הטיות פועל عَتَّقَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاعَتَّقْتُ
  anaʿattaqtu
 • أَنْتَعَتَّقْتَ
  antaʿattaqta
 • أَنْتِعَتَّقْتِ
  antiʿattaqti
 • هُوَعَتَّقَ
  huwaʿattaqa
 • هِيَعَتَّقَتْ
  hiyaʿattaqat
 • أَنْتُمَاعَتَّقْتُمَا
  antumaaʿattaqtumaa
 • هُمَاعَتَّقَا
  humaaʿattaqaa
 • هُمَاعَتَّقَتَا
  humaaʿattaqataa
 • نَحْنُعَتَّقْنَا
  naHnuʿattaqnaa
 • أَنْتُمْعَتَّقْتُمْ
  antumʿattaqtum
 • أَنْتُنَّعَتَّقْتُنَّ
  antunnaʿattaqtunna
 • هُمْعَتَّقُوا
  humʿattaquu
 • هُنَّعَتَّقْنَ
  hunnaʿattaqna

Present

 • أَنَاأُعَتِّقُ
  anaʾuʿattiqu
 • أَنْتَتُعَتِّقُ
  antatuʿattiqu
 • أَنْتِتُعَتِّقِينَ
  antituʿattiqiina
 • هُوَيُعَتِّقُ
  huwayuʿattiqu
 • هِيَتُعَتِّقُ
  hiyatuʿattiqu
 • أَنْتُمَاتُعَتِّقَانِ
  antumaatuʿattiqaani
 • هُمَايُعَتِّقَانِ
  humaayuʿattiqaani
 • هُمَاتُعَتِّقَانِ
  humaatuʿattiqaani
 • نَحْنُنُعَتِّقُ
  naHnunuʿattiqu
 • أَنْتُمْتُعَتِّقُونَ
  antumtuʿattiquuna
 • أَنْتُنَّتُعَتِّقْنَ
  antunnatuʿattiqna
 • هُمْيُعَتِّقُونَ
  humyuʿattiquuna
 • هُنَّيُعَتِّقْنَ
  hunnayuʿattiqna

Subjunctive

 • أَنَاأُعَتِّقَ
  anaʾuʿattiqa
 • أَنْتَتُعَتِّقَ
  antatuʿattiqa
 • أَنْتِتُعَتِّقِي
  antituʿattiqii
 • هُوَيُعَتِّقَ
  huwayuʿattiqa
 • هِيَتُعَتِّقَ
  hiyatuʿattiqa
 • أَنْتُمَاتُعَتِّقَا
  antumaatuʿattiqaa
 • هُمَايُعَتِّقَا
  humaayuʿattiqaa
 • هُمَاتُعَتِّقَا
  humaatuʿattiqaa
 • نَحْنُنُعَتِّقَ
  naHnunuʿattiqa
 • أَنْتُمْتُعَتِّقُوا
  antumtuʿattiquu
 • أَنْتُنَّتُعَتِّقْنَ
  antunnatuʿattiqna
 • هُمْيُعَتِّقُوا
  humyuʿattiquu
 • هُنَّيُعَتِّقْنَ
  hunnayuʿattiqna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُعَتِّقْ
  anaʾuʿattiq
 • أَنْتَتُعَتِّقْ
  antatuʿattiq
 • أَنْتِتُعَتِّقِي
  antituʿattiqii
 • هُوَيُعَتِّقْ
  huwayuʿattiq
 • هِيَتُعَتِّقْ
  hiyatuʿattiq
 • أَنْتُمَاتُعَتِّقَا
  antumaatuʿattiqaa
 • هُمَايُعَتِّقَا
  humaayuʿattiqaa
 • هُمَاتُعَتِّقَا
  humaatuʿattiqaa
 • نَحْنُنُعَتِّقْ
  naHnunuʿattiq
 • أَنْتُمْتُعَتِّقُوا
  antumtuʿattiquu
 • أَنْتُنَّتُعَتِّقْنَ
  antunnatuʿattiqna
 • هُمْيُعَتِّقُوا
  humyuʿattiquu
 • هُنَّيُعَتِّقْنَ
  hunnayuʿattiqna

Past

 • أَنَاعُتِّقْتُ
  anaʿuttiqtu
 • أَنْتَعُتِّقْتَ
  antaʿuttiqta
 • أَنْتِعُتِّقْتِ
  antiʿuttiqti
 • هُوَعُتِّقَ
  huwaʿuttiqa
 • هِيَعُتِّقَتْ
  hiyaʿuttiqat
 • أَنْتُمَاعُتِّقْتُمَا
  antumaaʿuttiqtumaa
 • هُمَاعُتِّقَا
  humaaʿuttiqaa
 • هُمَاعُتِّقَتَا
  humaaʿuttiqataa
 • نَحْنُعُتِّقْنَا
  naHnuʿuttiqnaa
 • أَنْتُمْعُتِّقْتُمْ
  antumʿuttiqtum
 • أَنْتُنَّعُتِّقْتُنَّ
  antunnaʿuttiqtunna
 • هُمْعُتِّقُوا
  humʿuttiquu
 • هُنَّعُتِّقْنَ
  hunnaʿuttiqna

Present

 • أَنَاأُعَتَّقُ
  anaʾuʿattaqu
 • أَنْتَتُعَتَّقُ
  antatuʿattaqu
 • أَنْتِتُعَتَّقِينَ
  antituʿattaqiina
 • هُوَيُعَتَّقُ
  huwayuʿattaqu
 • هِيَتُعَتَّقُ
  hiyatuʿattaqu
 • أَنْتُمَاتُعَتَّقَانِ
  antumaatuʿattaqaani
 • هُمَايُعَتَّقَانِ
  humaayuʿattaqaani
 • هُمَاتُعَتَّقَانِ
  humaatuʿattaqaani
 • نَحْنُنُعَتَّقُ
  naHnunuʿattaqu
 • أَنْتُمْتُعَتَّقُونَ
  antumtuʿattaquuna
 • أَنْتُنَّتُعَتَّقْنَ
  antunnatuʿattaqna
 • هُمْيُعَتَّقُونَ
  humyuʿattaquuna
 • هُنَّيُعَتَّقْنَ
  hunnayuʿattaqna

Subjunctive

 • أَنَاأُعَتَّقَ
  anaʾuʿattaqa
 • أَنْتَتُعَتَّقَ
  antatuʿattaqa
 • أَنْتِتُعَتَّقِي
  antituʿattaqii
 • هُوَيُعَتَّقَ
  huwayuʿattaqa
 • هِيَتُعَتَّقَ
  hiyatuʿattaqa
 • أَنْتُمَاتُعَتَّقَا
  antumaatuʿattaqaa
 • هُمَايُعَتَّقَا
  humaayuʿattaqaa
 • هُمَاتُعَتَّقَا
  humaatuʿattaqaa
 • نَحْنُنُعَتَّقَ
  naHnunuʿattaqa
 • أَنْتُمْتُعَتَّقُوا
  antumtuʿattaquu
 • أَنْتُنَّتُعَتَّقْنَ
  antunnatuʿattaqna
 • هُمْيُعَتَّقُوا
  humyuʿattaquu
 • هُنَّيُعَتَّقْنَ
  hunnayuʿattaqna

Jussive

 • أَنَاأُعَتَّقْ
  anaʾuʿattaq
 • أَنْتَتُعَتَّقْ
  antatuʿattaq
 • أَنْتِتُعَتَّقِي
  antituʿattaqii
 • هُوَيُعَتَّقْ
  huwayuʿattaq
 • هِيَتُعَتَّقْ
  hiyatuʿattaq
 • أَنْتُمَاتُعَتَّقَا
  antumaatuʿattaqaa
 • هُمَايُعَتَّقَا
  humaayuʿattaqaa
 • هُمَاتُعَتَّقَا
  humaatuʿattaqaa
 • نَحْنُنُعَتَّقْ
  naHnunuʿattaq
 • أَنْتُمْتُعَتَّقُوا
  antumtuʿattaquu
 • أَنْتُنَّتُعَتَّقْنَ
  antunnatuʿattaqna
 • هُمْيُعَتَّقُوا
  humyuʿattaquu
 • هُنَّيُعَتَّقْنَ
  hunnayuʿattaqna

Imperative

 • أَنْتَعَتِّقْ
  antaʿattiq
 • أَنْتِعَتِّقِي
  antiʿattiqii
 • أَنْتُمَاعَتِّقَا
  antumaaʿattiqaa
 • أَنْتُمْعَتِّقُوا
  antumʿattiquu
 • أَنْتُنَّعَتِّقْنَ
  antunnaʿattiqna

Participles

Active

 • مُعَتِّق
  muʿattiq

Passive

 • مُعَتَّق
  muʿattaq

Verbal noun

 • تَعْتِيق
  taʿtiiq
פרסום
הטיות הפועל عَتَّقَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "عَتَّقَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום