הטיות פועל render בפורטוגזית

X
הטה

פועל עזר: ter

צורות הפועל אחרות: render-se

פרסום

Indicativo

Presente

 • eurendo
 • turendes
 • ele/ela/vocêrende
 • nósrendemos
 • vósrendeis
 • eles/elas/vocêsrendem

Pretérito Perfeito

 • eurendi
 • turendeste
 • ele/ela/vocêrendeu
 • nósrendemos
 • vósrendestes
 • eles/elas/vocêsrenderam

Pretérito Imperfeito

 • eurendia
 • turendias
 • ele/ela/vocêrendia
 • nósrendíamos
 • vósrendíeis
 • eles/elas/vocêsrendiam

Pretérito Mais-que-Perfeito

 • eurendera
 • turenderas
 • ele/ela/vocêrendera
 • nósrendêramos
 • vósrendêreis
 • eles/elas/vocêsrenderam

Pretérito Perfeito Composto

 • eutenhorendido
 • tutensrendido
 • ele/ela/vocêtemrendido
 • nóstemosrendido
 • vóstendesrendido
 • eles/elas/vocêstêmrendido

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutinharendido
 • tutinhasrendido
 • ele/ela/vocêtinharendido
 • nóstínhamosrendido
 • vóstínheisrendido
 • eles/elas/vocêstinhamrendido

Pretérito Mais-que-Perfeito Anterior

 • eutiverarendido
 • tutiverasrendido
 • ele/ela/vocêtiverarendido
 • nóstivéramosrendido
 • vóstivéreisrendido
 • eles/elas/vocêstiveramrendido

Futuro do Presente Simples

 • eurenderei
 • turenderás
 • ele/ela/vocêrenderá
 • nósrenderemos
 • vósrendereis
 • eles/elas/vocêsrenderão

Futuro do Presente Composto

 • eutereirendido
 • tuterásrendido
 • ele/ela/vocêterárendido
 • nósteremosrendido
 • vóstereisrendido
 • eles/elas/vocêsterãorendido

Conjuntivo / Subjuntivo

Presente

 • queeurenda
 • queturendas
 • queele/ela/vocêrenda
 • quenósrendamos
 • quevósrendais
 • queeles/elas/vocêsrendam

Pretérito Perfeito

 • eutenharendido
 • tutenhasrendido
 • ele/ela/vocêtenharendido
 • nóstenhamosrendido
 • vóstenhaisrendido
 • eles/elas/vocêstenhamrendido

Pretérito Imperfeito

 • seeurendesse
 • seturendesses
 • seele/ela/vocêrendesse
 • senósrendêssemos
 • sevósrendêsseis
 • seeles/elas/vocêsrendessem

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutivesserendido
 • tutivessesrendido
 • ele/ela/vocêtivesserendido
 • nóstivéssemosrendido
 • vóstivésseisrendido
 • eles/elas/vocêstivessemrendido

Futuro

 • quandoeurender
 • quandoturenderes
 • quandoele/ela/vocêrender
 • quandonósrendermos
 • quandovósrenderdes
 • quandoeles/elas/vocêsrenderem

Futuro Composto

 • eutiverrendido
 • tutiveresrendido
 • ele/ela/vocêtiverrendido
 • nóstivermosrendido
 • vóstiverdesrendido
 • eles/elas/vocêstiveremrendido

Condicional

Futuro do Pretérito Simples

 • eurenderia
 • turenderias
 • ele/ela/vocêrenderia
 • nósrenderíamos
 • vósrenderíeis
 • eles/elas/vocêsrenderiam

Futuro do Pretérito Composto

 • euteriarendido
 • tuteriasrendido
 • ele/ela/vocêteriarendido
 • nósteríamosrendido
 • vósteríeisrendido
 • eles/elas/vocêsteriamrendido

Gerúndio

 • rendendo

Infinitivo

 • render
 • renderes
 • rendermos
 • renderdes
 • renderem

Imperativo

 • rende
 • renda
 • rendamos
 • rendei
 • rendam

Imperativo Negativo

 • nãorendas
 • nãorenda
 • nãorendamos
 • nãorendais
 • nãorendam

Particípio

 • rendido
פרסום
הטיות הפועל render בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "render", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים בפורטוגזית: concorrer, reaprender, aprender
פרסום