הטיות פועל взвить ברוסית

X
הטה

vzvit'

(perfective)
הדפס

צורות הפועל אחרות: взвиться

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онвзвил
   ya/ty/onvzvil
  • я/ты/онавзвила
   ya/ty/onavzvila
  • оновзвило
   onovzvilo
  • мы/вы/онивзвили
   my/vy/onivzvili

  будущее

  • явзовью
   yavzov'yu
  • тывзовьёшь
   tyvzov'yosh'
  • он/она/оновзовьёт
   on/ona/onovzov'yot
  • мывзовьём
   myvzov'yom
  • вывзовьёте
   vyvzov'yote
  • онивзовьют
   onivzov'yut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • взвив/-вивши
    vzviv/-vivshi

   Императив

   • тывзвей
    tyvzvej
   • мывзовьём/-овьёмте
    myvzov'yom/-ov'yomte
   • вывзвейте
    vyvzvejte

   Причастие

   активный залог

   • взвивший
    vzvivshij

   пассивный залог

   • взвитый
    vzvityj

   Сослагательное наклонение

   • взвилбы
    vzvilby
   • взвилабы
    vzvilaby
   • взвилобы
    vzviloby
   • взвилибы
    vzviliby
   פרסום
   הטיות הפועל взвить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "взвить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: свить, переразвить, подвить
   פרסום