הטיות פועל converter בפורטוגזית

X
הטה

פועל עזר: ter

צורות הפועל אחרות: converter-se

פרסום

Indicativo

Presente

 • euconverto
 • tuconvertes
 • ele/ela/vocêconverte
 • nósconvertemos
 • vósconverteis
 • eles/elas/vocêsconvertem

Pretérito Perfeito

 • euconverti
 • tuconverteste
 • ele/ela/vocêconverteu
 • nósconvertemos
 • vósconvertestes
 • eles/elas/vocêsconverteram

Pretérito Imperfeito

 • euconvertia
 • tuconvertias
 • ele/ela/vocêconvertia
 • nósconvertíamos
 • vósconvertíeis
 • eles/elas/vocêsconvertiam

Pretérito Mais-que-Perfeito

 • euconvertera
 • tuconverteras
 • ele/ela/vocêconvertera
 • nósconvertêramos
 • vósconvertêreis
 • eles/elas/vocêsconverteram

Pretérito Perfeito Composto

 • eutenhoconvertido
 • tutensconvertido
 • ele/ela/vocêtemconvertido
 • nóstemosconvertido
 • vóstendesconvertido
 • eles/elas/vocêstêmconvertido

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutinhaconvertido
 • tutinhasconvertido
 • ele/ela/vocêtinhaconvertido
 • nóstínhamosconvertido
 • vóstínheisconvertido
 • eles/elas/vocêstinhamconvertido

Pretérito Mais-que-Perfeito Anterior

 • eutiveraconvertido
 • tutiverasconvertido
 • ele/ela/vocêtiveraconvertido
 • nóstivéramosconvertido
 • vóstivéreisconvertido
 • eles/elas/vocêstiveramconvertido

Futuro do Presente Simples

 • euconverterei
 • tuconverterás
 • ele/ela/vocêconverterá
 • nósconverteremos
 • vósconvertereis
 • eles/elas/vocêsconverterão

Futuro do Presente Composto

 • eutereiconvertido
 • tuterásconvertido
 • ele/ela/vocêteráconvertido
 • nósteremosconvertido
 • vóstereisconvertido
 • eles/elas/vocêsterãoconvertido

Conjuntivo / Subjuntivo

Presente

 • queeuconverta
 • quetuconvertas
 • queele/ela/vocêconverta
 • quenósconvertamos
 • quevósconvertais
 • queeles/elas/vocêsconvertam

Pretérito Perfeito

 • eutenhaconvertido
 • tutenhasconvertido
 • ele/ela/vocêtenhaconvertido
 • nóstenhamosconvertido
 • vóstenhaisconvertido
 • eles/elas/vocêstenhamconvertido

Pretérito Imperfeito

 • seeuconvertesse
 • setuconvertesses
 • seele/ela/vocêconvertesse
 • senósconvertêssemos
 • sevósconvertêsseis
 • seeles/elas/vocêsconvertessem

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutivesseconvertido
 • tutivessesconvertido
 • ele/ela/vocêtivesseconvertido
 • nóstivéssemosconvertido
 • vóstivésseisconvertido
 • eles/elas/vocêstivessemconvertido

Futuro

 • quandoeuconverter
 • quandotuconverteres
 • quandoele/ela/vocêconverter
 • quandonósconvertermos
 • quandovósconverterdes
 • quandoeles/elas/vocêsconverterem

Futuro Composto

 • eutiverconvertido
 • tutiveresconvertido
 • ele/ela/vocêtiverconvertido
 • nóstivermosconvertido
 • vóstiverdesconvertido
 • eles/elas/vocêstiveremconvertido

Condicional

Futuro do Pretérito Simples

 • euconverteria
 • tuconverterias
 • ele/ela/vocêconverteria
 • nósconverteríamos
 • vósconverteríeis
 • eles/elas/vocêsconverteriam

Futuro do Pretérito Composto

 • euteriaconvertido
 • tuteriasconvertido
 • ele/ela/vocêteriaconvertido
 • nósteríamosconvertido
 • vósteríeisconvertido
 • eles/elas/vocêsteriamconvertido

Gerúndio

 • convertendo

Infinitivo

 • converter
 • converteres
 • convertermos
 • converterdes
 • converterem

Imperativo

 • converte
 • converta
 • convertamos
 • convertei
 • convertam

Imperativo Negativo

 • nãoconvertas
 • nãoconverta
 • nãoconvertamos
 • nãoconvertais
 • nãoconvertam

Particípio

 • convertido
פרסום
הטיות הפועל converter בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "converter", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים בפורטוגזית: remeter, prometer, perverter
פרסום