Download New

הטיות פועל سَاوَى בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاسَاوَيْتُ
  anasaawaytu
 • أَنْتَسَاوَيْتَ
  antasaawayta
 • أَنْتِسَاوَيْتِ
  antisaawayti
 • هُوَسَاوَى
  huwasaawaa
 • هِيَسَاوَتْ
  hiyasaawat
 • أَنْتُمَاسَاوَيْتُمَا
  antumaasaawaytumaa
 • هُمَاسَاوَيَا
  humaasaawayaa
 • هُمَاسَاوَتَا
  humaasaawataa
 • نَحْنُسَاوَيْنَا
  naHnusaawaynaa
 • أَنْتُمْسَاوَيْتُمْ
  antumsaawaytum
 • أَنْتُنَّسَاوَيْتُنَّ
  antunnasaawaytunna
 • هُمْسَاوَوْا
  humsaawaw
 • هُنَّسَاوَيْنَ
  hunnasaawayna

Present

 • أَنَاأُسَاوِي
  anaʾusaawii
 • أَنْتَتُسَاوِي
  antatusaawii
 • أَنْتِتُسَاوِينَ
  antitusaawiina
 • هُوَيُسَاوِي
  huwayusaawii
 • هِيَتُسَاوِي
  hiyatusaawii
 • أَنْتُمَاتُسَاوِيَانِ
  antumaatusaawiyaani
 • هُمَايُسَاوِيَانِ
  humaayusaawiyaani
 • هُمَاتُسَاوِيَانِ
  humaatusaawiyaani
 • نَحْنُنُسَاوِي
  naHnunusaawii
 • أَنْتُمْتُسَاوُونَ
  antumtusaawuuna
 • أَنْتُنَّتُسَاوِينَ
  antunnatusaawiina
 • هُمْيُسَاوُونَ
  humyusaawuuna
 • هُنَّيُسَاوِينَ
  hunnayusaawiina

Subjunctive

 • أَنَاأُسَاوِيَ
  anaʾusaawiya
 • أَنْتَتُسَاوِيَ
  antatusaawiya
 • أَنْتِتُسَاوِي
  antitusaawii
 • هُوَيُسَاوِيَ
  huwayusaawiya
 • هِيَتُسَاوِيَ
  hiyatusaawiya
 • أَنْتُمَاتُسَاوِيَا
  antumaatusaawiyaa
 • هُمَايُسَاوِيَا
  humaayusaawiyaa
 • هُمَاتُسَاوِيَا
  humaatusaawiyaa
 • نَحْنُنُسَاوِيَ
  naHnunusaawiya
 • أَنْتُمْتُسَاوُوا
  antumtusaawuu
 • أَنْتُنَّتُسَاوِينَ
  antunnatusaawiina
 • هُمْيُسَاوُوا
  humyusaawuu
 • هُنَّيُسَاوِينَ
  hunnayusaawiina

Passive

Jussive

 • أَنَاأُسَاوِ
  anaʾusaawi
 • أَنْتَتُسَاوِ
  antatusaawi
 • أَنْتِتُسَاوِي
  antitusaawii
 • هُوَيُسَاوِ
  huwayusaawi
 • هِيَتُسَاوِ
  hiyatusaawi
 • أَنْتُمَاتُسَاوِيَا
  antumaatusaawiyaa
 • هُمَايُسَاوِيَا
  humaayusaawiyaa
 • هُمَاتُسَاوِيَا
  humaatusaawiyaa
 • نَحْنُنُسَاوِ
  naHnunusaawi
 • أَنْتُمْتُسَاوُوا
  antumtusaawuu
 • أَنْتُنَّتُسَاوِينَ
  antunnatusaawiina
 • هُمْيُسَاوُوا
  humyusaawuu
 • هُنَّيُسَاوِينَ
  hunnayusaawiina

