הטיות פועל تَبَرَّزَ בערבית

X
הטה
תוצאות החיפוש יכולות להכיל מילים בלתי הולמות
פרסום

Active

Past

 • أَنَاتَبَرَّزْتُ
  anatabarraztu
 • أَنْتَتَبَرَّزْتَ
  antatabarrazta
 • أَنْتِتَبَرَّزْتِ
  antitabarrazti
 • هُوَتَبَرَّزَ
  huwatabarraza
 • هِيَتَبَرَّزَتْ
  hiyatabarrazat
 • أَنْتُمَاتَبَرَّزْتُمَا
  antumaatabarraztumaa
 • هُمَاتَبَرَّزَا
  humaatabarrazaa
 • هُمَاتَبَرَّزَتَا
  humaatabarrazataa
 • نَحْنُتَبَرَّزْنَا
  naHnutabarraznaa
 • أَنْتُمْتَبَرَّزْتُمْ
  antumtabarraztum
 • أَنْتُنَّتَبَرَّزْتُنَّ
  antunnatabarraztunna
 • هُمْتَبَرَّزُوا
  humtabarrazuu
 • هُنَّتَبَرَّزْنَ
  hunnatabarrazna

Present

 • أَنَاأَتَبَرَّزُ
  anaʾatabarrazu
 • أَنْتَتَتَبَرَّزُ
  antatatabarrazu
 • أَنْتِتَتَبَرَّزِينَ
  antitatabarraziina
 • هُوَيَتَبَرَّزُ
  huwayatabarrazu
 • هِيَتَتَبَرَّزُ
  hiyatatabarrazu
 • أَنْتُمَاتَتَبَرَّزَانِ
  antumaatatabarrazaani
 • هُمَايَتَبَرَّزَانِ
  humaayatabarrazaani
 • هُمَاتَتَبَرَّزَانِ
  humaatatabarrazaani
 • نَحْنُنَتَبَرَّزُ
  naHnunatabarrazu
 • أَنْتُمْتَتَبَرَّزُونَ
  antumtatabarrazuuna
 • أَنْتُنَّتَتَبَرَّزْنَ
  antunnatatabarrazna
 • هُمْيَتَبَرَّزُونَ
  humyatabarrazuuna
 • هُنَّيَتَبَرَّزْنَ
  hunnayatabarrazna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَبَرَّزَ
  anaʾatabarraza
 • أَنْتَتَتَبَرَّزَ
  antatatabarraza
 • أَنْتِتَتَبَرَّزِي
  antitatabarrazii
 • هُوَيَتَبَرَّزَ
  huwayatabarraza
 • هِيَتَتَبَرَّزَ
  hiyatatabarraza
 • أَنْتُمَاتَتَبَرَّزَا
  antumaatatabarrazaa
 • هُمَايَتَبَرَّزَا
  humaayatabarrazaa
 • هُمَاتَتَبَرَّزَا
  humaatatabarrazaa
 • نَحْنُنَتَبَرَّزَ
  naHnunatabarraza
 • أَنْتُمْتَتَبَرَّزُوا
  antumtatabarrazuu
 • أَنْتُنَّتَتَبَرَّزْنَ
  antunnatatabarrazna
 • هُمْيَتَبَرَّزُوا
  humyatabarrazuu
 • هُنَّيَتَبَرَّزْنَ
  hunnayatabarrazna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَبَرَّزْ
  anaʾatabarraz
 • أَنْتَتَتَبَرَّزْ
  antatatabarraz
 • أَنْتِتَتَبَرَّزِي
  antitatabarrazii
 • هُوَيَتَبَرَّزْ
  huwayatabarraz
 • هِيَتَتَبَرَّزْ
  hiyatatabarraz
 • أَنْتُمَاتَتَبَرَّزَا
  antumaatatabarrazaa
 • هُمَايَتَبَرَّزَا
  humaayatabarrazaa
 • هُمَاتَتَبَرَّزَا
  humaatatabarrazaa
 • نَحْنُنَتَبَرَّزْ
  naHnunatabarraz
 • أَنْتُمْتَتَبَرَّزُوا
  antumtatabarrazuu
 • أَنْتُنَّتَتَبَرَّزْنَ
  antunnatatabarrazna
 • هُمْيَتَبَرَّزُوا
  humyatabarrazuu
 • هُنَّيَتَبَرَّزْنَ
  hunnayatabarrazna

Past

 • أَنَاتُبُرِّزْتُ
  anatuburriztu
 • أَنْتَتُبُرِّزْتَ
  antatuburrizta
 • أَنْتِتُبُرِّزْتِ
  antituburrizti
 • هُوَتُبُرِّزَ
  huwatuburriza
 • هِيَتُبُرِّزَتْ
  hiyatuburrizat
 • أَنْتُمَاتُبُرِّزْتُمَا
  antumaatuburriztumaa
 • هُمَاتُبُرِّزَا
  humaatuburrizaa
 • هُمَاتُبُرِّزَتَا
  humaatuburrizataa
 • نَحْنُتُبُرِّزْنَا
  naHnutuburriznaa
 • أَنْتُمْتُبُرِّزْتُمْ
  antumtuburriztum
 • أَنْتُنَّتُبُرِّزْتُنَّ
  antunnatuburriztunna
 • هُمْتُبُرِّزُوا
  humtuburrizuu
 • هُنَّتُبُرِّزْنَ
  hunnatuburrizna

Present

 • أَنَاأُتَبَرَّزُ
  anaʾutabarrazu
 • أَنْتَتُتَبَرَّزُ
  antatutabarrazu
 • أَنْتِتُتَبَرَّزِينَ
  antitutabarraziina
 • هُوَيُتَبَرَّزُ
  huwayutabarrazu
 • هِيَتُتَبَرَّزُ
  hiyatutabarrazu
 • أَنْتُمَاتُتَبَرَّزَانِ
  antumaatutabarrazaani
 • هُمَايُتَبَرَّزَانِ
  humaayutabarrazaani
 • هُمَاتُتَبَرَّزَانِ
  humaatutabarrazaani
 • نَحْنُنُتَبَرَّزُ
  naHnunutabarrazu
 • أَنْتُمْتُتَبَرَّزُونَ
  antumtutabarrazuuna
 • أَنْتُنَّتُتَبَرَّزْنَ
  antunnatutabarrazna
 • هُمْيُتَبَرَّزُونَ
  humyutabarrazuuna
 • هُنَّيُتَبَرَّزْنَ
  hunnayutabarrazna

Subjunctive

 • أَنَاأُتَبَرَّزَ
  anaʾutabarraza
 • أَنْتَتُتَبَرَّزَ
  antatutabarraza
 • أَنْتِتُتَبَرَّزِي
  antitutabarrazii
 • هُوَيُتَبَرَّزَ
  huwayutabarraza
 • هِيَتُتَبَرَّزَ
  hiyatutabarraza
 • أَنْتُمَاتُتَبَرَّزَا
  antumaatutabarrazaa
 • هُمَايُتَبَرَّزَا
  humaayutabarrazaa
 • هُمَاتُتَبَرَّزَا
  humaatutabarrazaa
 • نَحْنُنُتَبَرَّزَ
  naHnunutabarraza
 • أَنْتُمْتُتَبَرَّزُوا
  antumtutabarrazuu
 • أَنْتُنَّتُتَبَرَّزْنَ
  antunnatutabarrazna
 • هُمْيُتَبَرَّزُوا
  humyutabarrazuu
 • هُنَّيُتَبَرَّزْنَ
  hunnayutabarrazna

Jussive

 • أَنَاأُتَبَرَّزْ
  anaʾutabarraz
 • أَنْتَتُتَبَرَّزْ
  antatutabarraz
 • أَنْتِتُتَبَرَّزِي
  antitutabarrazii
 • هُوَيُتَبَرَّزْ
  huwayutabarraz
 • هِيَتُتَبَرَّزْ
  hiyatutabarraz
 • أَنْتُمَاتُتَبَرَّزَا
  antumaatutabarrazaa
 • هُمَايُتَبَرَّزَا
  humaayutabarrazaa
 • هُمَاتُتَبَرَّزَا
  humaatutabarrazaa
 • نَحْنُنُتَبَرَّزْ
  naHnunutabarraz
 • أَنْتُمْتُتَبَرَّزُوا
  antumtutabarrazuu
 • أَنْتُنَّتُتَبَرَّزْنَ
  antunnatutabarrazna
 • هُمْيُتَبَرَّزُوا
  humyutabarrazuu
 • هُنَّيُتَبَرَّزْنَ
  hunnayutabarrazna

Imperative

 • أَنْتَتَبَرَّزْ
  antatabarraz
 • أَنْتِتَبَرَّزِي
  antitabarrazii
 • أَنْتُمَاتَبَرَّزَا
  antumaatabarrazaa
 • أَنْتُمْتَبَرَّزُوا
  antumtabarrazuu
 • أَنْتُنَّتَبَرَّزْنَ
  antunnatabarrazna

Participles

Active

 • مُتَبَرِّز
  mutabarriz

Passive

 • مُتَبَرَّز
  mutabarraz

Verbal noun

 • تَبَرُّز
  tabarruz
פרסום
הטיות הפועל تَبَرَّزَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "تَبَرَّزَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום