Download New

הטיות פועל تَعَمَّلَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاتَعَمَّلْتُ
  anataʿammaltu
 • أَنْتَتَعَمَّلْتَ
  antataʿammalta
 • أَنْتِتَعَمَّلْتِ
  antitaʿammalti
 • هُوَتَعَمَّلَ
  huwataʿammala
 • هِيَتَعَمَّلَتْ
  hiyataʿammalat
 • أَنْتُمَاتَعَمَّلْتُمَا
  antumaataʿammaltumaa
 • هُمَاتَعَمَّلَا
  humaataʿammalaa
 • هُمَاتَعَمَّلَتَا
  humaataʿammalataa
 • نَحْنُتَعَمَّلْنَا
  naHnutaʿammalnaa
 • أَنْتُمْتَعَمَّلْتُمْ
  antumtaʿammaltum
 • أَنْتُنَّتَعَمَّلْتُنَّ
  antunnataʿammaltunna
 • هُمْتَعَمَّلُوا
  humtaʿammaluu
 • هُنَّتَعَمَّلْنَ
  hunnataʿammalna

Present

 • أَنَاأَتَعَمَّلُ
  anaʾataʿammalu
 • أَنْتَتَتَعَمَّلُ
  antatataʿammalu
 • أَنْتِتَتَعَمَّلِينَ
  antitataʿammaliina
 • هُوَيَتَعَمَّلُ
  huwayataʿammalu
 • هِيَتَتَعَمَّلُ
  hiyatataʿammalu
 • أَنْتُمَاتَتَعَمَّلَانِ
  antumaatataʿammalaani
 • هُمَايَتَعَمَّلَانِ
  humaayataʿammalaani
 • هُمَاتَتَعَمَّلَانِ
  humaatataʿammalaani
 • نَحْنُنَتَعَمَّلُ
  naHnunataʿammalu
 • أَنْتُمْتَتَعَمَّلُونَ
  antumtataʿammaluuna
 • أَنْتُنَّتَتَعَمَّلْنَ
  antunnatataʿammalna
 • هُمْيَتَعَمَّلُونَ
  humyataʿammaluuna
 • هُنَّيَتَعَمَّلْنَ
  hunnayataʿammalna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَعَمَّلَ
  anaʾataʿammala
 • أَنْتَتَتَعَمَّلَ
  antatataʿammala
 • أَنْتِتَتَعَمَّلِي
  antitataʿammalii
 • هُوَيَتَعَمَّلَ
  huwayataʿammala
 • هِيَتَتَعَمَّلَ
  hiyatataʿammala
 • أَنْتُمَاتَتَعَمَّلَا
  antumaatataʿammalaa
 • هُمَايَتَعَمَّلَا
  humaayataʿammalaa
 • هُمَاتَتَعَمَّلَا
  humaatataʿammalaa
 • نَحْنُنَتَعَمَّلَ
  naHnunataʿammala
 • أَنْتُمْتَتَعَمَّلُوا
  antumtataʿammaluu
 • أَنْتُنَّتَتَعَمَّلْنَ
  antunnatataʿammalna
 • هُمْيَتَعَمَّلُوا
  humyataʿammaluu
 • هُنَّيَتَعَمَّلْنَ
  hunnayataʿammalna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَعَمَّلْ
  anaʾataʿammal
 • أَنْتَتَتَعَمَّلْ
  antatataʿammal
 • أَنْتِتَتَعَمَّلِي
  antitataʿammalii
 • هُوَيَتَعَمَّلْ
  huwayataʿammal
 • هِيَتَتَعَمَّلْ
  hiyatataʿammal
 • أَنْتُمَاتَتَعَمَّلَا
  antumaatataʿammalaa
 • هُمَايَتَعَمَّلَا
  humaayataʿammalaa
 • هُمَاتَتَعَمَّلَا
  humaatataʿammalaa
 • نَحْنُنَتَعَمَّلْ
  naHnunataʿammal
 • أَنْتُمْتَتَعَمَّلُوا
  antumtataʿammaluu
 • أَنْتُنَّتَتَعَمَّلْنَ
  antunnatataʿammalna
 • هُمْيَتَعَمَّلُوا
  humyataʿammaluu
 • هُنَّيَتَعَمَّلْنَ
  hunnayataʿammalna

Past

  Present

   Subjunctive

    Jussive

     Imperative

     • أَنْتَتَعَمَّلْ
      antataʿammal
     • أَنْتِتَعَمَّلِي
      antitaʿammalii
     • أَنْتُمَاتَعَمَّلَا
      antumaataʿammalaa
     • أَنْتُمْتَعَمَّلُوا
      antumtaʿammaluu
     • أَنْتُنَّتَعَمَّلْنَ
      antunnataʿammalna

     Participles

     Active

     • مُتَعَمِّل
      mutaʿammil

     Passive

     • مُتَعَمَّل
      mutaʿammal

     Verbal noun

     • تَعَمُّل
      taʿammul
     פרסום
     הטיות הפועל تَعَمَّلَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
     חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "تَعَمَّلَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
     פרסום