הטיות פועל دَبَّرَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَادَبَّرْتُ
  anadabbartu
 • أَنْتَدَبَّرْتَ
  antadabbarta
 • أَنْتِدَبَّرْتِ
  antidabbarti
 • هُوَدَبَّرَ
  huwadabbara
 • هِيَدَبَّرَتْ
  hiyadabbarat
 • أَنْتُمَادَبَّرْتُمَا
  antumaadabbartumaa
 • هُمَادَبَّرَا
  humaadabbaraa
 • هُمَادَبَّرَتَا
  humaadabbarataa
 • نَحْنُدَبَّرْنَا
  naHnudabbarnaa
 • أَنْتُمْدَبَّرْتُمْ
  antumdabbartum
 • أَنْتُنَّدَبَّرْتُنَّ
  antunnadabbartunna
 • هُمْدَبَّرُوا
  humdabbaruu
 • هُنَّدَبَّرْنَ
  hunnadabbarna

Present

 • أَنَاأُدَبِّرُ
  anaʾudabbiru
 • أَنْتَتُدَبِّرُ
  antatudabbiru
 • أَنْتِتُدَبِّرِينَ
  antitudabbiriina
 • هُوَيُدَبِّرُ
  huwayudabbiru
 • هِيَتُدَبِّرُ
  hiyatudabbiru
 • أَنْتُمَاتُدَبِّرَانِ
  antumaatudabbiraani
 • هُمَايُدَبِّرَانِ
  humaayudabbiraani
 • هُمَاتُدَبِّرَانِ
  humaatudabbiraani
 • نَحْنُنُدَبِّرُ
  naHnunudabbiru
 • أَنْتُمْتُدَبِّرُونَ
  antumtudabbiruuna
 • أَنْتُنَّتُدَبِّرْنَ
  antunnatudabbirna
 • هُمْيُدَبِّرُونَ
  humyudabbiruuna
 • هُنَّيُدَبِّرْنَ
  hunnayudabbirna

Subjunctive

 • أَنَاأُدَبِّرَ
  anaʾudabbira
 • أَنْتَتُدَبِّرَ
  antatudabbira
 • أَنْتِتُدَبِّرِي
  antitudabbirii
 • هُوَيُدَبِّرَ
  huwayudabbira
 • هِيَتُدَبِّرَ
  hiyatudabbira
 • أَنْتُمَاتُدَبِّرَا
  antumaatudabbiraa
 • هُمَايُدَبِّرَا
  humaayudabbiraa
 • هُمَاتُدَبِّرَا
  humaatudabbiraa
 • نَحْنُنُدَبِّرَ
  naHnunudabbira
 • أَنْتُمْتُدَبِّرُوا
  antumtudabbiruu
 • أَنْتُنَّتُدَبِّرْنَ
  antunnatudabbirna
 • هُمْيُدَبِّرُوا
  humyudabbiruu
 • هُنَّيُدَبِّرْنَ
  hunnayudabbirna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُدَبِّرْ
  anaʾudabbir
 • أَنْتَتُدَبِّرْ
  antatudabbir
 • أَنْتِتُدَبِّرِي
  antitudabbirii
 • هُوَيُدَبِّرْ
  huwayudabbir
 • هِيَتُدَبِّرْ
  hiyatudabbir
 • أَنْتُمَاتُدَبِّرَا
  antumaatudabbiraa
 • هُمَايُدَبِّرَا
  humaayudabbiraa
 • هُمَاتُدَبِّرَا
  humaatudabbiraa
 • نَحْنُنُدَبِّرْ
  naHnunudabbir
 • أَنْتُمْتُدَبِّرُوا
  antumtudabbiruu
 • أَنْتُنَّتُدَبِّرْنَ
  antunnatudabbirna
 • هُمْيُدَبِّرُوا
  humyudabbiruu
 • هُنَّيُدَبِّرْنَ
  hunnayudabbirna

Past

 • أَنَادُبِّرْتُ
  anadubbirtu
 • أَنْتَدُبِّرْتَ
  antadubbirta
 • أَنْتِدُبِّرْتِ
  antidubbirti
 • هُوَدُبِّرَ
  huwadubbira
 • هِيَدُبِّرَتْ
  hiyadubbirat
 • أَنْتُمَادُبِّرْتُمَا
  antumaadubbirtumaa
 • هُمَادُبِّرَا
  humaadubbiraa
 • هُمَادُبِّرَتَا
  humaadubbirataa
 • نَحْنُدُبِّرْنَا
  naHnudubbirnaa
 • أَنْتُمْدُبِّرْتُمْ
  antumdubbirtum
 • أَنْتُنَّدُبِّرْتُنَّ
  antunnadubbirtunna
 • هُمْدُبِّرُوا
  humdubbiruu
 • هُنَّدُبِّرْنَ
  hunnadubbirna

Present

 • أَنَاأُدَبَّرُ
  anaʾudabbaru
 • أَنْتَتُدَبَّرُ
  antatudabbaru
 • أَنْتِتُدَبَّرِينَ
  antitudabbariina
 • هُوَيُدَبَّرُ
  huwayudabbaru
 • هِيَتُدَبَّرُ
  hiyatudabbaru
 • أَنْتُمَاتُدَبَّرَانِ
  antumaatudabbaraani
 • هُمَايُدَبَّرَانِ
  humaayudabbaraani
 • هُمَاتُدَبَّرَانِ
  humaatudabbaraani
 • نَحْنُنُدَبَّرُ
  naHnunudabbaru
 • أَنْتُمْتُدَبَّرُونَ
  antumtudabbaruuna
 • أَنْتُنَّتُدَبَّرْنَ
  antunnatudabbarna
 • هُمْيُدَبَّرُونَ
  humyudabbaruuna
 • هُنَّيُدَبَّرْنَ
  hunnayudabbarna

Subjunctive

 • أَنَاأُدَبَّرَ
  anaʾudabbara
 • أَنْتَتُدَبَّرَ
  antatudabbara
 • أَنْتِتُدَبَّرِي
  antitudabbarii
 • هُوَيُدَبَّرَ
  huwayudabbara
 • هِيَتُدَبَّرَ
  hiyatudabbara
 • أَنْتُمَاتُدَبَّرَا
  antumaatudabbaraa
 • هُمَايُدَبَّرَا
  humaayudabbaraa
 • هُمَاتُدَبَّرَا
  humaatudabbaraa
 • نَحْنُنُدَبَّرَ
  naHnunudabbara
 • أَنْتُمْتُدَبَّرُوا
  antumtudabbaruu
 • أَنْتُنَّتُدَبَّرْنَ
  antunnatudabbarna
 • هُمْيُدَبَّرُوا
  humyudabbaruu
 • هُنَّيُدَبَّرْنَ
  hunnayudabbarna

Jussive

 • أَنَاأُدَبَّرْ
  anaʾudabbar
 • أَنْتَتُدَبَّرْ
  antatudabbar
 • أَنْتِتُدَبَّرِي
  antitudabbarii
 • هُوَيُدَبَّرْ
  huwayudabbar
 • هِيَتُدَبَّرْ
  hiyatudabbar
 • أَنْتُمَاتُدَبَّرَا
  antumaatudabbaraa
 • هُمَايُدَبَّرَا
  humaayudabbaraa
 • هُمَاتُدَبَّرَا
  humaatudabbaraa
 • نَحْنُنُدَبَّرْ
  naHnunudabbar
 • أَنْتُمْتُدَبَّرُوا
  antumtudabbaruu
 • أَنْتُنَّتُدَبَّرْنَ
  antunnatudabbarna
 • هُمْيُدَبَّرُوا
  humyudabbaruu
 • هُنَّيُدَبَّرْنَ
  hunnayudabbarna

Imperative

 • أَنْتَدَبِّرْ
  antadabbir
 • أَنْتِدَبِّرِي
  antidabbirii
 • أَنْتُمَادَبِّرَا
  antumaadabbiraa
 • أَنْتُمْدَبِّرُوا
  antumdabbiruu
 • أَنْتُنَّدَبِّرْنَ
  antunnadabbirna

Participles

Active

 • مُدَبِّر
  mudabbir

Passive

 • مُدَبَّر
  mudabbar

Verbal noun

 • تَدْبِير
  tadbiir
פרסום
הטיות הפועל دَبَّرَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "دَبَّرَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום