Download New

הטיות פועל نَافَى בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَانَافَيْتُ
  ananaafaytu
 • أَنْتَنَافَيْتَ
  antanaafayta
 • أَنْتِنَافَيْتِ
  antinaafayti
 • هُوَنَافَى
  huwanaafaa
 • هِيَنَافَتْ
  hiyanaafat
 • أَنْتُمَانَافَيْتُمَا
  antumaanaafaytumaa
 • هُمَانَافَيَا
  humaanaafayaa
 • هُمَانَافَتَا
  humaanaafataa
 • نَحْنُنَافَيْنَا
  naHnunaafaynaa
 • أَنْتُمْنَافَيْتُمْ
  antumnaafaytum
 • أَنْتُنَّنَافَيْتُنَّ
  antunnanaafaytunna
 • هُمْنَافَوْا
  humnaafaw
 • هُنَّنَافَيْنَ
  hunnanaafayna

Present

 • أَنَاأُنَافِي
  anaʾunaafii
 • أَنْتَتُنَافِي
  antatunaafii
 • أَنْتِتُنَافِينَ
  antitunaafiina
 • هُوَيُنَافِي
  huwayunaafii
 • هِيَتُنَافِي
  hiyatunaafii
 • أَنْتُمَاتُنَافِيَانِ
  antumaatunaafiyaani
 • هُمَايُنَافِيَانِ
  humaayunaafiyaani
 • هُمَاتُنَافِيَانِ
  humaatunaafiyaani
 • نَحْنُنُنَافِي
  naHnununaafii
 • أَنْتُمْتُنَافُونَ
  antumtunaafuuna
 • أَنْتُنَّتُنَافِينَ
  antunnatunaafiina
 • هُمْيُنَافُونَ
  humyunaafuuna
 • هُنَّيُنَافِينَ
  hunnayunaafiina

Subjunctive

 • أَنَاأُنَافِيَ
  anaʾunaafiya
 • أَنْتَتُنَافِيَ
  antatunaafiya
 • أَنْتِتُنَافِي
  antitunaafii
 • هُوَيُنَافِيَ
  huwayunaafiya
 • هِيَتُنَافِيَ
  hiyatunaafiya
 • أَنْتُمَاتُنَافِيَا
  antumaatunaafiyaa
 • هُمَايُنَافِيَا
  humaayunaafiyaa
 • هُمَاتُنَافِيَا
  humaatunaafiyaa
 • نَحْنُنُنَافِيَ
  naHnununaafiya
 • أَنْتُمْتُنَافُوا
  antumtunaafuu
 • أَنْتُنَّتُنَافِينَ
  antunnatunaafiina
 • هُمْيُنَافُوا
  humyunaafuu
 • هُنَّيُنَافِينَ
  hunnayunaafiina

Passive

Jussive

 • أَنَاأُنَافِ
  anaʾunaafi
 • أَنْتَتُنَافِ
  antatunaafi
 • أَنْتِتُنَافِي
  antitunaafii
 • هُوَيُنَافِ
  huwayunaafi
 • هِيَتُنَافِ
  hiyatunaafi
 • أَنْتُمَاتُنَافِيَا
  antumaatunaafiyaa
 • هُمَايُنَافِيَا
  humaayunaafiyaa
 • هُمَاتُنَافِيَا
  humaatunaafiyaa
 • نَحْنُنُنَافِ
  naHnununaafi
 • أَنْتُمْتُنَافُوا
  antumtunaafuu
 • أَنْتُنَّتُنَافِينَ
  antunnatunaafiina
 • هُمْيُنَافُوا
  humyunaafuu
 • هُنَّيُنَافِينَ
  hunnayunaafiina

Past

 • أَنَانُوفِيتُ
  ananuufiitu
 • أَنْتَنُوفِيتَ
  antanuufiita
 • أَنْتِنُوفِيتِ
  antinuufiiti
 • هُوَنُوفِيَ
  huwanuufiya
 • هِيَنُوفِيَتْ
  hiyanuufiyat
 • أَنْتُمَانُوفِيتُمَا
  antumaanuufiitumaa
 • هُمَانُوفِيَا
  humaanuufiyaa
 • هُمَانُوفِيَتَا
  humaanuufiyataa
 • نَحْنُنُوفِينَا
  naHnunuufiinaa
 • أَنْتُمْنُوفِيتُمْ
  antumnuufiitum
 • أَنْتُنَّنُوفِيتُنَّ
  antunnanuufiitunna
 • هُمْنُوفُوا
  humnuufuu
 • هُنَّنُوفِينَ
  hunnanuufiina

Present

 • أَنَاأُنَافَى
  anaʾunaafaa
 • أَنْتَتُنَافَى
  antatunaafaa
 • أَنْتِتُنَافَيْنَ
  antitunaafayna
 • هُوَيُنَافَى
  huwayunaafaa
 • هِيَتُنَافَى
  hiyatunaafaa
 • أَنْتُمَاتُنَافَيَانِ
  antumaatunaafayaani
 • هُمَايُنَافَيَانِ
  humaayunaafayaani
 • هُمَاتُنَافَيَانِ
  humaatunaafayaani
 • نَحْنُنُنَافَى
  naHnununaafaa
 • أَنْتُمْتُنَافَوْنَ
  antumtunaafawna
 • أَنْتُنَّتُنَافَيْنَ
  antunnatunaafayna
 • هُمْيُنَافَوْنَ
  humyunaafawna
 • هُنَّيُنَافَيْنَ
  hunnayunaafayna

Subjunctive

 • أَنَاأُنَافَى
  anaʾunaafaa
 • أَنْتَتُنَافَى
  antatunaafaa
 • أَنْتِتُنَافَيْ
  antitunaafay
 • هُوَيُنَافَى
  huwayunaafaa
 • هِيَتُنَافَى
  hiyatunaafaa
 • أَنْتُمَاتُنَافَيَا
  antumaatunaafayaa
 • هُمَايُنَافَيَا
  humaayunaafayaa
 • هُمَاتُنَافَيَا
  humaatunaafayaa
 • نَحْنُنُنَافَى
  naHnununaafaa
 • أَنْتُمْتُنَافَوْا
  antumtunaafaw
 • أَنْتُنَّتُنَافَيْنَ
  antunnatunaafayna
 • هُمْيُنَافَوْا
  humyunaafaw
 • هُنَّيُنَافَيْنَ
  hunnayunaafayna

Jussive

 • أَنَاأُنَافَ
  anaʾunaafa
 • أَنْتَتُنَافَ
  antatunaafa
 • أَنْتِتُنَافَيْ
  antitunaafay
 • هُوَيُنَافَ
  huwayunaafa
 • هِيَتُنَافَ
  hiyatunaafa
 • أَنْتُمَاتُنَافَيَا
  antumaatunaafayaa
 • هُمَايُنَافَيَا
  humaayunaafayaa
 • هُمَاتُنَافَيَا
  humaatunaafayaa
 • نَحْنُنُنَافَ
  naHnununaafa
 • أَنْتُمْتُنَافَوْا
  antumtunaafaw
 • أَنْتُنَّتُنَافَيْنَ
  antunnatunaafayna
 • هُمْيُنَافَوْا
  humyunaafaw
 • هُنَّيُنَافَيْنَ
  hunnayunaafayna

Imperative

 • أَنْتَنَافِ
  antanaafi
 • أَنْتِنَافِي
  antinaafii
 • أَنْتُمَانَافِيَا
  antumaanaafiyaa
 • أَنْتُمْنَافُوا
  antumnaafuu
 • أَنْتُنَّنَافِينَ
  antunnanaafiina

Participles

Active

 • مُنَافٍ
  munaafin

Passive

 • مُنَافًى
  munaafan

Verbal noun

 • مُنَافَاة/نِفَاء
  munaafaah/nifaaʾ
פרסום
הטיות הפועל نَافَى בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "نَافَى", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום