הטיות פועל воспретить ברוסית

X
הטה

Данный глагол относится ко второму типу спряжения, однако у него отсутствуют некоторые стандартные формы. Глагол имеет отдельную модель в связи с чередованием букв т/щ в основе. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онвоспретил
   ya/ty/onvospretil
  • я/ты/онавоспретила
   ya/ty/onavospretila
  • оновоспретило
   onovospretilo
  • мы/вы/онивоспретили
   my/vy/onivospretili

  будущее

  • явоспрещу
   yavospreshhu
  • тывоспретишь
   tyvospretish'
  • он/она/оновоспретит
   on/ona/onovospretit
  • мывоспретим
   myvospretim
  • вывоспретите
   vyvospretite
  • онивоспретят
   onivospretyat

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • воспретив/-тивши
    vospretiv/-tivshi

   Императив

   • тывоспрети
    tyvospreti
   • мывоспретим/-тимте
    myvospretim/-timte
   • вывоспретите
    vyvospretite

   Причастие

   активный залог

   • воспретивший
    vospretivshij

   пассивный залог

   • воспрещённый
    vospreshhyonnyj

   Сослагательное наклонение

   • воспретилбы
    vospretilby
   • воспретилабы
    vospretilaby
   • воспретилобы
    vospretiloby
   • воспретилибы
    vospretiliby
   פרסום
   הטיות הפועל воспретить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "воспретить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: предотвратить, прекратить, посвятить
   פרסום