הטיות פועל comandar בפורטוגזית

X
הטה

פועל עזר: ter

צורות הפועל אחרות: comandar-se

פרסום

Indicativo

Presente

  • eucomando
  • tucomandas
  • ele/ela/vocêcomanda
  • nóscomandamos
  • vóscomandais
  • eles/elas/vocêscomandam

Pretérito Perfeito

  • eucomandei
  • tucomandaste
  • ele/ela/vocêcomandou
  • nóscomandámos
  • vóscomandastes
  • eles/elas/vocêscomandaram

Pretérito Imperfeito

  • eucomandava
  • tucomandavas
  • ele/ela/vocêcomandava
  • nóscomandávamos
  • vóscomandáveis
  • eles/elas/vocêscomandavam

Pretérito Mais-que-Perfeito

  • eucomandara
  • tucomandaras
  • ele/ela/vocêcomandara
  • nóscomandáramos
  • vóscomandáreis
  • eles/elas/vocêscomandaram

Pretérito Perfeito Composto

  • eutenhocomandado
  • tutenscomandado
  • ele/ela/vocêtemcomandado
  • nóstemoscomandado
  • vóstendescomandado
  • eles/elas/vocêstêmcomandado

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

  • eutinhacomandado
  • tutinhascomandado
  • ele/ela/vocêtinhacomandado
  • nóstínhamoscomandado
  • vóstínheiscomandado
  • eles/elas/vocêstinhamcomandado

Pretérito Mais-que-Perfeito Anterior

  • eutiveracomandado
  • tutiverascomandado
  • ele/ela/vocêtiveracomandado
  • nóstivéramoscomandado
  • vóstivéreiscomandado
  • eles/elas/vocêstiveramcomandado

Futuro do Presente Simples

  • eucomandarei
  • tucomandarás
  • ele/ela/vocêcomandará
  • nóscomandaremos
  • vóscomandareis
  • eles/elas/vocêscomandarão

Futuro do Presente Composto

  • eutereicomandado
  • tuteráscomandado
  • ele/ela/vocêterácomandado
  • nósteremoscomandado
  • vóstereiscomandado
  • eles/elas/vocêsterãocomandado

Conjuntivo / Subjuntivo

Presente

  • queeucomande
  • quetucomandes
  • queele/ela/vocêcomande
  • quenóscomandemos
  • quevóscomandeis
  • queeles/elas/vocêscomandem

Pretérito Perfeito

  • eutenhacomandado
  • tutenhascomandado
  • ele/ela/vocêtenhacomandado
  • nóstenhamoscomandado
  • vóstenhaiscomandado
  • eles/elas/vocêstenhamcomandado

Pretérito Imperfeito

  • seeucomandasse
  • setucomandasses
  • seele/ela/vocêcomandasse
  • senóscomandássemos
  • sevóscomandásseis
  • seeles/elas/vocêscomandassem

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

  • eutivessecomandado
  • tutivessescomandado
  • ele/ela/vocêtivessecomandado
  • nóstivéssemoscomandado
  • vóstivésseiscomandado
  • eles/elas/vocêstivessemcomandado

Futuro

  • quandoeucomandar
  • quandotucomandares
  • quandoele/ela/vocêcomandar
  • quandonóscomandarmos
  • quandovóscomandardes
  • quandoeles/elas/vocêscomandarem

Futuro Composto

  • eutivercomandado
  • tutiverescomandado
  • ele/ela/vocêtivercomandado
  • nóstivermoscomandado
  • vóstiverdescomandado
  • eles/elas/vocêstiveremcomandado

Condicional

Futuro do Pretérito Simples

  • eucomandaria
  • tucomandarias
  • ele/ela/vocêcomandaria
  • nóscomandaríamos
  • vóscomandaríeis
  • eles/elas/vocêscomandariam

Futuro do Pretérito Composto

  • euteriacomandado
  • tuteriascomandado
  • ele/ela/vocêteriacomandado
  • nósteríamoscomandado
  • vósteríeiscomandado
  • eles/elas/vocêsteriamcomandado

Gerúndio

  • comandando

Infinitivo

  • comandar
  • comandares
  • comandarmos
  • comandardes
  • comandarem

Imperativo

  • comanda
  • comande
  • comandemos
  • comandai
  • comandem

Imperativo Negativo

  • nãocomandes
  • nãocomande
  • nãocomandemos
  • nãocomandeis
  • nãocomandem

Particípio

  • comandado
פרסום
הטיות הפועל comandar בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "comandar", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים בפורטוגזית: melhorar, voltar, cavar
פרסום