הטיות פועל حَسَبَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاحَسَبْتُ
  anaHasabtu
 • أَنْتَحَسَبْتَ
  antaHasabta
 • أَنْتِحَسَبْتِ
  antiHasabti
 • هُوَحَسَبَ
  huwaHasaba
 • هِيَحَسَبَتْ
  hiyaHasabat
 • أَنْتُمَاحَسَبْتُمَا
  antumaaHasabtumaa
 • هُمَاحَسَبَا
  humaaHasabaa
 • هُمَاحَسَبَتَا
  humaaHasabataa
 • نَحْنُحَسَبْنَا
  naHnuHasabnaa
 • أَنْتُمْحَسَبْتُمْ
  antumHasabtum
 • أَنْتُنَّحَسَبْتُنَّ
  antunnaHasabtunna
 • هُمْحَسَبُوا
  humHasabuu
 • هُنَّحَسَبْنَ
  hunnaHasabna

Present

 • أَنَاأَحْسُبُ
  anaʾaHsubu
 • أَنْتَتَحْسُبُ
  antataHsubu
 • أَنْتِتَحْسُبِينَ
  antitaHsubiina
 • هُوَيَحْسُبُ
  huwayaHsubu
 • هِيَتَحْسُبُ
  hiyataHsubu
 • أَنْتُمَاتَحْسُبَانِ
  antumaataHsubaani
 • هُمَايَحْسُبَانِ
  humaayaHsubaani
 • هُمَاتَحْسُبَانِ
  humaataHsubaani
 • نَحْنُنَحْسُبُ
  naHnunaHsubu
 • أَنْتُمْتَحْسُبُونَ
  antumtaHsubuuna
 • أَنْتُنَّتَحْسُبْنَ
  antunnataHsubna
 • هُمْيَحْسُبُونَ
  humyaHsubuuna
 • هُنَّيَحْسُبْنَ
  hunnayaHsubna

Subjunctive

 • أَنَاأَحْسُبَ
  anaʾaHsuba
 • أَنْتَتَحْسُبَ
  antataHsuba
 • أَنْتِتَحْسُبِي
  antitaHsubii
 • هُوَيَحْسُبَ
  huwayaHsuba
 • هِيَتَحْسُبَ
  hiyataHsuba
 • أَنْتُمَاتَحْسُبَا
  antumaataHsubaa
 • هُمَايَحْسُبَا
  humaayaHsubaa
 • هُمَاتَحْسُبَا
  humaataHsubaa
 • نَحْنُنَحْسُبَ
  naHnunaHsuba
 • أَنْتُمْتَحْسُبُوا
  antumtaHsubuu
 • أَنْتُنَّتَحْسُبْنَ
  antunnataHsubna
 • هُمْيَحْسُبُوا
  humyaHsubuu
 • هُنَّيَحْسُبْنَ
  hunnayaHsubna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَحْسُبْ
  anaʾaHsub
 • أَنْتَتَحْسُبْ
  antataHsub
 • أَنْتِتَحْسُبِي
  antitaHsubii
 • هُوَيَحْسُبْ
  huwayaHsub
 • هِيَتَحْسُبْ
  hiyataHsub
 • أَنْتُمَاتَحْسُبَا
  antumaataHsubaa
 • هُمَايَحْسُبَا
  humaayaHsubaa
 • هُمَاتَحْسُبَا
  humaataHsubaa
 • نَحْنُنَحْسُبْ
  naHnunaHsub
 • أَنْتُمْتَحْسُبُوا
  antumtaHsubuu
 • أَنْتُنَّتَحْسُبْنَ
  antunnataHsubna
 • هُمْيَحْسُبُوا
  humyaHsubuu
 • هُنَّيَحْسُبْنَ
  hunnayaHsubna

Past

  Present

   Subjunctive

    Jussive

     Imperative

     • أَنْتَاُحْسُبْ
      antauHsub
     • أَنْتِاُحْسُبِي
      antiuHsubii
     • أَنْتُمَااُحْسُبَا
      antumaauHsubaa
     • أَنْتُمْاُحْسُبُوا
      antumuHsubuu
     • أَنْتُنَّاُحْسُبْنَ
      antunnauHsubna

     Participles

     Active

     • حَاسِب
      Haasib

     Passive

     • مَحْسُوب
      maHsuub

     Verbal noun

     • حَسْب/حِسَاب/حُسْبَان
      Hasb/Hisaab/Husbaan
     פרסום
     הטיות הפועל حَسَبَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
     חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "حَسَبَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
     פרסום