הטיות פועל وَقَذَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاوَقَذْتُ
  anawaqadhtu
 • أَنْتَوَقَذْتَ
  antawaqadhta
 • أَنْتِوَقَذْتِ
  antiwaqadhti
 • هُوَوَقَذَ
  huwawaqadha
 • هِيَوَقَذَتْ
  hiyawaqadhat
 • أَنْتُمَاوَقَذْتُمَا
  antumaawaqadhtumaa
 • هُمَاوَقَذَا
  humaawaqadhaa
 • هُمَاوَقَذَتَا
  humaawaqadhataa
 • نَحْنُوَقَذْنَا
  naHnuwaqadhnaa
 • أَنْتُمْوَقَذْتُمْ
  antumwaqadhtum
 • أَنْتُنَّوَقَذْتُنَّ
  antunnawaqadhtunna
 • هُمْوَقَذُوا
  humwaqadhuu
 • هُنَّوَقَذْنَ
  hunnawaqadhna

Present

 • أَنَاأَقِذُ
  anaʾaqidhu
 • أَنْتَتَقِذُ
  antataqidhu
 • أَنْتِتَقِذِينَ
  antitaqidhiina
 • هُوَيَقِذُ
  huwayaqidhu
 • هِيَتَقِذُ
  hiyataqidhu
 • أَنْتُمَاتَقِذَانِ
  antumaataqidhaani
 • هُمَايَقِذَانِ
  humaayaqidhaani
 • هُمَاتَقِذَانِ
  humaataqidhaani
 • نَحْنُنَقِذُ
  naHnunaqidhu
 • أَنْتُمْتَقِذُونَ
  antumtaqidhuuna
 • أَنْتُنَّتَقِذْنَ
  antunnataqidhna
 • هُمْيَقِذُونَ
  humyaqidhuuna
 • هُنَّيَقِذْنَ
  hunnayaqidhna

Subjunctive

 • أَنَاأَقِذَ
  anaʾaqidha
 • أَنْتَتَقِذَ
  antataqidha
 • أَنْتِتَقِذِي
  antitaqidhii
 • هُوَيَقِذَ
  huwayaqidha
 • هِيَتَقِذَ
  hiyataqidha
 • أَنْتُمَاتَقِذَا
  antumaataqidhaa
 • هُمَايَقِذَا
  humaayaqidhaa
 • هُمَاتَقِذَا
  humaataqidhaa
 • نَحْنُنَقِذَ
  naHnunaqidha
 • أَنْتُمْتَقِذُوا
  antumtaqidhuu
 • أَنْتُنَّتَقِذْنَ
  antunnataqidhna
 • هُمْيَقِذُوا
  humyaqidhuu
 • هُنَّيَقِذْنَ
  hunnayaqidhna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَقِذْ
  anaʾaqidh
 • أَنْتَتَقِذْ
  antataqidh
 • أَنْتِتَقِذِي
  antitaqidhii
 • هُوَيَقِذْ
  huwayaqidh
 • هِيَتَقِذْ
  hiyataqidh
 • أَنْتُمَاتَقِذَا
  antumaataqidhaa
 • هُمَايَقِذَا
  humaayaqidhaa
 • هُمَاتَقِذَا
  humaataqidhaa
 • نَحْنُنَقِذْ
  naHnunaqidh
 • أَنْتُمْتَقِذُوا
  antumtaqidhuu
 • أَنْتُنَّتَقِذْنَ
  antunnataqidhna
 • هُمْيَقِذُوا
  humyaqidhuu
 • هُنَّيَقِذْنَ
  hunnayaqidhna

Past

 • أَنَاوُقِذْتُ
  anawuqidhtu
 • أَنْتَوُقِذْتَ
  antawuqidhta
 • أَنْتِوُقِذْتِ
  antiwuqidhti
 • هُوَوُقِذَ
  huwawuqidha
 • هِيَوُقِذَتْ
  hiyawuqidhat
 • أَنْتُمَاوُقِذْتُمَا
  antumaawuqidhtumaa
 • هُمَاوُقِذَا
  humaawuqidhaa
 • هُمَاوُقِذَتَا
  humaawuqidhataa
 • نَحْنُوُقِذْنَا
  naHnuwuqidhnaa
 • أَنْتُمْوُقِذْتُمْ
  antumwuqidhtum
 • أَنْتُنَّوُقِذْتُنَّ
  antunnawuqidhtunna
 • هُمْوُقِذُوا
  humwuqidhuu
 • هُنَّوُقِذْنَ
  hunnawuqidhna

Present

 • أَنَاأُوقَذُ
  anaʾuuqadhu
 • أَنْتَتُوقَذُ
  antatuuqadhu
 • أَنْتِتُوقَذِينَ
  antituuqadhiina
 • هُوَيُوقَذُ
  huwayuuqadhu
 • هِيَتُوقَذُ
  hiyatuuqadhu
 • أَنْتُمَاتُوقَذَانِ
  antumaatuuqadhaani
 • هُمَايُوقَذَانِ
  humaayuuqadhaani
 • هُمَاتُوقَذَانِ
  humaatuuqadhaani
 • نَحْنُنُوقَذُ
  naHnunuuqadhu
 • أَنْتُمْتُوقَذُونَ
  antumtuuqadhuuna
 • أَنْتُنَّتُوقَذْنَ
  antunnatuuqadhna
 • هُمْيُوقَذُونَ
  humyuuqadhuuna
 • هُنَّيُوقَذْنَ
  hunnayuuqadhna

Subjunctive

 • أَنَاأُوقَذَ
  anaʾuuqadha
 • أَنْتَتُوقَذَ
  antatuuqadha
 • أَنْتِتُوقَذِي
  antituuqadhii
 • هُوَيُوقَذَ
  huwayuuqadha
 • هِيَتُوقَذَ
  hiyatuuqadha
 • أَنْتُمَاتُوقَذَا
  antumaatuuqadhaa
 • هُمَايُوقَذَا
  humaayuuqadhaa
 • هُمَاتُوقَذَا
  humaatuuqadhaa
 • نَحْنُنُوقَذَ
  naHnunuuqadha
 • أَنْتُمْتُوقَذُوا
  antumtuuqadhuu
 • أَنْتُنَّتُوقَذْنَ
  antunnatuuqadhna
 • هُمْيُوقَذُوا
  humyuuqadhuu
 • هُنَّيُوقَذْنَ
  hunnayuuqadhna

Jussive

 • أَنَاأُوقَذْ
  anaʾuuqadh
 • أَنْتَتُوقَذْ
  antatuuqadh
 • أَنْتِتُوقَذِي
  antituuqadhii
 • هُوَيُوقَذْ
  huwayuuqadh
 • هِيَتُوقَذْ
  hiyatuuqadh
 • أَنْتُمَاتُوقَذَا
  antumaatuuqadhaa
 • هُمَايُوقَذَا
  humaayuuqadhaa
 • هُمَاتُوقَذَا
  humaatuuqadhaa
 • نَحْنُنُوقَذْ
  naHnunuuqadh
 • أَنْتُمْتُوقَذُوا
  antumtuuqadhuu
 • أَنْتُنَّتُوقَذْنَ
  antunnatuuqadhna
 • هُمْيُوقَذُوا
  humyuuqadhuu
 • هُنَّيُوقَذْنَ
  hunnayuuqadhna

Imperative

 • أَنْتَقِذْ
  antaqidh
 • أَنْتِقِذِي
  antiqidhii
 • أَنْتُمَاقِذَا
  antumaaqidhaa
 • أَنْتُمْقِذُوا
  antumqidhuu
 • أَنْتُنَّقِذْنَ
  antunnaqidhna

Participles

Active

 • وَاقِذ
  waaqidh

Passive

 • مَوْقُوذ
  mawquudh

Verbal noun

  פרסום
  הטיות הפועל وَقَذَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "وَقَذَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פרסום