הטיות פועל لَطَّفَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَالَطَّفْتُ
  analaTTaftu
 • أَنْتَلَطَّفْتَ
  antalaTTafta
 • أَنْتِلَطَّفْتِ
  antilaTTafti
 • هُوَلَطَّفَ
  huwalaTTafa
 • هِيَلَطَّفَتْ
  hiyalaTTafat
 • أَنْتُمَالَطَّفْتُمَا
  antumaalaTTaftumaa
 • هُمَالَطَّفَا
  humaalaTTafaa
 • هُمَالَطَّفَتَا
  humaalaTTafataa
 • نَحْنُلَطَّفْنَا
  naHnulaTTafnaa
 • أَنْتُمْلَطَّفْتُمْ
  antumlaTTaftum
 • أَنْتُنَّلَطَّفْتُنَّ
  antunnalaTTaftunna
 • هُمْلَطَّفُوا
  humlaTTafuu
 • هُنَّلَطَّفْنَ
  hunnalaTTafna

Present

 • أَنَاأُلَطِّفُ
  anaʾulaTTifu
 • أَنْتَتُلَطِّفُ
  antatulaTTifu
 • أَنْتِتُلَطِّفِينَ
  antitulaTTifiina
 • هُوَيُلَطِّفُ
  huwayulaTTifu
 • هِيَتُلَطِّفُ
  hiyatulaTTifu
 • أَنْتُمَاتُلَطِّفَانِ
  antumaatulaTTifaani
 • هُمَايُلَطِّفَانِ
  humaayulaTTifaani
 • هُمَاتُلَطِّفَانِ
  humaatulaTTifaani
 • نَحْنُنُلَطِّفُ
  naHnunulaTTifu
 • أَنْتُمْتُلَطِّفُونَ
  antumtulaTTifuuna
 • أَنْتُنَّتُلَطِّفْنَ
  antunnatulaTTifna
 • هُمْيُلَطِّفُونَ
  humyulaTTifuuna
 • هُنَّيُلَطِّفْنَ
  hunnayulaTTifna

Subjunctive

 • أَنَاأُلَطِّفَ
  anaʾulaTTifa
 • أَنْتَتُلَطِّفَ
  antatulaTTifa
 • أَنْتِتُلَطِّفِي
  antitulaTTifii
 • هُوَيُلَطِّفَ
  huwayulaTTifa
 • هِيَتُلَطِّفَ
  hiyatulaTTifa
 • أَنْتُمَاتُلَطِّفَا
  antumaatulaTTifaa
 • هُمَايُلَطِّفَا
  humaayulaTTifaa
 • هُمَاتُلَطِّفَا
  humaatulaTTifaa
 • نَحْنُنُلَطِّفَ
  naHnunulaTTifa
 • أَنْتُمْتُلَطِّفُوا
  antumtulaTTifuu
 • أَنْتُنَّتُلَطِّفْنَ
  antunnatulaTTifna
 • هُمْيُلَطِّفُوا
  humyulaTTifuu
 • هُنَّيُلَطِّفْنَ
  hunnayulaTTifna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُلَطِّفْ
  anaʾulaTTif
 • أَنْتَتُلَطِّفْ
  antatulaTTif
 • أَنْتِتُلَطِّفِي
  antitulaTTifii
 • هُوَيُلَطِّفْ
  huwayulaTTif
 • هِيَتُلَطِّفْ
  hiyatulaTTif
 • أَنْتُمَاتُلَطِّفَا
  antumaatulaTTifaa
 • هُمَايُلَطِّفَا
  humaayulaTTifaa
 • هُمَاتُلَطِّفَا
  humaatulaTTifaa
 • نَحْنُنُلَطِّفْ
  naHnunulaTTif
 • أَنْتُمْتُلَطِّفُوا
  antumtulaTTifuu
 • أَنْتُنَّتُلَطِّفْنَ
  antunnatulaTTifna
 • هُمْيُلَطِّفُوا
  humyulaTTifuu
 • هُنَّيُلَطِّفْنَ
  hunnayulaTTifna

Past

 • أَنَالُطِّفْتُ
  analuTTiftu
 • أَنْتَلُطِّفْتَ
  antaluTTifta
 • أَنْتِلُطِّفْتِ
  antiluTTifti
 • هُوَلُطِّفَ
  huwaluTTifa
 • هِيَلُطِّفَتْ
  hiyaluTTifat
 • أَنْتُمَالُطِّفْتُمَا
  antumaaluTTiftumaa
 • هُمَالُطِّفَا
  humaaluTTifaa
 • هُمَالُطِّفَتَا
  humaaluTTifataa
 • نَحْنُلُطِّفْنَا
  naHnuluTTifnaa
 • أَنْتُمْلُطِّفْتُمْ
  antumluTTiftum
 • أَنْتُنَّلُطِّفْتُنَّ
  antunnaluTTiftunna
 • هُمْلُطِّفُوا
  humluTTifuu
 • هُنَّلُطِّفْنَ
  hunnaluTTifna

Present

 • أَنَاأُلَطَّفُ
  anaʾulaTTafu
 • أَنْتَتُلَطَّفُ
  antatulaTTafu
 • أَنْتِتُلَطَّفِينَ
  antitulaTTafiina
 • هُوَيُلَطَّفُ
  huwayulaTTafu
 • هِيَتُلَطَّفُ
  hiyatulaTTafu
 • أَنْتُمَاتُلَطَّفَانِ
  antumaatulaTTafaani
 • هُمَايُلَطَّفَانِ
  humaayulaTTafaani
 • هُمَاتُلَطَّفَانِ
  humaatulaTTafaani
 • نَحْنُنُلَطَّفُ
  naHnunulaTTafu
 • أَنْتُمْتُلَطَّفُونَ
  antumtulaTTafuuna
 • أَنْتُنَّتُلَطَّفْنَ
  antunnatulaTTafna
 • هُمْيُلَطَّفُونَ
  humyulaTTafuuna
 • هُنَّيُلَطَّفْنَ
  hunnayulaTTafna

Subjunctive

 • أَنَاأُلَطَّفَ
  anaʾulaTTafa
 • أَنْتَتُلَطَّفَ
  antatulaTTafa
 • أَنْتِتُلَطَّفِي
  antitulaTTafii
 • هُوَيُلَطَّفَ
  huwayulaTTafa
 • هِيَتُلَطَّفَ
  hiyatulaTTafa
 • أَنْتُمَاتُلَطَّفَا
  antumaatulaTTafaa
 • هُمَايُلَطَّفَا
  humaayulaTTafaa
 • هُمَاتُلَطَّفَا
  humaatulaTTafaa
 • نَحْنُنُلَطَّفَ
  naHnunulaTTafa
 • أَنْتُمْتُلَطَّفُوا
  antumtulaTTafuu
 • أَنْتُنَّتُلَطَّفْنَ
  antunnatulaTTafna
 • هُمْيُلَطَّفُوا
  humyulaTTafuu
 • هُنَّيُلَطَّفْنَ
  hunnayulaTTafna

Jussive

 • أَنَاأُلَطَّفْ
  anaʾulaTTaf
 • أَنْتَتُلَطَّفْ
  antatulaTTaf
 • أَنْتِتُلَطَّفِي
  antitulaTTafii
 • هُوَيُلَطَّفْ
  huwayulaTTaf
 • هِيَتُلَطَّفْ
  hiyatulaTTaf
 • أَنْتُمَاتُلَطَّفَا
  antumaatulaTTafaa
 • هُمَايُلَطَّفَا
  humaayulaTTafaa
 • هُمَاتُلَطَّفَا
  humaatulaTTafaa
 • نَحْنُنُلَطَّفْ
  naHnunulaTTaf
 • أَنْتُمْتُلَطَّفُوا
  antumtulaTTafuu
 • أَنْتُنَّتُلَطَّفْنَ
  antunnatulaTTafna
 • هُمْيُلَطَّفُوا
  humyulaTTafuu
 • هُنَّيُلَطَّفْنَ
  hunnayulaTTafna

Imperative

 • أَنْتَلَطِّفْ
  antalaTTif
 • أَنْتِلَطِّفِي
  antilaTTifii
 • أَنْتُمَالَطِّفَا
  antumaalaTTifaa
 • أَنْتُمْلَطِّفُوا
  antumlaTTifuu
 • أَنْتُنَّلَطِّفْنَ
  antunnalaTTifna

Participles

Active

 • مُلَطِّف
  mulaTTif

Passive

 • مُلَطَّف
  mulaTTaf

Verbal noun

 • تَلْطِيف
  talTiif
פרסום
הטיות הפועל لَطَّفَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "لَطَّفَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום