Download New

הטיות פועל قَاضَى בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاقَاضَيْتُ
  anaqaaDaytu
 • أَنْتَقَاضَيْتَ
  antaqaaDayta
 • أَنْتِقَاضَيْتِ
  antiqaaDayti
 • هُوَقَاضَى
  huwaqaaDaa
 • هِيَقَاضَتْ
  hiyaqaaDat
 • أَنْتُمَاقَاضَيْتُمَا
  antumaaqaaDaytumaa
 • هُمَاقَاضَيَا
  humaaqaaDayaa
 • هُمَاقَاضَتَا
  humaaqaaDataa
 • نَحْنُقَاضَيْنَا
  naHnuqaaDaynaa
 • أَنْتُمْقَاضَيْتُمْ
  antumqaaDaytum
 • أَنْتُنَّقَاضَيْتُنَّ
  antunnaqaaDaytunna
 • هُمْقَاضَوْا
  humqaaDaw
 • هُنَّقَاضَيْنَ
  hunnaqaaDayna

Present

 • أَنَاأُقَاضِي
  anaʾuqaaDii
 • أَنْتَتُقَاضِي
  antatuqaaDii
 • أَنْتِتُقَاضِينَ
  antituqaaDiina
 • هُوَيُقَاضِي
  huwayuqaaDii
 • هِيَتُقَاضِي
  hiyatuqaaDii
 • أَنْتُمَاتُقَاضِيَانِ
  antumaatuqaaDiyaani
 • هُمَايُقَاضِيَانِ
  humaayuqaaDiyaani
 • هُمَاتُقَاضِيَانِ
  humaatuqaaDiyaani
 • نَحْنُنُقَاضِي
  naHnunuqaaDii
 • أَنْتُمْتُقَاضُونَ
  antumtuqaaDuuna
 • أَنْتُنَّتُقَاضِينَ
  antunnatuqaaDiina
 • هُمْيُقَاضُونَ
  humyuqaaDuuna
 • هُنَّيُقَاضِينَ
  hunnayuqaaDiina

Subjunctive

 • أَنَاأُقَاضِيَ
  anaʾuqaaDiya
 • أَنْتَتُقَاضِيَ
  antatuqaaDiya
 • أَنْتِتُقَاضِي
  antituqaaDii
 • هُوَيُقَاضِيَ
  huwayuqaaDiya
 • هِيَتُقَاضِيَ
  hiyatuqaaDiya
 • أَنْتُمَاتُقَاضِيَا
  antumaatuqaaDiyaa
 • هُمَايُقَاضِيَا
  humaayuqaaDiyaa
 • هُمَاتُقَاضِيَا
  humaatuqaaDiyaa
 • نَحْنُنُقَاضِيَ
  naHnunuqaaDiya
 • أَنْتُمْتُقَاضُوا
  antumtuqaaDuu
 • أَنْتُنَّتُقَاضِينَ
  antunnatuqaaDiina
 • هُمْيُقَاضُوا
  humyuqaaDuu
 • هُنَّيُقَاضِينَ
  hunnayuqaaDiina

Passive

Jussive

 • أَنَاأُقَاضِ
  anaʾuqaaDi
 • أَنْتَتُقَاضِ
  antatuqaaDi
 • أَنْتِتُقَاضِي
  antituqaaDii
 • هُوَيُقَاضِ
  huwayuqaaDi
 • هِيَتُقَاضِ
  hiyatuqaaDi
 • أَنْتُمَاتُقَاضِيَا
  antumaatuqaaDiyaa
 • هُمَايُقَاضِيَا
  humaayuqaaDiyaa
 • هُمَاتُقَاضِيَا
  humaatuqaaDiyaa
 • نَحْنُنُقَاضِ
  naHnunuqaaDi
 • أَنْتُمْتُقَاضُوا
  antumtuqaaDuu
 • أَنْتُنَّتُقَاضِينَ
  antunnatuqaaDiina
 • هُمْيُقَاضُوا
  humyuqaaDuu
 • هُنَّيُقَاضِينَ
  hunnayuqaaDiina

Past

 • أَنَاقُوضِيتُ
  anaquuDiitu
 • أَنْتَقُوضِيتَ
  antaquuDiita
 • أَنْتِقُوضِيتِ
  antiquuDiiti
 • هُوَقُوضِيَ
  huwaquuDiya
 • هِيَقُوضِيَتْ
  hiyaquuDiyat
 • أَنْتُمَاقُوضِيتُمَا
  antumaaquuDiitumaa
 • هُمَاقُوضِيَا
  humaaquuDiyaa
 • هُمَاقُوضِيَتَا
  humaaquuDiyataa
 • نَحْنُقُوضِينَا
  naHnuquuDiinaa
 • أَنْتُمْقُوضِيتُمْ
  antumquuDiitum
 • أَنْتُنَّقُوضِيتُنَّ
  antunnaquuDiitunna
 • هُمْقُوضُوا
  humquuDuu
 • هُنَّقُوضِينَ
  hunnaquuDiina

Present

 • أَنَاأُقَاضَى
  anaʾuqaaDaa
 • أَنْتَتُقَاضَى
  antatuqaaDaa
 • أَنْتِتُقَاضَيْنَ
  antituqaaDayna
 • هُوَيُقَاضَى
  huwayuqaaDaa
 • هِيَتُقَاضَى
  hiyatuqaaDaa
 • أَنْتُمَاتُقَاضَيَانِ
  antumaatuqaaDayaani
 • هُمَايُقَاضَيَانِ
  humaayuqaaDayaani
 • هُمَاتُقَاضَيَانِ
  humaatuqaaDayaani
 • نَحْنُنُقَاضَى
  naHnunuqaaDaa
 • أَنْتُمْتُقَاضَوْنَ
  antumtuqaaDawna
 • أَنْتُنَّتُقَاضَيْنَ
  antunnatuqaaDayna
 • هُمْيُقَاضَوْنَ
  humyuqaaDawna
 • هُنَّيُقَاضَيْنَ
  hunnayuqaaDayna

Subjunctive

 • أَنَاأُقَاضَى
  anaʾuqaaDaa
 • أَنْتَتُقَاضَى
  antatuqaaDaa
 • أَنْتِتُقَاضَيْ
  antituqaaDay
 • هُوَيُقَاضَى
  huwayuqaaDaa
 • هِيَتُقَاضَى
  hiyatuqaaDaa
 • أَنْتُمَاتُقَاضَيَا
  antumaatuqaaDayaa
 • هُمَايُقَاضَيَا
  humaayuqaaDayaa
 • هُمَاتُقَاضَيَا
  humaatuqaaDayaa
 • نَحْنُنُقَاضَى
  naHnunuqaaDaa
 • أَنْتُمْتُقَاضَوْا
  antumtuqaaDaw
 • أَنْتُنَّتُقَاضَيْنَ
  antunnatuqaaDayna
 • هُمْيُقَاضَوْا
  humyuqaaDaw
 • هُنَّيُقَاضَيْنَ
  hunnayuqaaDayna

Jussive

 • أَنَاأُقَاضَ
  anaʾuqaaDa
 • أَنْتَتُقَاضَ
  antatuqaaDa
 • أَنْتِتُقَاضَيْ
  antituqaaDay
 • هُوَيُقَاضَ
  huwayuqaaDa
 • هِيَتُقَاضَ
  hiyatuqaaDa
 • أَنْتُمَاتُقَاضَيَا
  antumaatuqaaDayaa
 • هُمَايُقَاضَيَا
  humaayuqaaDayaa
 • هُمَاتُقَاضَيَا
  humaatuqaaDayaa
 • نَحْنُنُقَاضَ
  naHnunuqaaDa
 • أَنْتُمْتُقَاضَوْا
  antumtuqaaDaw
 • أَنْتُنَّتُقَاضَيْنَ
  antunnatuqaaDayna
 • هُمْيُقَاضَوْا
  humyuqaaDaw
 • هُنَّيُقَاضَيْنَ
  hunnayuqaaDayna

Imperative

 • أَنْتَقَاضِ
  antaqaaDi
 • أَنْتِقَاضِي
  antiqaaDii
 • أَنْتُمَاقَاضِيَا
  antumaaqaaDiyaa
 • أَنْتُمْقَاضُوا
  antumqaaDuu
 • أَنْتُنَّقَاضِينَ
  antunnaqaaDiina

Participles

Active

 • مُقَاضٍ
  muqaaDin

Passive

 • مُقَاضًى
  muqaaDan

Verbal noun

 • مُقَاضَاة/قِضَاء
  muqaaDaah/qiDaaʾ
פרסום
הטיות הפועל قَاضَى בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "قَاضَى", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום