הטיות פועל زَمَّرَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَازَمَّرْتُ
  anazammartu
 • أَنْتَزَمَّرْتَ
  antazammarta
 • أَنْتِزَمَّرْتِ
  antizammarti
 • هُوَزَمَّرَ
  huwazammara
 • هِيَزَمَّرَتْ
  hiyazammarat
 • أَنْتُمَازَمَّرْتُمَا
  antumaazammartumaa
 • هُمَازَمَّرَا
  humaazammaraa
 • هُمَازَمَّرَتَا
  humaazammarataa
 • نَحْنُزَمَّرْنَا
  naHnuzammarnaa
 • أَنْتُمْزَمَّرْتُمْ
  antumzammartum
 • أَنْتُنَّزَمَّرْتُنَّ
  antunnazammartunna
 • هُمْزَمَّرُوا
  humzammaruu
 • هُنَّزَمَّرْنَ
  hunnazammarna

Present

 • أَنَاأُزَمِّرُ
  anaʾuzammiru
 • أَنْتَتُزَمِّرُ
  antatuzammiru
 • أَنْتِتُزَمِّرِينَ
  antituzammiriina
 • هُوَيُزَمِّرُ
  huwayuzammiru
 • هِيَتُزَمِّرُ
  hiyatuzammiru
 • أَنْتُمَاتُزَمِّرَانِ
  antumaatuzammiraani
 • هُمَايُزَمِّرَانِ
  humaayuzammiraani
 • هُمَاتُزَمِّرَانِ
  humaatuzammiraani
 • نَحْنُنُزَمِّرُ
  naHnunuzammiru
 • أَنْتُمْتُزَمِّرُونَ
  antumtuzammiruuna
 • أَنْتُنَّتُزَمِّرْنَ
  antunnatuzammirna
 • هُمْيُزَمِّرُونَ
  humyuzammiruuna
 • هُنَّيُزَمِّرْنَ
  hunnayuzammirna

Subjunctive

 • أَنَاأُزَمِّرَ
  anaʾuzammira
 • أَنْتَتُزَمِّرَ
  antatuzammira
 • أَنْتِتُزَمِّرِي
  antituzammirii
 • هُوَيُزَمِّرَ
  huwayuzammira
 • هِيَتُزَمِّرَ
  hiyatuzammira
 • أَنْتُمَاتُزَمِّرَا
  antumaatuzammiraa
 • هُمَايُزَمِّرَا
  humaayuzammiraa
 • هُمَاتُزَمِّرَا
  humaatuzammiraa
 • نَحْنُنُزَمِّرَ
  naHnunuzammira
 • أَنْتُمْتُزَمِّرُوا
  antumtuzammiruu
 • أَنْتُنَّتُزَمِّرْنَ
  antunnatuzammirna
 • هُمْيُزَمِّرُوا
  humyuzammiruu
 • هُنَّيُزَمِّرْنَ
  hunnayuzammirna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُزَمِّرْ
  anaʾuzammir
 • أَنْتَتُزَمِّرْ
  antatuzammir
 • أَنْتِتُزَمِّرِي
  antituzammirii
 • هُوَيُزَمِّرْ
  huwayuzammir
 • هِيَتُزَمِّرْ
  hiyatuzammir
 • أَنْتُمَاتُزَمِّرَا
  antumaatuzammiraa
 • هُمَايُزَمِّرَا
  humaayuzammiraa
 • هُمَاتُزَمِّرَا
  humaatuzammiraa
 • نَحْنُنُزَمِّرْ
  naHnunuzammir
 • أَنْتُمْتُزَمِّرُوا
  antumtuzammiruu
 • أَنْتُنَّتُزَمِّرْنَ
  antunnatuzammirna
 • هُمْيُزَمِّرُوا
  humyuzammiruu
 • هُنَّيُزَمِّرْنَ
  hunnayuzammirna

