הטיות פועל ввить ברוסית

X
הטה

vvit'

(perfective)
הדפס

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онввил
   ya/ty/onvvil
  • я/ты/онаввила
   ya/ty/onavvila
  • оноввило
   onovvilo
  • мы/вы/ониввили
   my/vy/onivvili

  будущее

  • явовью
   yavov'yu
  • тывовьёшь
   tyvov'yosh'
  • он/она/онововьёт
   on/ona/onovov'yot
  • мывовьём
   myvov'yom
  • вывовьёте
   vyvov'yote
  • онивовьют
   onivov'yut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • ввив/-вивши
    vviv/-vivshi

   Императив

   • тыввей
    tyvvej
   • мывовьём/-овьёмте
    myvov'yom/-ov'yomte
   • выввейте
    vyvvejte

   Причастие

   активный залог

   • ввивший
    vvivshij

   пассивный залог

   • ввитый
    vvityj

   Сослагательное наклонение

   • ввилбы
    vvilby
   • ввилабы
    vvilaby
   • ввилобы
    vviloby
   • ввилибы
    vviliby
   פרסום
   הטיות הפועל ввить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "ввить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: подразвить, взвить, надвить
   פרסום