Past

 • أَنَاسُووِيتُ
  anasuuwiitu
 • أَنْتَسُووِيتَ
  antasuuwiita
 • أَنْتِسُووِيتِ
  antisuuwiiti
 • هُوَسُووِيَ
  huwasuuwiya
 • هِيَسُووِيَتْ
  hiyasuuwiyat
 • أَنْتُمَاسُووِيتُمَا
  antumaasuuwiitumaa
 • هُمَاسُووِيَا
  humaasuuwiyaa
 • هُمَاسُووِيَتَا
  humaasuuwiyataa
 • نَحْنُسُووِينَا
  naHnusuuwiinaa
 • أَنْتُمْسُووِيتُمْ
  antumsuuwiitum
 • أَنْتُنَّسُووِيتُنَّ
  antunnasuuwiitunna
 • هُمْسُووُوا
  humsuuwuu
 • هُنَّسُووِينَ
  hunnasuuwiina

Present

 • أَنَاأُسَاوَى
  anaʾusaawaa
 • أَنْتَتُسَاوَى
  antatusaawaa
 • أَنْتِتُسَاوَيْنَ
  antitusaawayna
 • هُوَيُسَاوَى
  huwayusaawaa
 • هِيَتُسَاوَى
  hiyatusaawaa
 • أَنْتُمَاتُسَاوَيَانِ
  antumaatusaawayaani
 • هُمَايُسَاوَيَانِ
  humaayusaawayaani
 • هُمَاتُسَاوَيَانِ
  humaatusaawayaani
 • نَحْنُنُسَاوَى
  naHnunusaawaa
 • أَنْتُمْتُسَاوَوْنَ
  antumtusaawawna
 • أَنْتُنَّتُسَاوَيْنَ
  antunnatusaawayna
 • هُمْيُسَاوَوْنَ
  humyusaawawna
 • هُنَّيُسَاوَيْنَ
  hunnayusaawayna

Subjunctive

 • أَنَاأُسَاوَى
  anaʾusaawaa
 • أَنْتَتُسَاوَى
  antatusaawaa
 • أَنْتِتُسَاوَيْ
  antitusaaway
 • هُوَيُسَاوَى
  huwayusaawaa
 • هِيَتُسَاوَى
  hiyatusaawaa
 • أَنْتُمَاتُسَاوَيَا
  antumaatusaawayaa
 • هُمَايُسَاوَيَا
  humaayusaawayaa
 • هُمَاتُسَاوَيَا
  humaatusaawayaa
 • نَحْنُنُسَاوَى
  naHnunusaawaa
 • أَنْتُمْتُسَاوَوْا
  antumtusaawaw
 • أَنْتُنَّتُسَاوَيْنَ
  antunnatusaawayna
 • هُمْيُسَاوَوْا
  humyusaawaw
 • هُنَّيُسَاوَيْنَ
  hunnayusaawayna

Jussive

 • أَنَاأُسَاوَ
  anaʾusaawa
 • أَنْتَتُسَاوَ
  antatusaawa
 • أَنْتِتُسَاوَيْ
  antitusaaway
 • هُوَيُسَاوَ
  huwayusaawa
 • هِيَتُسَاوَ
  hiyatusaawa
 • أَنْتُمَاتُسَاوَيَا
  antumaatusaawayaa
 • هُمَايُسَاوَيَا
  humaayusaawayaa
 • هُمَاتُسَاوَيَا
  humaatusaawayaa
 • نَحْنُنُسَاوَ
  naHnunusaawa
 • أَنْتُمْتُسَاوَوْا
  antumtusaawaw
 • أَنْتُنَّتُسَاوَيْنَ
  antunnatusaawayna
 • هُمْيُسَاوَوْا
  humyusaawaw
 • هُنَّيُسَاوَيْنَ
  hunnayusaawayna

Imperative

 • أَنْتَسَاوِ
  antasaawi
 • أَنْتِسَاوِي
  antisaawii
 • أَنْتُمَاسَاوِيَا
  antumaasaawiyaa
 • أَنْتُمْسَاوُوا
  antumsaawuu
 • أَنْتُنَّسَاوِينَ
  antunnasaawiina

Participles

Active

 • مُسَاوٍ
  musaawin

Passive

 • مُسَاوًى
  musaawan

Verbal noun

 • مُسَاوَاة/سِوَاء
  musaawaah/siwaaʾ
פרסום
הטיות הפועל سَاوَى בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "سَاوَى", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום