הטיות פועל كَسَّبَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاكَسَّبْتُ
  anakassabtu
 • أَنْتَكَسَّبْتَ
  antakassabta
 • أَنْتِكَسَّبْتِ
  antikassabti
 • هُوَكَسَّبَ
  huwakassaba
 • هِيَكَسَّبَتْ
  hiyakassabat
 • أَنْتُمَاكَسَّبْتُمَا
  antumaakassabtumaa
 • هُمَاكَسَّبَا
  humaakassabaa
 • هُمَاكَسَّبَتَا
  humaakassabataa
 • نَحْنُكَسَّبْنَا
  naHnukassabnaa
 • أَنْتُمْكَسَّبْتُمْ
  antumkassabtum
 • أَنْتُنَّكَسَّبْتُنَّ
  antunnakassabtunna
 • هُمْكَسَّبُوا
  humkassabuu
 • هُنَّكَسَّبْنَ
  hunnakassabna

Present

 • أَنَاأُكَسِّبُ
  anaʾukassibu
 • أَنْتَتُكَسِّبُ
  antatukassibu
 • أَنْتِتُكَسِّبِينَ
  antitukassibiina
 • هُوَيُكَسِّبُ
  huwayukassibu
 • هِيَتُكَسِّبُ
  hiyatukassibu
 • أَنْتُمَاتُكَسِّبَانِ
  antumaatukassibaani
 • هُمَايُكَسِّبَانِ
  humaayukassibaani
 • هُمَاتُكَسِّبَانِ
  humaatukassibaani
 • نَحْنُنُكَسِّبُ
  naHnunukassibu
 • أَنْتُمْتُكَسِّبُونَ
  antumtukassibuuna
 • أَنْتُنَّتُكَسِّبْنَ
  antunnatukassibna
 • هُمْيُكَسِّبُونَ
  humyukassibuuna
 • هُنَّيُكَسِّبْنَ
  hunnayukassibna

Subjunctive

 • أَنَاأُكَسِّبَ
  anaʾukassiba
 • أَنْتَتُكَسِّبَ
  antatukassiba
 • أَنْتِتُكَسِّبِي
  antitukassibii
 • هُوَيُكَسِّبَ
  huwayukassiba
 • هِيَتُكَسِّبَ
  hiyatukassiba
 • أَنْتُمَاتُكَسِّبَا
  antumaatukassibaa
 • هُمَايُكَسِّبَا
  humaayukassibaa
 • هُمَاتُكَسِّبَا
  humaatukassibaa
 • نَحْنُنُكَسِّبَ
  naHnunukassiba
 • أَنْتُمْتُكَسِّبُوا
  antumtukassibuu
 • أَنْتُنَّتُكَسِّبْنَ
  antunnatukassibna
 • هُمْيُكَسِّبُوا
  humyukassibuu
 • هُنَّيُكَسِّبْنَ
  hunnayukassibna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُكَسِّبْ
  anaʾukassib
 • أَنْتَتُكَسِّبْ
  antatukassib
 • أَنْتِتُكَسِّبِي
  antitukassibii
 • هُوَيُكَسِّبْ
  huwayukassib
 • هِيَتُكَسِّبْ
  hiyatukassib
 • أَنْتُمَاتُكَسِّبَا
  antumaatukassibaa
 • هُمَايُكَسِّبَا
  humaayukassibaa
 • هُمَاتُكَسِّبَا
  humaatukassibaa
 • نَحْنُنُكَسِّبْ
  naHnunukassib
 • أَنْتُمْتُكَسِّبُوا
  antumtukassibuu
 • أَنْتُنَّتُكَسِّبْنَ
  antunnatukassibna
 • هُمْيُكَسِّبُوا
  humyukassibuu
 • هُنَّيُكَسِّبْنَ
  hunnayukassibna

Past

 • أَنَاكُسِّبْتُ
  anakussibtu
 • أَنْتَكُسِّبْتَ
  antakussibta
 • أَنْتِكُسِّبْتِ
  antikussibti
 • هُوَكُسِّبَ
  huwakussiba
 • هِيَكُسِّبَتْ
  hiyakussibat
 • أَنْتُمَاكُسِّبْتُمَا
  antumaakussibtumaa
 • هُمَاكُسِّبَا
  humaakussibaa
 • هُمَاكُسِّبَتَا
  humaakussibataa
 • نَحْنُكُسِّبْنَا
  naHnukussibnaa
 • أَنْتُمْكُسِّبْتُمْ
  antumkussibtum
 • أَنْتُنَّكُسِّبْتُنَّ
  antunnakussibtunna
 • هُمْكُسِّبُوا
  humkussibuu
 • هُنَّكُسِّبْنَ
  hunnakussibna

Present

 • أَنَاأُكَسَّبُ
  anaʾukassabu
 • أَنْتَتُكَسَّبُ
  antatukassabu
 • أَنْتِتُكَسَّبِينَ
  antitukassabiina
 • هُوَيُكَسَّبُ
  huwayukassabu
 • هِيَتُكَسَّبُ
  hiyatukassabu
 • أَنْتُمَاتُكَسَّبَانِ
  antumaatukassabaani
 • هُمَايُكَسَّبَانِ
  humaayukassabaani
 • هُمَاتُكَسَّبَانِ
  humaatukassabaani
 • نَحْنُنُكَسَّبُ
  naHnunukassabu
 • أَنْتُمْتُكَسَّبُونَ
  antumtukassabuuna
 • أَنْتُنَّتُكَسَّبْنَ
  antunnatukassabna
 • هُمْيُكَسَّبُونَ
  humyukassabuuna
 • هُنَّيُكَسَّبْنَ
  hunnayukassabna

Subjunctive

 • أَنَاأُكَسَّبَ
  anaʾukassaba
 • أَنْتَتُكَسَّبَ
  antatukassaba
 • أَنْتِتُكَسَّبِي
  antitukassabii
 • هُوَيُكَسَّبَ
  huwayukassaba
 • هِيَتُكَسَّبَ
  hiyatukassaba
 • أَنْتُمَاتُكَسَّبَا
  antumaatukassabaa
 • هُمَايُكَسَّبَا
  humaayukassabaa
 • هُمَاتُكَسَّبَا
  humaatukassabaa
 • نَحْنُنُكَسَّبَ
  naHnunukassaba
 • أَنْتُمْتُكَسَّبُوا
  antumtukassabuu
 • أَنْتُنَّتُكَسَّبْنَ
  antunnatukassabna
 • هُمْيُكَسَّبُوا
  humyukassabuu
 • هُنَّيُكَسَّبْنَ
  hunnayukassabna

Jussive

 • أَنَاأُكَسَّبْ
  anaʾukassab
 • أَنْتَتُكَسَّبْ
  antatukassab
 • أَنْتِتُكَسَّبِي
  antitukassabii
 • هُوَيُكَسَّبْ
  huwayukassab
 • هِيَتُكَسَّبْ
  hiyatukassab
 • أَنْتُمَاتُكَسَّبَا
  antumaatukassabaa
 • هُمَايُكَسَّبَا
  humaayukassabaa
 • هُمَاتُكَسَّبَا
  humaatukassabaa
 • نَحْنُنُكَسَّبْ
  naHnunukassab
 • أَنْتُمْتُكَسَّبُوا
  antumtukassabuu
 • أَنْتُنَّتُكَسَّبْنَ
  antunnatukassabna
 • هُمْيُكَسَّبُوا
  humyukassabuu
 • هُنَّيُكَسَّبْنَ
  hunnayukassabna

Imperative

 • أَنْتَكَسِّبْ
  antakassib
 • أَنْتِكَسِّبِي
  antikassibii
 • أَنْتُمَاكَسِّبَا
  antumaakassibaa
 • أَنْتُمْكَسِّبُوا
  antumkassibuu
 • أَنْتُنَّكَسِّبْنَ
  antunnakassibna

Participles

Active

 • مُكَسِّب
  mukassib

Passive

 • مُكَسَّب
  mukassab

Verbal noun

 • تَكْسِيب
  taksiib
פרסום
הטיות הפועל كَسَّبَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "كَسَّبَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום