הטיות פועל اِنْكَرَبَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَااِنْكَرَبْتُ
  anainkarabtu
 • أَنْتَاِنْكَرَبْتَ
  antainkarabta
 • أَنْتِاِنْكَرَبْتِ
  antiinkarabti
 • هُوَاِنْكَرَبَ
  huwainkaraba
 • هِيَاِنْكَرَبَتْ
  hiyainkarabat
 • أَنْتُمَااِنْكَرَبْتُمَا
  antumaainkarabtumaa
 • هُمَااِنْكَرَبَا
  humaainkarabaa
 • هُمَااِنْكَرَبَتَا
  humaainkarabataa
 • نَحْنُاِنْكَرَبْنَا
  naHnuinkarabnaa
 • أَنْتُمْاِنْكَرَبْتُمْ
  antuminkarabtum
 • أَنْتُنَّاِنْكَرَبْتُنَّ
  antunnainkarabtunna
 • هُمْاِنْكَرَبُوا
  huminkarabuu
 • هُنَّاِنْكَرَبْنَ
  hunnainkarabna

Present

 • أَنَاأَنْكَرِبُ
  anaʾankaribu
 • أَنْتَتَنْكَرِبُ
  antatankaribu
 • أَنْتِتَنْكَرِبِينَ
  antitankaribiina
 • هُوَيَنْكَرِبُ
  huwayankaribu
 • هِيَتَنْكَرِبُ
  hiyatankaribu
 • أَنْتُمَاتَنْكَرِبَانِ
  antumaatankaribaani
 • هُمَايَنْكَرِبَانِ
  humaayankaribaani
 • هُمَاتَنْكَرِبَانِ
  humaatankaribaani
 • نَحْنُنَنْكَرِبُ
  naHnunankaribu
 • أَنْتُمْتَنْكَرِبُونَ
  antumtankaribuuna
 • أَنْتُنَّتَنْكَرِبْنَ
  antunnatankaribna
 • هُمْيَنْكَرِبُونَ
  humyankaribuuna
 • هُنَّيَنْكَرِبْنَ
  hunnayankaribna

Subjunctive

 • أَنَاأَنْكَرِبَ
  anaʾankariba
 • أَنْتَتَنْكَرِبَ
  antatankariba
 • أَنْتِتَنْكَرِبِي
  antitankaribii
 • هُوَيَنْكَرِبَ
  huwayankariba
 • هِيَتَنْكَرِبَ
  hiyatankariba
 • أَنْتُمَاتَنْكَرِبَا
  antumaatankaribaa
 • هُمَايَنْكَرِبَا
  humaayankaribaa
 • هُمَاتَنْكَرِبَا
  humaatankaribaa
 • نَحْنُنَنْكَرِبَ
  naHnunankariba
 • أَنْتُمْتَنْكَرِبُوا
  antumtankaribuu
 • أَنْتُنَّتَنْكَرِبْنَ
  antunnatankaribna
 • هُمْيَنْكَرِبُوا
  humyankaribuu
 • هُنَّيَنْكَرِبْنَ
  hunnayankaribna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَنْكَرِبْ
  anaʾankarib
 • أَنْتَتَنْكَرِبْ
  antatankarib
 • أَنْتِتَنْكَرِبِي
  antitankaribii
 • هُوَيَنْكَرِبْ
  huwayankarib
 • هِيَتَنْكَرِبْ
  hiyatankarib
 • أَنْتُمَاتَنْكَرِبَا
  antumaatankaribaa
 • هُمَايَنْكَرِبَا
  humaayankaribaa
 • هُمَاتَنْكَرِبَا
  humaatankaribaa
 • نَحْنُنَنْكَرِبْ
  naHnunankarib
 • أَنْتُمْتَنْكَرِبُوا
  antumtankaribuu
 • أَنْتُنَّتَنْكَرِبْنَ
  antunnatankaribna
 • هُمْيَنْكَرِبُوا
  humyankaribuu
 • هُنَّيَنْكَرِبْنَ
  hunnayankaribna

Past

 • أَنَااُنْكُرِبْتُ
  anaunkuribtu
 • أَنْتَاُنْكُرِبْتَ
  antaunkuribta
 • أَنْتِاُنْكُرِبْتِ
  antiunkuribti
 • هُوَاُنْكُرِبَ
  huwaunkuriba
 • هِيَاُنْكُرِبَتْ
  hiyaunkuribat
 • أَنْتُمَااُنْكُرِبْتُمَا
  antumaaunkuribtumaa
 • هُمَااُنْكُرِبَا
  humaaunkuribaa
 • هُمَااُنْكُرِبَتَا
  humaaunkuribataa
 • نَحْنُاُنْكُرِبْنَا
  naHnuunkuribnaa
 • أَنْتُمْاُنْكُرِبْتُمْ
  antumunkuribtum
 • أَنْتُنَّاُنْكُرِبْتُنَّ
  antunnaunkuribtunna
 • هُمْاُنْكُرِبُوا
  humunkuribuu
 • هُنَّاُنْكُرِبْنَ
  hunnaunkuribna

Present

 • أَنَاأُنْكَرَبُ
  anaʾunkarabu
 • أَنْتَتُنْكَرَبُ
  antatunkarabu
 • أَنْتِتُنْكَرَبِينَ
  antitunkarabiina
 • هُوَيُنْكَرَبُ
  huwayunkarabu
 • هِيَتُنْكَرَبُ
  hiyatunkarabu
 • أَنْتُمَاتُنْكَرَبَانِ
  antumaatunkarabaani
 • هُمَايُنْكَرَبَانِ
  humaayunkarabaani
 • هُمَاتُنْكَرَبَانِ
  humaatunkarabaani
 • نَحْنُنُنْكَرَبُ
  naHnununkarabu
 • أَنْتُمْتُنْكَرَبُونَ
  antumtunkarabuuna
 • أَنْتُنَّتُنْكَرَبْنَ
  antunnatunkarabna
 • هُمْيُنْكَرَبُونَ
  humyunkarabuuna
 • هُنَّيُنْكَرَبْنَ
  hunnayunkarabna

Subjunctive

 • أَنَاأُنْكَرَبَ
  anaʾunkaraba
 • أَنْتَتُنْكَرَبَ
  antatunkaraba
 • أَنْتِتُنْكَرَبِي
  antitunkarabii
 • هُوَيُنْكَرَبَ
  huwayunkaraba
 • هِيَتُنْكَرَبَ
  hiyatunkaraba
 • أَنْتُمَاتُنْكَرَبَا
  antumaatunkarabaa
 • هُمَايُنْكَرَبَا
  humaayunkarabaa
 • هُمَاتُنْكَرَبَا
  humaatunkarabaa
 • نَحْنُنُنْكَرَبَ
  naHnununkaraba
 • أَنْتُمْتُنْكَرَبُوا
  antumtunkarabuu
 • أَنْتُنَّتُنْكَرَبْنَ
  antunnatunkarabna
 • هُمْيُنْكَرَبُوا
  humyunkarabuu
 • هُنَّيُنْكَرَبْنَ
  hunnayunkarabna

Jussive

 • أَنَاأُنْكَرَبْ
  anaʾunkarab
 • أَنْتَتُنْكَرَبْ
  antatunkarab
 • أَنْتِتُنْكَرَبِي
  antitunkarabii
 • هُوَيُنْكَرَبْ
  huwayunkarab
 • هِيَتُنْكَرَبْ
  hiyatunkarab
 • أَنْتُمَاتُنْكَرَبَا
  antumaatunkarabaa
 • هُمَايُنْكَرَبَا
  humaayunkarabaa
 • هُمَاتُنْكَرَبَا
  humaatunkarabaa
 • نَحْنُنُنْكَرَبْ
  naHnununkarab
 • أَنْتُمْتُنْكَرَبُوا
  antumtunkarabuu
 • أَنْتُنَّتُنْكَرَبْنَ
  antunnatunkarabna
 • هُمْيُنْكَرَبُوا
  humyunkarabuu
 • هُنَّيُنْكَرَبْنَ
  hunnayunkarabna

Imperative

 • أَنْتَاِنْكَرِبْ
  antainkarib
 • أَنْتِاِنْكَرِبِي
  antiinkaribii
 • أَنْتُمَااِنْكَرِبَا
  antumaainkaribaa
 • أَنْتُمْاِنْكَرِبُوا
  antuminkaribuu
 • أَنْتُنَّاِنْكَرِبْنَ
  antunnainkaribna

Participles

Active

 • مُنْكَرِب
  munkarib

Passive

 • مُنْكَرَب
  munkarab

Verbal noun

 • اِنْكِرَاب
  inkiraab
פרסום
הטיות הפועל اِنْكَرَبَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "اِنْكَرَبَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום