הטיות פועל تَكَتَّلَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاتَكَتَّلْتُ
  anatakattaltu
 • أَنْتَتَكَتَّلْتَ
  antatakattalta
 • أَنْتِتَكَتَّلْتِ
  antitakattalti
 • هُوَتَكَتَّلَ
  huwatakattala
 • هِيَتَكَتَّلَتْ
  hiyatakattalat
 • أَنْتُمَاتَكَتَّلْتُمَا
  antumaatakattaltumaa
 • هُمَاتَكَتَّلَا
  humaatakattalaa
 • هُمَاتَكَتَّلَتَا
  humaatakattalataa
 • نَحْنُتَكَتَّلْنَا
  naHnutakattalnaa
 • أَنْتُمْتَكَتَّلْتُمْ
  antumtakattaltum
 • أَنْتُنَّتَكَتَّلْتُنَّ
  antunnatakattaltunna
 • هُمْتَكَتَّلُوا
  humtakattaluu
 • هُنَّتَكَتَّلْنَ
  hunnatakattalna

Present

 • أَنَاأَتَكَتَّلُ
  anaʾatakattalu
 • أَنْتَتَتَكَتَّلُ
  antatatakattalu
 • أَنْتِتَتَكَتَّلِينَ
  antitatakattaliina
 • هُوَيَتَكَتَّلُ
  huwayatakattalu
 • هِيَتَتَكَتَّلُ
  hiyatatakattalu
 • أَنْتُمَاتَتَكَتَّلَانِ
  antumaatatakattalaani
 • هُمَايَتَكَتَّلَانِ
  humaayatakattalaani
 • هُمَاتَتَكَتَّلَانِ
  humaatatakattalaani
 • نَحْنُنَتَكَتَّلُ
  naHnunatakattalu
 • أَنْتُمْتَتَكَتَّلُونَ
  antumtatakattaluuna
 • أَنْتُنَّتَتَكَتَّلْنَ
  antunnatatakattalna
 • هُمْيَتَكَتَّلُونَ
  humyatakattaluuna
 • هُنَّيَتَكَتَّلْنَ
  hunnayatakattalna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَكَتَّلَ
  anaʾatakattala
 • أَنْتَتَتَكَتَّلَ
  antatatakattala
 • أَنْتِتَتَكَتَّلِي
  antitatakattalii
 • هُوَيَتَكَتَّلَ
  huwayatakattala
 • هِيَتَتَكَتَّلَ
  hiyatatakattala
 • أَنْتُمَاتَتَكَتَّلَا
  antumaatatakattalaa
 • هُمَايَتَكَتَّلَا
  humaayatakattalaa
 • هُمَاتَتَكَتَّلَا
  humaatatakattalaa
 • نَحْنُنَتَكَتَّلَ
  naHnunatakattala
 • أَنْتُمْتَتَكَتَّلُوا
  antumtatakattaluu
 • أَنْتُنَّتَتَكَتَّلْنَ
  antunnatatakattalna
 • هُمْيَتَكَتَّلُوا
  humyatakattaluu
 • هُنَّيَتَكَتَّلْنَ
  hunnayatakattalna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَكَتَّلْ
  anaʾatakattal
 • أَنْتَتَتَكَتَّلْ
  antatatakattal
 • أَنْتِتَتَكَتَّلِي
  antitatakattalii
 • هُوَيَتَكَتَّلْ
  huwayatakattal
 • هِيَتَتَكَتَّلْ
  hiyatatakattal
 • أَنْتُمَاتَتَكَتَّلَا
  antumaatatakattalaa
 • هُمَايَتَكَتَّلَا
  humaayatakattalaa
 • هُمَاتَتَكَتَّلَا
  humaatatakattalaa
 • نَحْنُنَتَكَتَّلْ
  naHnunatakattal
 • أَنْتُمْتَتَكَتَّلُوا
  antumtatakattaluu
 • أَنْتُنَّتَتَكَتَّلْنَ
  antunnatatakattalna
 • هُمْيَتَكَتَّلُوا
  humyatakattaluu
 • هُنَّيَتَكَتَّلْنَ
  hunnayatakattalna

Past

  Present

   Subjunctive

    Jussive

     Imperative

     • أَنْتَتَكَتَّلْ
      antatakattal
     • أَنْتِتَكَتَّلِي
      antitakattalii
     • أَنْتُمَاتَكَتَّلَا
      antumaatakattalaa
     • أَنْتُمْتَكَتَّلُوا
      antumtakattaluu
     • أَنْتُنَّتَكَتَّلْنَ
      antunnatakattalna

     Participles

     Active

     • مُتَكَتِّل
      mutakattil

     Passive

     • مُتَكَتَّل
      mutakattal

     Verbal noun

     • تَكَتُّل
      takattul
     פרסום
     הטיות הפועל تَكَتَّلَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
     חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "تَكَتَّلَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
     פרסום