Download New

הטיות פועל وَاسَى בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاوَاسَيْتُ
  anawaasaytu
 • أَنْتَوَاسَيْتَ
  antawaasayta
 • أَنْتِوَاسَيْتِ
  antiwaasayti
 • هُوَوَاسَى
  huwawaasaa
 • هِيَوَاسَتْ
  hiyawaasat
 • أَنْتُمَاوَاسَيْتُمَا
  antumaawaasaytumaa
 • هُمَاوَاسَيَا
  humaawaasayaa
 • هُمَاوَاسَتَا
  humaawaasataa
 • نَحْنُوَاسَيْنَا
  naHnuwaasaynaa
 • أَنْتُمْوَاسَيْتُمْ
  antumwaasaytum
 • أَنْتُنَّوَاسَيْتُنَّ
  antunnawaasaytunna
 • هُمْوَاسَوْا
  humwaasaw
 • هُنَّوَاسَيْنَ
  hunnawaasayna

Present

 • أَنَاأُوَاسِي
  anaʾuwaasii
 • أَنْتَتُوَاسِي
  antatuwaasii
 • أَنْتِتُوَاسِينَ
  antituwaasiina
 • هُوَيُوَاسِي
  huwayuwaasii
 • هِيَتُوَاسِي
  hiyatuwaasii
 • أَنْتُمَاتُوَاسِيَانِ
  antumaatuwaasiyaani
 • هُمَايُوَاسِيَانِ
  humaayuwaasiyaani
 • هُمَاتُوَاسِيَانِ
  humaatuwaasiyaani
 • نَحْنُنُوَاسِي
  naHnunuwaasii
 • أَنْتُمْتُوَاسُونَ
  antumtuwaasuuna
 • أَنْتُنَّتُوَاسِينَ
  antunnatuwaasiina
 • هُمْيُوَاسُونَ
  humyuwaasuuna
 • هُنَّيُوَاسِينَ
  hunnayuwaasiina

Subjunctive

 • أَنَاأُوَاسِيَ
  anaʾuwaasiya
 • أَنْتَتُوَاسِيَ
  antatuwaasiya
 • أَنْتِتُوَاسِي
  antituwaasii
 • هُوَيُوَاسِيَ
  huwayuwaasiya
 • هِيَتُوَاسِيَ
  hiyatuwaasiya
 • أَنْتُمَاتُوَاسِيَا
  antumaatuwaasiyaa
 • هُمَايُوَاسِيَا
  humaayuwaasiyaa
 • هُمَاتُوَاسِيَا
  humaatuwaasiyaa
 • نَحْنُنُوَاسِيَ
  naHnunuwaasiya
 • أَنْتُمْتُوَاسُوا
  antumtuwaasuu
 • أَنْتُنَّتُوَاسِينَ
  antunnatuwaasiina
 • هُمْيُوَاسُوا
  humyuwaasuu
 • هُنَّيُوَاسِينَ
  hunnayuwaasiina

Passive

Jussive

 • أَنَاأُوَاسِ
  anaʾuwaasi
 • أَنْتَتُوَاسِ
  antatuwaasi
 • أَنْتِتُوَاسِي
  antituwaasii
 • هُوَيُوَاسِ
  huwayuwaasi
 • هِيَتُوَاسِ
  hiyatuwaasi
 • أَنْتُمَاتُوَاسِيَا
  antumaatuwaasiyaa
 • هُمَايُوَاسِيَا
  humaayuwaasiyaa
 • هُمَاتُوَاسِيَا
  humaatuwaasiyaa
 • نَحْنُنُوَاسِ
  naHnunuwaasi
 • أَنْتُمْتُوَاسُوا
  antumtuwaasuu
 • أَنْتُنَّتُوَاسِينَ
  antunnatuwaasiina
 • هُمْيُوَاسُوا
  humyuwaasuu
 • هُنَّيُوَاسِينَ
  hunnayuwaasiina

Past

 • أَنَاوُوسِيتُ
  anawuusiitu
 • أَنْتَوُوسِيتَ
  antawuusiita
 • أَنْتِوُوسِيتِ
  antiwuusiiti
 • هُوَوُوسِيَ
  huwawuusiya
 • هِيَوُوسِيَتْ
  hiyawuusiyat
 • أَنْتُمَاوُوسِيتُمَا
  antumaawuusiitumaa
 • هُمَاوُوسِيَا
  humaawuusiyaa
 • هُمَاوُوسِيَتَا
  humaawuusiyataa
 • نَحْنُوُوسِينَا
  naHnuwuusiinaa
 • أَنْتُمْوُوسِيتُمْ
  antumwuusiitum
 • أَنْتُنَّوُوسِيتُنَّ
  antunnawuusiitunna
 • هُمْوُوسُوا
  humwuusuu
 • هُنَّوُوسِينَ
  hunnawuusiina

Present

 • أَنَاأُوَاسَى
  anaʾuwaasaa
 • أَنْتَتُوَاسَى
  antatuwaasaa
 • أَنْتِتُوَاسَيْنَ
  antituwaasayna
 • هُوَيُوَاسَى
  huwayuwaasaa
 • هِيَتُوَاسَى
  hiyatuwaasaa
 • أَنْتُمَاتُوَاسَيَانِ
  antumaatuwaasayaani
 • هُمَايُوَاسَيَانِ
  humaayuwaasayaani
 • هُمَاتُوَاسَيَانِ
  humaatuwaasayaani
 • نَحْنُنُوَاسَى
  naHnunuwaasaa
 • أَنْتُمْتُوَاسَوْنَ
  antumtuwaasawna
 • أَنْتُنَّتُوَاسَيْنَ
  antunnatuwaasayna
 • هُمْيُوَاسَوْنَ
  humyuwaasawna
 • هُنَّيُوَاسَيْنَ
  hunnayuwaasayna

Subjunctive

 • أَنَاأُوَاسَى
  anaʾuwaasaa
 • أَنْتَتُوَاسَى
  antatuwaasaa
 • أَنْتِتُوَاسَيْ
  antituwaasay
 • هُوَيُوَاسَى
  huwayuwaasaa
 • هِيَتُوَاسَى
  hiyatuwaasaa
 • أَنْتُمَاتُوَاسَيَا
  antumaatuwaasayaa
 • هُمَايُوَاسَيَا
  humaayuwaasayaa
 • هُمَاتُوَاسَيَا
  humaatuwaasayaa
 • نَحْنُنُوَاسَى
  naHnunuwaasaa
 • أَنْتُمْتُوَاسَوْا
  antumtuwaasaw
 • أَنْتُنَّتُوَاسَيْنَ
  antunnatuwaasayna
 • هُمْيُوَاسَوْا
  humyuwaasaw
 • هُنَّيُوَاسَيْنَ
  hunnayuwaasayna

Jussive

 • أَنَاأُوَاسَ
  anaʾuwaasa
 • أَنْتَتُوَاسَ
  antatuwaasa
 • أَنْتِتُوَاسَيْ
  antituwaasay
 • هُوَيُوَاسَ
  huwayuwaasa
 • هِيَتُوَاسَ
  hiyatuwaasa
 • أَنْتُمَاتُوَاسَيَا
  antumaatuwaasayaa
 • هُمَايُوَاسَيَا
  humaayuwaasayaa
 • هُمَاتُوَاسَيَا
  humaatuwaasayaa
 • نَحْنُنُوَاسَ
  naHnunuwaasa
 • أَنْتُمْتُوَاسَوْا
  antumtuwaasaw
 • أَنْتُنَّتُوَاسَيْنَ
  antunnatuwaasayna
 • هُمْيُوَاسَوْا
  humyuwaasaw
 • هُنَّيُوَاسَيْنَ
  hunnayuwaasayna

Imperative

 • أَنْتَوَاسِ
  antawaasi
 • أَنْتِوَاسِي
  antiwaasii
 • أَنْتُمَاوَاسِيَا
  antumaawaasiyaa
 • أَنْتُمْوَاسُوا
  antumwaasuu
 • أَنْتُنَّوَاسِينَ
  antunnawaasiina

Participles

Active

 • مُوَاسٍ
  muwaasin

Passive

 • مُوَاسًى
  muwaasan

Verbal noun

 • مُوَاسَاة/وِسَاء
  muwaasaah/wisaaʾ
פרסום
הטיות הפועל وَاسَى בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "وَاسَى", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום