Download New

הטיות פועל تَجَمَّلَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاتَجَمَّلْتُ
  anatajammaltu
 • أَنْتَتَجَمَّلْتَ
  antatajammalta
 • أَنْتِتَجَمَّلْتِ
  antitajammalti
 • هُوَتَجَمَّلَ
  huwatajammala
 • هِيَتَجَمَّلَتْ
  hiyatajammalat
 • أَنْتُمَاتَجَمَّلْتُمَا
  antumaatajammaltumaa
 • هُمَاتَجَمَّلَا
  humaatajammalaa
 • هُمَاتَجَمَّلَتَا
  humaatajammalataa
 • نَحْنُتَجَمَّلْنَا
  naHnutajammalnaa
 • أَنْتُمْتَجَمَّلْتُمْ
  antumtajammaltum
 • أَنْتُنَّتَجَمَّلْتُنَّ
  antunnatajammaltunna
 • هُمْتَجَمَّلُوا
  humtajammaluu
 • هُنَّتَجَمَّلْنَ
  hunnatajammalna

Present

 • أَنَاأَتَجَمَّلُ
  anaʾatajammalu
 • أَنْتَتَتَجَمَّلُ
  antatatajammalu
 • أَنْتِتَتَجَمَّلِينَ
  antitatajammaliina
 • هُوَيَتَجَمَّلُ
  huwayatajammalu
 • هِيَتَتَجَمَّلُ
  hiyatatajammalu
 • أَنْتُمَاتَتَجَمَّلَانِ
  antumaatatajammalaani
 • هُمَايَتَجَمَّلَانِ
  humaayatajammalaani
 • هُمَاتَتَجَمَّلَانِ
  humaatatajammalaani
 • نَحْنُنَتَجَمَّلُ
  naHnunatajammalu
 • أَنْتُمْتَتَجَمَّلُونَ
  antumtatajammaluuna
 • أَنْتُنَّتَتَجَمَّلْنَ
  antunnatatajammalna
 • هُمْيَتَجَمَّلُونَ
  humyatajammaluuna
 • هُنَّيَتَجَمَّلْنَ
  hunnayatajammalna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَجَمَّلَ
  anaʾatajammala
 • أَنْتَتَتَجَمَّلَ
  antatatajammala
 • أَنْتِتَتَجَمَّلِي
  antitatajammalii
 • هُوَيَتَجَمَّلَ
  huwayatajammala
 • هِيَتَتَجَمَّلَ
  hiyatatajammala
 • أَنْتُمَاتَتَجَمَّلَا
  antumaatatajammalaa
 • هُمَايَتَجَمَّلَا
  humaayatajammalaa
 • هُمَاتَتَجَمَّلَا
  humaatatajammalaa
 • نَحْنُنَتَجَمَّلَ
  naHnunatajammala
 • أَنْتُمْتَتَجَمَّلُوا
  antumtatajammaluu
 • أَنْتُنَّتَتَجَمَّلْنَ
  antunnatatajammalna
 • هُمْيَتَجَمَّلُوا
  humyatajammaluu
 • هُنَّيَتَجَمَّلْنَ
  hunnayatajammalna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَجَمَّلْ
  anaʾatajammal
 • أَنْتَتَتَجَمَّلْ
  antatatajammal
 • أَنْتِتَتَجَمَّلِي
  antitatajammalii
 • هُوَيَتَجَمَّلْ
  huwayatajammal
 • هِيَتَتَجَمَّلْ
  hiyatatajammal
 • أَنْتُمَاتَتَجَمَّلَا
  antumaatatajammalaa
 • هُمَايَتَجَمَّلَا
  humaayatajammalaa
 • هُمَاتَتَجَمَّلَا
  humaatatajammalaa
 • نَحْنُنَتَجَمَّلْ
  naHnunatajammal
 • أَنْتُمْتَتَجَمَّلُوا
  antumtatajammaluu
 • أَنْتُنَّتَتَجَمَّلْنَ
  antunnatatajammalna
 • هُمْيَتَجَمَّلُوا
  humyatajammaluu
 • هُنَّيَتَجَمَّلْنَ
  hunnayatajammalna

Past

  Present

   Subjunctive

    Jussive

     Imperative

     • أَنْتَتَجَمَّلْ
      antatajammal
     • أَنْتِتَجَمَّلِي
      antitajammalii
     • أَنْتُمَاتَجَمَّلَا
      antumaatajammalaa
     • أَنْتُمْتَجَمَّلُوا
      antumtajammaluu
     • أَنْتُنَّتَجَمَّلْنَ
      antunnatajammalna

     Participles

     Active

     • مُتَجَمِّل
      mutajammil

     Passive

     • مُتَجَمَّل
      mutajammal

     Verbal noun

     • تَجَمُّل
      tajammul
     פרסום
     הטיות הפועל تَجَمَّلَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
     חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "تَجَمَّلَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
     פרסום