTliʿa
 • هِيَأُطْلِعَتْ
  hiyaʾuTliʿat
 • أَنْتُمَاأُطْلِعْتُمَا
  antumaaʾuTliʿtumaa
 • هُمَاأُطْلِعَا
  humaaʾuTliʿaa
 • هُمَاأُطْلِعَتَا
  humaaʾuTliʿataa
 • نَحْنُأُطْلِعْنَا
  naHnuʾuTliʿnaa
 • أَنْتُمْأُطْلِعْتُمْ
  antumʾuTliʿtum
 • أَنْتُنَّأُطْلِعْتُنَّ
  antunnaʾuTliʿtunna
 • هُمْأُطْلِعُوا
  humʾuTliʿuu
 • هُنَّأُطْلِعْنَ
  hunnaʾuTliʿna

Present

 • أَنَاأُطْلَعُ
  anaʾuTlaʿu
 • أَنْتَتُطْلَعُ
  antatuTlaʿu
 • أَنْتِتُطْلَعِينَ
  antituTlaʿiina
 • هُوَيُطْلَعُ
  huwayuTlaʿu
 • هِيَتُطْلَعُ
  hiyatuTlaʿu
 • أَنْتُمَاتُطْلَعَانِ
  antumaatuTlaʿaani
 • هُمَايُطْلَعَانِ
  humaayuTlaʿaani
 • هُمَاتُطْلَعَانِ
  humaatuTlaʿaani
 • نَحْنُنُطْلَعُ
  naHnunuTlaʿu
 • أَنْتُمْتُطْلَعُونَ
  antumtuTlaʿuuna
 • أَنْتُنَّتُطْلَعْنَ
  antunnatuTlaʿna
 • هُمْيُطْلَعُونَ
  humyuTlaʿuuna
 • هُنَّيُطْلَعْنَ
  hunnayuTlaʿna

Subjunctive

 • أَنَاأُطْلَعَ
  anaʾuTlaʿa
 • أَنْتَتُطْلَعَ
  antatuTlaʿa
 • أَنْتِتُطْلَعِي
  antituTlaʿii
 • هُوَيُطْلَعَ
  huwayuTlaʿa
 • هِيَتُطْلَعَ
  hiyatuTlaʿa
 • أَنْتُمَاتُطْلَعَا
  antumaatuTlaʿaa
 • هُمَايُطْلَعَا
  humaayuTlaʿaa
 • هُمَاتُطْلَعَا
  humaatuTlaʿaa
 • نَحْنُنُطْلَعَ
  naHnunuTlaʿa
 • أَنْتُمْتُطْلَعُوا
  antumtuTlaʿuu
 • أَنْتُنَّتُطْلَعْنَ
  antunnatuTlaʿna
 • هُمْيُطْلَعُوا
  humyuTlaʿuu
 • هُنَّيُطْلَعْنَ
  hunnayuTlaʿna

Jussive

 • أَنَاأُطْلَعْ
  anaʾuTlaʿ
 • أَنْتَتُطْلَعْ
  antatuTlaʿ
 • أَنْتِتُطْلَعِي
  antituTlaʿii
 • هُوَيُطْلَعْ
  huwayuTlaʿ
 • هِيَتُطْلَعْ
  hiyatuTlaʿ
 • أَنْتُمَاتُطْلَعَا
  antumaatuTlaʿaa
 • هُمَايُطْلَعَا
  humaayuTlaʿaa
 • هُمَاتُطْلَعَا
  humaatuTlaʿaa
 • نَحْنُنُطْلَعْ
  naHnunuTlaʿ
 • أَنْتُمْتُطْلَعُوا
  antumtuTlaʿuu
 • أَنْتُنَّتُطْلَعْنَ
  antunnatuTlaʿna
 • هُمْيُطْلَعُوا
  humyuTlaʿuu
 • هُنَّيُطْلَعْنَ
  hunnayuTlaʿna

Imperative

 • أَنْتَأَطْلِعْ
  antaʾaTliʿ
 • أَنْتِأَطْلِعِي
  antiʾaTliʿii
 • أَنْتُمَاأَطْلِعَا
  antumaaʾaTliʿaa
 • أَنْتُمْأَطْلِعُوا
  antumʾaTliʿuu
 • أَنْتُنَّأَطْلِعْنَ
  antunnaʾaTliʿna

Participles

Active

 • مُطْلِع
  muTliʿ

Passive

 • مُطْلَع
  muTlaʿ

Verbal noun

 • إِطْلَاع
  ʾiTlaaʿ
פרסום
הטיות הפועל أَطْلَعَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "أَطْلَعَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום