Download New

הטיות פועל وَافَى בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاوَافَيْتُ
  anawaafaytu
 • أَنْتَوَافَيْتَ
  antawaafayta
 • أَنْتِوَافَيْتِ
  antiwaafayti
 • هُوَوَافَى
  huwawaafaa
 • هِيَوَافَتْ
  hiyawaafat
 • أَنْتُمَاوَافَيْتُمَا
  antumaawaafaytumaa
 • هُمَاوَافَيَا
  humaawaafayaa
 • هُمَاوَافَتَا
  humaawaafataa
 • نَحْنُوَافَيْنَا
  naHnuwaafaynaa
 • أَنْتُمْوَافَيْتُمْ
  antumwaafaytum
 • أَنْتُنَّوَافَيْتُنَّ
  antunnawaafaytunna
 • هُمْوَافَوْا
  humwaafaw
 • هُنَّوَافَيْنَ
  hunnawaafayna

Present

 • أَنَاأُوَافِي
  anaʾuwaafii
 • أَنْتَتُوَافِي
  antatuwaafii
 • أَنْتِتُوَافِينَ
  antituwaafiina
 • هُوَيُوَافِي
  huwayuwaafii
 • هِيَتُوَافِي
  hiyatuwaafii
 • أَنْتُمَاتُوَافِيَانِ
  antumaatuwaafiyaani
 • هُمَايُوَافِيَانِ
  humaayuwaafiyaani
 • هُمَاتُوَافِيَانِ
  humaatuwaafiyaani
 • نَحْنُنُوَافِي
  naHnunuwaafii
 • أَنْتُمْتُوَافُونَ
  antumtuwaafuuna
 • أَنْتُنَّتُوَافِينَ
  antunnatuwaafiina
 • هُمْيُوَافُونَ
  humyuwaafuuna
 • هُنَّيُوَافِينَ
  hunnayuwaafiina

Subjunctive

 • أَنَاأُوَافِيَ
  anaʾuwaafiya
 • أَنْتَتُوَافِيَ
  antatuwaafiya
 • أَنْتِتُوَافِي
  antituwaafii
 • هُوَيُوَافِيَ
  huwayuwaafiya
 • هِيَتُوَافِيَ
  hiyatuwaafiya
 • أَنْتُمَاتُوَافِيَا
  antumaatuwaafiyaa
 • هُمَايُوَافِيَا
  humaayuwaafiyaa
 • هُمَاتُوَافِيَا
  humaatuwaafiyaa
 • نَحْنُنُوَافِيَ
  naHnunuwaafiya
 • أَنْتُمْتُوَافُوا
  antumtuwaafuu
 • أَنْتُنَّتُوَافِينَ
  antunnatuwaafiina
 • هُمْيُوَافُوا
  humyuwaafuu
 • هُنَّيُوَافِينَ
  hunnayuwaafiina

Passive

Jussive

 • أَنَاأُوَافِ
  anaʾuwaafi
 • أَنْتَتُوَافِ
  antatuwaafi
 • أَنْتِتُوَافِي
  antituwaafii
 • هُوَيُوَافِ
  huwayuwaafi
 • هِيَتُوَافِ
  hiyatuwaafi
 • أَنْتُمَاتُوَافِيَا
  antumaatuwaafiyaa
 • هُمَايُوَافِيَا
  humaayuwaafiyaa
 • هُمَاتُوَافِيَا
  humaatuwaafiyaa
 • نَحْنُنُوَافِ
  naHnunuwaafi
 • أَنْتُمْتُوَافُوا
  antumtuwaafuu
 • أَنْتُنَّتُوَافِينَ
  antunnatuwaafiina
 • هُمْيُوَافُوا
  humyuwaafuu
 • هُنَّيُوَافِينَ
  hunnayuwaafiina

Past

 • أَنَاوُوفِيتُ
  anawuufiitu
 • أَنْتَوُوفِيتَ
  antawuufiita
 • أَنْتِوُوفِيتِ
  antiwuufiiti
 • هُوَوُوفِيَ
  huwawuufiya
 • هِيَوُوفِيَتْ
  hiyawuufiyat
 • أَنْتُمَاوُوفِيتُمَا
  antumaawuufiitumaa
 • هُمَاوُوفِيَا
  humaawuufiyaa
 • هُمَاوُوفِيَتَا
  humaawuufiyataa
 • نَحْنُوُوفِينَا
  naHnuwuufiinaa
 • أَنْتُمْوُوفِيتُمْ
  antumwuufiitum
 • أَنْتُنَّوُوفِيتُنَّ
  antunnawuufiitunna
 • هُمْوُوفُوا
  humwuufuu
 • هُنَّوُوفِينَ
  hunnawuufiina

Present

 • أَنَاأُوَافَى
  anaʾuwaafaa
 • أَنْتَتُوَافَى
  antatuwaafaa
 • أَنْتِتُوَافَيْنَ
  antituwaafayna
 • هُوَيُوَافَى
  huwayuwaafaa
 • هِيَتُوَافَى
  hiyatuwaafaa
 • أَنْتُمَاتُوَافَيَانِ
  antumaatuwaafayaani
 • هُمَايُوَافَيَانِ
  humaayuwaafayaani
 • هُمَاتُوَافَيَانِ
  humaatuwaafayaani
 • نَحْنُنُوَافَى
  naHnunuwaafaa
 • أَنْتُمْتُوَافَوْنَ
  antumtuwaafawna
 • أَنْتُنَّتُوَافَيْنَ
  antunnatuwaafayna
 • هُمْيُوَافَوْنَ
  humyuwaafawna
 • هُنَّيُوَافَيْنَ
  hunnayuwaafayna

Subjunctive

 • أَنَاأُوَافَى
  anaʾuwaafaa
 • أَنْتَتُوَافَى
  antatuwaafaa
 • أَنْتِتُوَافَيْ
  antituwaafay
 • هُوَيُوَافَى
  huwayuwaafaa
 • هِيَتُوَافَى
  hiyatuwaafaa
 • أَنْتُمَاتُوَافَيَا
  antumaatuwaafayaa
 • هُمَايُوَافَيَا
  humaayuwaafayaa
 • هُمَاتُوَافَيَا
  humaatuwaafayaa
 • نَحْنُنُوَافَى
  naHnunuwaafaa
 • أَنْتُمْتُوَافَوْا
  antumtuwaafaw
 • أَنْتُنَّتُوَافَيْنَ
  antunnatuwaafayna
 • هُمْيُوَافَوْا
  humyuwaafaw
 • هُنَّيُوَافَيْنَ
  hunnayuwaafayna

Jussive

 • أَنَاأُوَافَ
  anaʾuwaafa
 • أَنْتَتُوَافَ
  antatuwaafa
 • أَنْتِتُوَافَيْ
  antituwaafay
 • هُوَيُوَافَ
  huwayuwaafa
 • هِيَتُوَافَ
  hiyatuwaafa
 • أَنْتُمَاتُوَافَيَا
  antumaatuwaafayaa
 • هُمَايُوَافَيَا
  humaayuwaafayaa
 • هُمَاتُوَافَيَا
  humaatuwaafayaa
 • نَحْنُنُوَافَ
  naHnunuwaafa
 • أَنْتُمْتُوَافَوْا
  antumtuwaafaw
 • أَنْتُنَّتُوَافَيْنَ
  antunnatuwaafayna
 • هُمْيُوَافَوْا
  humyuwaafaw
 • هُنَّيُوَافَيْنَ
  hunnayuwaafayna

Imperative

 • أَنْتَوَافِ
  antawaafi
 • أَنْتِوَافِي
  antiwaafii
 • أَنْتُمَاوَافِيَا
  antumaawaafiyaa
 • أَنْتُمْوَافُوا
  antumwaafuu
 • أَنْتُنَّوَافِينَ
  antunnawaafiina

Participles

Active

 • مُوَافٍ
  muwaafin

Passive

 • مُوَافًى
  muwaafan

Verbal noun

 • مُوَافَاة/وِفَاء
  muwaafaah/wifaaʾ
פרסום
הטיות הפועל وَافَى בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "وَافَى", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום