Download New

הטיות פעלים בפורטוגזית

X
הטה

הטיית פעלים בפורטוגזית

בפורטוגזית ניתן להכניס צורות שם הפועל, כגון "querer", "achar", וגם פעלים רפלקסיביים
"ver-se"... וגם צורות מוטות ("acho", "esteve", "querido").

בעמוד תוצאות החיפוש, ניתן להראות ולהסתיר את כפתור ״חלופות״ מציג צורות דקדוקיות ואיותים אלטרנטיביים.

מטה הפעלים משתמש בחוקים דקדוקיים שלוקחים בחשבון פעלים חריגים וצורות הטיה.

במידה והטקסט שחיפשת יכול להתאים לכמה פעלים, מטה הפעלים יפרוט את כולם כהמלצות. בנוסף, הוא מזהה טעויות כתיב ומוצא את הפעלים הדומים ביותר למה שחופש.

תרגום, הטיית פעלים, ובדיקת איות בקליק אחד מהדפדפן שלך.

הוסף לדפדפן שלך

הטו פעלים באנגלית, בצרפתית, בספרדית, בגרמנית, באיטלקית, ברוסית, בערבית,ביפנית, בעברית, בפורטוגזית באמצעות מטה הפעלים של Reverso. למדו חוקי הטייה ועיינו ברשימת צורות פעלים. תרגמו פעלים בהקשר או חפשו את הגדרותיהם.

פרסום
פרסום