הטיות פועל وَبِرَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاوَبِرْتُ
  anawabirtu
 • أَنْتَوَبِرْتَ
  antawabirta
 • أَنْتِوَبِرْتِ
  antiwabirti
 • هُوَوَبِرَ
  huwawabira
 • هِيَوَبِرَتْ
  hiyawabirat
 • أَنْتُمَاوَبِرْتُمَا
  antumaawabirtumaa
 • هُمَاوَبِرَا
  humaawabiraa
 • هُمَاوَبِرَتَا
  humaawabirataa
 • نَحْنُوَبِرْنَا
  naHnuwabirnaa
 • أَنْتُمْوَبِرْتُمْ
  antumwabirtum
 • أَنْتُنَّوَبِرْتُنَّ
  antunnawabirtunna
 • هُمْوَبِرُوا
  humwabiruu
 • هُنَّوَبِرْنَ
  hunnawabirna

Present

 • أَنَاأَبَرُ
  anaʾabaru
 • أَنْتَتَبَرُ
  antatabaru
 • أَنْتِتَبَرِينَ
  antitabariina
 • هُوَيَبَرُ
  huwayabaru
 • هِيَتَبَرُ
  hiyatabaru
 • أَنْتُمَاتَبَرَانِ
  antumaatabaraani
 • هُمَايَبَرَانِ
  humaayabaraani
 • هُمَاتَبَرَانِ
  humaatabaraani
 • نَحْنُنَبَرُ
  naHnunabaru
 • أَنْتُمْتَبَرُونَ
  antumtabaruuna
 • أَنْتُنَّتَبَرْنَ
  antunnatabarna
 • هُمْيَبَرُونَ
  humyabaruuna
 • هُنَّيَبَرْنَ
  hunnayabarna

Subjunctive

 • أَنَاأَبَرَ
  anaʾabara
 • أَنْتَتَبَرَ
  antatabara
 • أَنْتِتَبَرِي
  antitabarii
 • هُوَيَبَرَ
  huwayabara
 • هِيَتَبَرَ
  hiyatabara
 • أَنْتُمَاتَبَرَا
  antumaatabaraa
 • هُمَايَبَرَا
  humaayabaraa
 • هُمَاتَبَرَا
  humaatabaraa
 • نَحْنُنَبَرَ
  naHnunabara
 • أَنْتُمْتَبَرُوا
  antumtabaruu
 • أَنْتُنَّتَبَرْنَ
  antunnatabarna
 • هُمْيَبَرُوا
  humyabaruu
 • هُنَّيَبَرْنَ
  hunnayabarna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَبَرْ
  anaʾabar
 • أَنْتَتَبَرْ
  antatabar
 • أَنْتِتَبَرِي
  antitabarii
 • هُوَيَبَرْ
  huwayabar
 • هِيَتَبَرْ
  hiyatabar
 • أَنْتُمَاتَبَرَا
  antumaatabaraa
 • هُمَايَبَرَا
  humaayabaraa
 • هُمَاتَبَرَا
  humaatabaraa
 • نَحْنُنَبَرْ
  naHnunabar
 • أَنْتُمْتَبَرُوا
  antumtabaruu
 • أَنْتُنَّتَبَرْنَ
  antunnatabarna
 • هُمْيَبَرُوا
  humyabaruu
 • هُنَّيَبَرْنَ
  hunnayabarna

Past

 • أَنَاوُبِرْتُ
  anawubirtu
 • أَنْتَوُبِرْتَ
  antawubirta
 • أَنْتِوُبِرْتِ
  antiwubirti
 • هُوَوُبِرَ
  huwawubira
 • هِيَوُبِرَتْ
  hiyawubirat
 • أَنْتُمَاوُبِرْتُمَا
  antumaawubirtumaa
 • هُمَاوُبِرَا
  humaawubiraa
 • هُمَاوُبِرَتَا
  humaawubirataa
 • نَحْنُوُبِرْنَا
  naHnuwubirnaa
 • أَنْتُمْوُبِرْتُمْ
  antumwubirtum
 • أَنْتُنَّوُبِرْتُنَّ
  antunnawubirtunna
 • هُمْوُبِرُوا
  humwubiruu
 • هُنَّوُبِرْنَ
  hunnawubirna

Present

 • أَنَاأُوبَرُ
  anaʾuubaru
 • أَنْتَتُوبَرُ
  antatuubaru
 • أَنْتِتُوبَرِينَ
  antituubariina
 • هُوَيُوبَرُ
  huwayuubaru
 • هِيَتُوبَرُ
  hiyatuubaru
 • أَنْتُمَاتُوبَرَانِ
  antumaatuubaraani
 • هُمَايُوبَرَانِ
  humaayuubaraani
 • هُمَاتُوبَرَانِ
  humaatuubaraani
 • نَحْنُنُوبَرُ
  naHnunuubaru
 • أَنْتُمْتُوبَرُونَ
  antumtuubaruuna
 • أَنْتُنَّتُوبَرْنَ
  antunnatuubarna
 • هُمْيُوبَرُونَ
  humyuubaruuna
 • هُنَّيُوبَرْنَ
  hunnayuubarna

Subjunctive

 • أَنَاأُوبَرَ
  anaʾuubara
 • أَنْتَتُوبَرَ
  antatuubara
 • أَنْتِتُوبَرِي
  antituubarii
 • هُوَيُوبَرَ
  huwayuubara
 • هِيَتُوبَرَ
  hiyatuubara
 • أَنْتُمَاتُوبَرَا
  antumaatuubaraa
 • هُمَايُوبَرَا
  humaayuubaraa
 • هُمَاتُوبَرَا
  humaatuubaraa
 • نَحْنُنُوبَرَ
  naHnunuubara
 • أَنْتُمْتُوبَرُوا
  antumtuubaruu
 • أَنْتُنَّتُوبَرْنَ
  antunnatuubarna
 • هُمْيُوبَرُوا
  humyuubaruu
 • هُنَّيُوبَرْنَ
  hunnayuubarna

Jussive

 • أَنَاأُوبَرْ
  anaʾuubar
 • أَنْتَتُوبَرْ
  antatuubar
 • أَنْتِتُوبَرِي
  antituubarii
 • هُوَيُوبَرْ
  huwayuubar
 • هِيَتُوبَرْ
  hiyatuubar
 • أَنْتُمَاتُوبَرَا
  antumaatuubaraa
 • هُمَايُوبَرَا
  humaayuubaraa
 • هُمَاتُوبَرَا
  humaatuubaraa
 • نَحْنُنُوبَرْ
  naHnunuubar
 • أَنْتُمْتُوبَرُوا
  antumtuubaruu
 • أَنْتُنَّتُوبَرْنَ
  antunnatuubarna
 • هُمْيُوبَرُوا
  humyuubaruu
 • هُنَّيُوبَرْنَ
  hunnayuubarna

Imperative

 • أَنْتَبَرْ
  antabar
 • أَنْتِبَرِي
  antibarii
 • أَنْتُمَابَرَا
  antumaabaraa
 • أَنْتُمْبَرُوا
  antumbaruu
 • أَنْتُنَّبَرْنَ
  antunnabarna

Participles

Active

 • وَابِر
  waabir

Passive

 • مَوْبُور
  mawbuur

Verbal noun

  פרסום
  הטיות הפועל وَبِرَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "وَبِرَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פרסום