Download New

הטיות פעלים בערבית

X
הטה

הטיית פעלים בערבית

בערבית ניתן להכניס צורות שם הפועל, כגון "تَكَلَّمَ", "سَافَرَ", וגם צורות מוטות "يَشْرَبُ", "سَافَرُوا", "تَتَكَلَّمُونَ"... וגם תעתוקים ("shariba", "saafara", "takallama").

מטה הפעלים מסוגל לזהות תעתיק באותיות לטיניות. בעמוד תוצאות החיפוש, ניתן להראות ולהסתיר את התעתיקים מתחת לפעלים על ידי לחיצת כפתור ״תעתיקים״. כפתור ״חלופות״ מציג צורות דקדוקיות ואיותים אלטרנטיביים.

מטה הפעלים משתמש בחוקים דקדוקיים שלוקחים בחשבון צורות הטיה וצורות פועלים בערבית - awzan.

במידה והטקסט שחיפשת יכול להתאים לכמה פעלים, מטה הפעלים יפרוט את כולם כהמלצות. בנוסף, הוא מזהה טעויות כתיב ומוצא את הפעלים הדומים ביותר למה שחופש.

תרגום, הטיית פעלים, ובדיקת איות בקליק אחד מהדפדפן שלך.

הוסף לדפדפן שלך

הטו פעלים באנגלית, בצרפתית, בספרדית, בגרמנית, באיטלקית, ברוסית, בערבית,ביפנית, בעברית, בפורטוגזית באמצעות מטה הפעלים של Reverso. למדו חוקי הטייה ועיינו ברשימת צורות פעלים. תרגמו פעלים בהקשר או חפשו את הגדרותיהם.

פרסום
פרסום