הטיות פועל بَالَغَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَابَالَغْتُ
  anabaalaghtu
 • أَنْتَبَالَغْتَ
  antabaalaghta
 • أَنْتِبَالَغْتِ
  antibaalaghti
 • هُوَبَالَغَ
  huwabaalagha
 • هِيَبَالَغَتْ
  hiyabaalaghat
 • أَنْتُمَابَالَغْتُمَا
  antumaabaalaghtumaa
 • هُمَابَالَغَا
  humaabaalaghaa
 • هُمَابَالَغَتَا
  humaabaalaghataa
 • نَحْنُبَالَغْنَا
  naHnubaalaghnaa
 • أَنْتُمْبَالَغْتُمْ
  antumbaalaghtum
 • أَنْتُنَّبَالَغْتُنَّ
  antunnabaalaghtunna
 • هُمْبَالَغُوا
  humbaalaghuu
 • هُنَّبَالَغْنَ
  hunnabaalaghna

Present

 • أَنَاأُبَالِغُ
  anaʾubaalighu
 • أَنْتَتُبَالِغُ
  antatubaalighu
 • أَنْتِتُبَالِغِينَ
  antitubaalighiina
 • هُوَيُبَالِغُ
  huwayubaalighu
 • هِيَتُبَالِغُ
  hiyatubaalighu
 • أَنْتُمَاتُبَالِغَانِ
  antumaatubaalighaani
 • هُمَايُبَالِغَانِ
  humaayubaalighaani
 • هُمَاتُبَالِغَانِ
  humaatubaalighaani
 • نَحْنُنُبَالِغُ
  naHnunubaalighu
 • أَنْتُمْتُبَالِغُونَ
  antumtubaalighuuna
 • أَنْتُنَّتُبَالِغْنَ
  antunnatubaalighna
 • هُمْيُبَالِغُونَ
  humyubaalighuuna
 • هُنَّيُبَالِغْنَ
  hunnayubaalighna

Subjunctive

 • أَنَاأُبَالِغَ
  anaʾubaaligha
 • أَنْتَتُبَالِغَ
  antatubaaligha
 • أَنْتِتُبَالِغِي
  antitubaalighii
 • هُوَيُبَالِغَ
  huwayubaaligha
 • هِيَتُبَالِغَ
  hiyatubaaligha
 • أَنْتُمَاتُبَالِغَا
  antumaatubaalighaa
 • هُمَايُبَالِغَا
  humaayubaalighaa
 • هُمَاتُبَالِغَا
  humaatubaalighaa
 • نَحْنُنُبَالِغَ
  naHnunubaaligha
 • أَنْتُمْتُبَالِغُوا
  antumtubaalighuu
 • أَنْتُنَّتُبَالِغْنَ
  antunnatubaalighna
 • هُمْيُبَالِغُوا
  humyubaalighuu
 • هُنَّيُبَالِغْنَ
  hunnayubaalighna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُبَالِغْ
  anaʾubaaligh
 • أَنْتَتُبَالِغْ
  antatubaaligh
 • أَنْتِتُبَالِغِي
  antitubaalighii
 • هُوَيُبَالِغْ
  huwayubaaligh
 • هِيَتُبَالِغْ
  hiyatubaaligh
 • أَنْتُمَاتُبَالِغَا
  antumaatubaalighaa
 • هُمَايُبَالِغَا
  humaayubaalighaa
 • هُمَاتُبَالِغَا
  humaatubaalighaa
 • نَحْنُنُبَالِغْ
  naHnunubaaligh
 • أَنْتُمْتُبَالِغُوا
  antumtubaalighuu
 • أَنْتُنَّتُبَالِغْنَ
  antunnatubaalighna
 • هُمْيُبَالِغُوا
  humyubaalighuu
 • هُنَّيُبَالِغْنَ
  hunnayubaalighna

Past

  Present

   Subjunctive

    Jussive

     Imperative

     • أَنْتَبَالِغْ
      antabaaligh
     • أَنْتِبَالِغِي
      antibaalighii
     • أَنْتُمَابَالِغَا
      antumaabaalighaa
     • أَنْتُمْبَالِغُوا
      antumbaalighuu
     • أَنْتُنَّبَالِغْنَ
      antunnabaalighna

     Participles

     Active

     • مُبَالِغ
      mubaaligh

     Passive

     • مُبَالَغ
      mubaalagh

     Verbal noun

     • مُبَالَغَة/بِلَاغ
      mubaalagha/bilaagh
     פרסום
     הטיות הפועל بَالَغَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
     חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "بَالَغَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
     פרסום