Download New

הטיות פועל وَالَى בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاوَالَيْتُ
  anawaalaytu
 • أَنْتَوَالَيْتَ
  antawaalayta
 • أَنْتِوَالَيْتِ
  antiwaalayti
 • هُوَوَالَى
  huwawaalaa
 • هِيَوَالَتْ
  hiyawaalat
 • أَنْتُمَاوَالَيْتُمَا
  antumaawaalaytumaa
 • هُمَاوَالَيَا
  humaawaalayaa
 • هُمَاوَالَتَا
  humaawaalataa
 • نَحْنُوَالَيْنَا
  naHnuwaalaynaa
 • أَنْتُمْوَالَيْتُمْ
  antumwaalaytum
 • أَنْتُنَّوَالَيْتُنَّ
  antunnawaalaytunna
 • هُمْوَالَوْا
  humwaalaw
 • هُنَّوَالَيْنَ
  hunnawaalayna

Present

 • أَنَاأُوَالِي
  anaʾuwaalii
 • أَنْتَتُوَالِي
  antatuwaalii
 • أَنْتِتُوَالِينَ
  antituwaaliina
 • هُوَيُوَالِي
  huwayuwaalii
 • هِيَتُوَالِي
  hiyatuwaalii
 • أَنْتُمَاتُوَالِيَانِ
  antumaatuwaaliyaani
 • هُمَايُوَالِيَانِ
  humaayuwaaliyaani
 • هُمَاتُوَالِيَانِ
  humaatuwaaliyaani
 • نَحْنُنُوَالِي
  naHnunuwaalii
 • أَنْتُمْتُوَالُونَ
  antumtuwaaluuna
 • أَنْتُنَّتُوَالِينَ
  antunnatuwaaliina
 • هُمْيُوَالُونَ
  humyuwaaluuna
 • هُنَّيُوَالِينَ
  hunnayuwaaliina

Subjunctive

 • أَنَاأُوَالِيَ
  anaʾuwaaliya
 • أَنْتَتُوَالِيَ
  antatuwaaliya
 • أَنْتِتُوَالِي
  antituwaalii
 • هُوَيُوَالِيَ
  huwayuwaaliya
 • هِيَتُوَالِيَ
  hiyatuwaaliya
 • أَنْتُمَاتُوَالِيَا
  antumaatuwaaliyaa
 • هُمَايُوَالِيَا
  humaayuwaaliyaa
 • هُمَاتُوَالِيَا
  humaatuwaaliyaa
 • نَحْنُنُوَالِيَ
  naHnunuwaaliya
 • أَنْتُمْتُوَالُوا
  antumtuwaaluu
 • أَنْتُنَّتُوَالِينَ
  antunnatuwaaliina
 • هُمْيُوَالُوا
  humyuwaaluu
 • هُنَّيُوَالِينَ
  hunnayuwaaliina

Passive

Jussive

 • أَنَاأُوَالِ
  anaʾuwaali
 • أَنْتَتُوَالِ
  antatuwaali
 • أَنْتِتُوَالِي
  antituwaalii
 • هُوَيُوَالِ
  huwayuwaali
 • هِيَتُوَالِ
  hiyatuwaali
 • أَنْتُمَاتُوَالِيَا
  antumaatuwaaliyaa
 • هُمَايُوَالِيَا
  humaayuwaaliyaa
 • هُمَاتُوَالِيَا
  humaatuwaaliyaa
 • نَحْنُنُوَالِ
  naHnunuwaali
 • أَنْتُمْتُوَالُوا
  antumtuwaaluu
 • أَنْتُنَّتُوَالِينَ
  antunnatuwaaliina
 • هُمْيُوَالُوا
  humyuwaaluu
 • هُنَّيُوَالِينَ
  hunnayuwaaliina

Past

 • أَنَاوُولِيتُ
  anawuuliitu
 • أَنْتَوُولِيتَ
  antawuuliita
 • أَنْتِوُولِيتِ
  antiwuuliiti
 • هُوَوُولِيَ
  huwawuuliya
 • هِيَوُولِيَتْ
  hiyawuuliyat
 • أَنْتُمَاوُولِيتُمَا
  antumaawuuliitumaa
 • هُمَاوُولِيَا
  humaawuuliyaa
 • هُمَاوُولِيَتَا
  humaawuuliyataa
 • نَحْنُوُولِينَا
  naHnuwuuliinaa
 • أَنْتُمْوُولِيتُمْ
  antumwuuliitum
 • أَنْتُنَّوُولِيتُنَّ
  antunnawuuliitunna
 • هُمْوُولُوا
  humwuuluu
 • هُنَّوُولِينَ
  hunnawuuliina

Present

 • أَنَاأُوَالَى
  anaʾuwaalaa
 • أَنْتَتُوَالَى
  antatuwaalaa
 • أَنْتِتُوَالَيْنَ
  antituwaalayna
 • هُوَيُوَالَى
  huwayuwaalaa
 • هِيَتُوَالَى
  hiyatuwaalaa
 • أَنْتُمَاتُوَالَيَانِ
  antumaatuwaalayaani
 • هُمَايُوَالَيَانِ
  humaayuwaalayaani
 • هُمَاتُوَالَيَانِ
  humaatuwaalayaani
 • نَحْنُنُوَالَى
  naHnunuwaalaa
 • أَنْتُمْتُوَالَوْنَ
  antumtuwaalawna
 • أَنْتُنَّتُوَالَيْنَ
  antunnatuwaalayna
 • هُمْيُوَالَوْنَ
  humyuwaalawna
 • هُنَّيُوَالَيْنَ
  hunnayuwaalayna

Subjunctive

 • أَنَاأُوَالَى
  anaʾuwaalaa
 • أَنْتَتُوَالَى
  antatuwaalaa
 • أَنْتِتُوَالَيْ
  antituwaalay
 • هُوَيُوَالَى
  huwayuwaalaa
 • هِيَتُوَالَى
  hiyatuwaalaa
 • أَنْتُمَاتُوَالَيَا
  antumaatuwaalayaa
 • هُمَايُوَالَيَا
  humaayuwaalayaa
 • هُمَاتُوَالَيَا
  humaatuwaalayaa
 • نَحْنُنُوَالَى
  naHnunuwaalaa
 • أَنْتُمْتُوَالَوْا
  antumtuwaalaw
 • أَنْتُنَّتُوَالَيْنَ
  antunnatuwaalayna
 • هُمْيُوَالَوْا
  humyuwaalaw
 • هُنَّيُوَالَيْنَ
  hunnayuwaalayna

Jussive

 • أَنَاأُوَالَ
  anaʾuwaala
 • أَنْتَتُوَالَ
  antatuwaala
 • أَنْتِتُوَالَيْ
  antituwaalay
 • هُوَيُوَالَ
  huwayuwaala
 • هِيَتُوَالَ
  hiyatuwaala
 • أَنْتُمَاتُوَالَيَا
  antumaatuwaalayaa
 • هُمَايُوَالَيَا
  humaayuwaalayaa
 • هُمَاتُوَالَيَا
  humaatuwaalayaa
 • نَحْنُنُوَالَ
  naHnunuwaala
 • أَنْتُمْتُوَالَوْا
  antumtuwaalaw
 • أَنْتُنَّتُوَالَيْنَ
  antunnatuwaalayna
 • هُمْيُوَالَوْا
  humyuwaalaw
 • هُنَّيُوَالَيْنَ
  hunnayuwaalayna

Imperative

 • أَنْتَوَالِ
  antawaali
 • أَنْتِوَالِي
  antiwaalii
 • أَنْتُمَاوَالِيَا
  antumaawaaliyaa
 • أَنْتُمْوَالُوا
  antumwaaluu
 • أَنْتُنَّوَالِينَ
  antunnawaaliina

Participles

Active

 • مُوَالٍ
  muwaalin

Passive

 • مُوَالًى
  muwaalan

Verbal noun

 • مُوَالَاة/وِلَاء
  muwaalaah/wilaaʾ
פרסום
הטיות הפועל وَالَى בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "وَالَى", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום