הטיות פועל وَكَبَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاوَكَبْتُ
  anawakabtu
 • أَنْتَوَكَبْتَ
  antawakabta
 • أَنْتِوَكَبْتِ
  antiwakabti
 • هُوَوَكَبَ
  huwawakaba
 • هِيَوَكَبَتْ
  hiyawakabat
 • أَنْتُمَاوَكَبْتُمَا
  antumaawakabtumaa
 • هُمَاوَكَبَا
  humaawakabaa
 • هُمَاوَكَبَتَا
  humaawakabataa
 • نَحْنُوَكَبْنَا
  naHnuwakabnaa
 • أَنْتُمْوَكَبْتُمْ
  antumwakabtum
 • أَنْتُنَّوَكَبْتُنَّ
  antunnawakabtunna
 • هُمْوَكَبُوا
  humwakabuu
 • هُنَّوَكَبْنَ
  hunnawakabna

Present

 • أَنَاأَكَبُ
  anaʾakabu
 • أَنْتَتَكَبُ
  antatakabu
 • أَنْتِتَكَبِينَ
  antitakabiina
 • هُوَيَكَبُ
  huwayakabu
 • هِيَتَكَبُ
  hiyatakabu
 • أَنْتُمَاتَكَبَانِ
  antumaatakabaani
 • هُمَايَكَبَانِ
  humaayakabaani
 • هُمَاتَكَبَانِ
  humaatakabaani
 • نَحْنُنَكَبُ
  naHnunakabu
 • أَنْتُمْتَكَبُونَ
  antumtakabuuna
 • أَنْتُنَّتَكَبْنَ
  antunnatakabna
 • هُمْيَكَبُونَ
  humyakabuuna
 • هُنَّيَكَبْنَ
  hunnayakabna

Subjunctive

 • أَنَاأَكَبَ
  anaʾakaba
 • أَنْتَتَكَبَ
  antatakaba
 • أَنْتِتَكَبِي
  antitakabii
 • هُوَيَكَبَ
  huwayakaba
 • هِيَتَكَبَ
  hiyatakaba
 • أَنْتُمَاتَكَبَا
  antumaatakabaa
 • هُمَايَكَبَا
  humaayakabaa
 • هُمَاتَكَبَا
  humaatakabaa
 • نَحْنُنَكَبَ
  naHnunakaba
 • أَنْتُمْتَكَبُوا
  antumtakabuu
 • أَنْتُنَّتَكَبْنَ
  antunnatakabna
 • هُمْيَكَبُوا
  humyakabuu
 • هُنَّيَكَبْنَ
  hunnayakabna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَكَبْ
  anaʾakab
 • أَنْتَتَكَبْ
  antatakab
 • أَنْتِتَكَبِي
  antitakabii
 • هُوَيَكَبْ
  huwayakab
 • هِيَتَكَبْ
  hiyatakab
 • أَنْتُمَاتَكَبَا
  antumaatakabaa
 • هُمَايَكَبَا
  humaayakabaa
 • هُمَاتَكَبَا
  humaatakabaa
 • نَحْنُنَكَبْ
  naHnunakab
 • أَنْتُمْتَكَبُوا
  antumtakabuu
 • أَنْتُنَّتَكَبْنَ
  antunnatakabna
 • هُمْيَكَبُوا
  humyakabuu
 • هُنَّيَكَبْنَ
  hunnayakabna

Past

 • أَنَاوُكِبْتُ
  anawukibtu
 • أَنْتَوُكِبْتَ
  antawukibta
 • أَنْتِوُكِبْتِ
  antiwukibti
 • هُوَوُكِبَ
  huwawukiba
 • هِيَوُكِبَتْ
  hiyawukibat
 • أَنْتُمَاوُكِبْتُمَا
  antumaawukibtumaa
 • هُمَاوُكِبَا
  humaawukibaa
 • هُمَاوُكِبَتَا
  humaawukibataa
 • نَحْنُوُكِبْنَا
  naHnuwukibnaa
 • أَنْتُمْوُكِبْتُمْ
  antumwukibtum
 • أَنْتُنَّوُكِبْتُنَّ
  antunnawukibtunna
 • هُمْوُكِبُوا
  humwukibuu
 • هُنَّوُكِبْنَ
  hunnawukibna

Present

 • أَنَاأُوكَبُ
  anaʾuukabu
 • أَنْتَتُوكَبُ
  antatuukabu
 • أَنْتِتُوكَبِينَ
  antituukabiina
 • هُوَيُوكَبُ
  huwayuukabu
 • هِيَتُوكَبُ
  hiyatuukabu
 • أَنْتُمَاتُوكَبَانِ
  antumaatuukabaani
 • هُمَايُوكَبَانِ
  humaayuukabaani
 • هُمَاتُوكَبَانِ
  humaatuukabaani
 • نَحْنُنُوكَبُ
  naHnunuukabu
 • أَنْتُمْتُوكَبُونَ
  antumtuukabuuna
 • أَنْتُنَّتُوكَبْنَ
  antunnatuukabna
 • هُمْيُوكَبُونَ
  humyuukabuuna
 • هُنَّيُوكَبْنَ
  hunnayuukabna

Subjunctive

 • أَنَاأُوكَبَ
  anaʾuukaba
 • أَنْتَتُوكَبَ
  antatuukaba
 • أَنْتِتُوكَبِي
  antituukabii
 • هُوَيُوكَبَ
  huwayuukaba
 • هِيَتُوكَبَ
  hiyatuukaba
 • أَنْتُمَاتُوكَبَا
  antumaatuukabaa
 • هُمَايُوكَبَا
  humaayuukabaa
 • هُمَاتُوكَبَا
  humaatuukabaa
 • نَحْنُنُوكَبَ
  naHnunuukaba
 • أَنْتُمْتُوكَبُوا
  antumtuukabuu
 • أَنْتُنَّتُوكَبْنَ
  antunnatuukabna
 • هُمْيُوكَبُوا
  humyuukabuu
 • هُنَّيُوكَبْنَ
  hunnayuukabna

Jussive

 • أَنَاأُوكَبْ
  anaʾuukab
 • أَنْتَتُوكَبْ
  antatuukab
 • أَنْتِتُوكَبِي
  antituukabii
 • هُوَيُوكَبْ
  huwayuukab
 • هِيَتُوكَبْ
  hiyatuukab
 • أَنْتُمَاتُوكَبَا
  antumaatuukabaa
 • هُمَايُوكَبَا
  humaayuukabaa
 • هُمَاتُوكَبَا
  humaatuukabaa
 • نَحْنُنُوكَبْ
  naHnunuukab
 • أَنْتُمْتُوكَبُوا
  antumtuukabuu
 • أَنْتُنَّتُوكَبْنَ
  antunnatuukabna
 • هُمْيُوكَبُوا
  humyuukabuu
 • هُنَّيُوكَبْنَ
  hunnayuukabna

Imperative

 • أَنْتَكَبْ
  antakab
 • أَنْتِكَبِي
  antikabii
 • أَنْتُمَاكَبَا
  antumaakabaa
 • أَنْتُمْكَبُوا
  antumkabuu
 • أَنْتُنَّكَبْنَ
  antunnakabna

Participles

Active

 • وَاكِب
  waakib

Passive

 • مَوْكُوب
  mawkuub

Verbal noun

  פרסום
  הטיות הפועל وَكَبَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "وَكَبَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פרסום