Past

 • أَنَازُمِّرْتُ
  anazummirtu
 • أَنْتَزُمِّرْتَ
  antazummirta
 • أَنْتِزُمِّرْتِ
  antizummirti
 • هُوَزُمِّرَ
  huwazummira
 • هِيَزُمِّرَتْ
  hiyazummirat
 • أَنْتُمَازُمِّرْتُمَا
  antumaazummirtumaa
 • هُمَازُمِّرَا
  humaazummiraa
 • هُمَازُمِّرَتَا
  humaazummirataa
 • نَحْنُزُمِّرْنَا
  naHnuzummirnaa
 • أَنْتُمْزُمِّرْتُمْ
  antumzummirtum
 • أَنْتُنَّزُمِّرْتُنَّ
  antunnazummirtunna
 • هُمْزُمِّرُوا
  humzummiruu
 • هُنَّزُمِّرْنَ
  hunnazummirna

Present

 • أَنَاأُزَمَّرُ
  anaʾuzammaru
 • أَنْتَتُزَمَّرُ
  antatuzammaru
 • أَنْتِتُزَمَّرِينَ
  antituzammariina
 • هُوَيُزَمَّرُ
  huwayuzammaru
 • هِيَتُزَمَّرُ
  hiyatuzammaru
 • أَنْتُمَاتُزَمَّرَانِ
  antumaatuzammaraani
 • هُمَايُزَمَّرَانِ
  humaayuzammaraani
 • هُمَاتُزَمَّرَانِ
  humaatuzammaraani
 • نَحْنُنُزَمَّرُ
  naHnunuzammaru
 • أَنْتُمْتُزَمَّرُونَ
  antumtuzammaruuna
 • أَنْتُنَّتُزَمَّرْنَ
  antunnatuzammarna
 • هُمْيُزَمَّرُونَ
  humyuzammaruuna
 • هُنَّيُزَمَّرْنَ
  hunnayuzammarna

Subjunctive

 • أَنَاأُزَمَّرَ
  anaʾuzammara
 • أَنْتَتُزَمَّرَ
  antatuzammara
 • أَنْتِتُزَمَّرِي
  antituzammarii
 • هُوَيُزَمَّرَ
  huwayuzammara
 • هِيَتُزَمَّرَ
  hiyatuzammara
 • أَنْتُمَاتُزَمَّرَا
  antumaatuzammaraa
 • هُمَايُزَمَّرَا
  humaayuzammaraa
 • هُمَاتُزَمَّرَا
  humaatuzammaraa
 • نَحْنُنُزَمَّرَ
  naHnunuzammara
 • أَنْتُمْتُزَمَّرُوا
  antumtuzammaruu
 • أَنْتُنَّتُزَمَّرْنَ
  antunnatuzammarna
 • هُمْيُزَمَّرُوا
  humyuzammaruu
 • هُنَّيُزَمَّرْنَ
  hunnayuzammarna

Jussive

 • أَنَاأُزَمَّرْ
  anaʾuzammar
 • أَنْتَتُزَمَّرْ
  antatuzammar
 • أَنْتِتُزَمَّرِي
  antituzammarii
 • هُوَيُزَمَّرْ
  huwayuzammar
 • هِيَتُزَمَّرْ
  hiyatuzammar
 • أَنْتُمَاتُزَمَّرَا
  antumaatuzammaraa
 • هُمَايُزَمَّرَا
  humaayuzammaraa
 • هُمَاتُزَمَّرَا
  humaatuzammaraa
 • نَحْنُنُزَمَّرْ
  naHnunuzammar
 • أَنْتُمْتُزَمَّرُوا
  antumtuzammaruu
 • أَنْتُنَّتُزَمَّرْنَ
  antunnatuzammarna
 • هُمْيُزَمَّرُوا
  humyuzammaruu
 • هُنَّيُزَمَّرْنَ
  hunnayuzammarna

Imperative

 • أَنْتَزَمِّرْ
  antazammir
 • أَنْتِزَمِّرِي
  antizammirii
 • أَنْتُمَازَمِّرَا
  antumaazammiraa
 • أَنْتُمْزَمِّرُوا
  antumzammiruu
 • أَنْتُنَّزَمِّرْنَ
  antunnazammirna

Participles

Active

 • مُزَمِّر
  muzammir

Passive

 • مُزَمَّر
  muzammar

Verbal noun

 • تَزْمِير
  tazmiir
פרסום
הטיות הפועל زَمَّرَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "زَمَّرَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום