הטיות פועל выскочить ברוסית

X
הטה

ראה עוד выскакивать - imperfective

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

    прошедшее

    • я/ты/онвыскочил
      ya/ty/onvyskochil
    • я/ты/онавыскочила
      ya/ty/onavyskochila
    • оновыскочило
      onovyskochilo
    • мы/вы/онивыскочили
      my/vy/onivyskochili

    будущее

    • явыскочу
      yavyskochu
    • тывыскочишь
      tyvyskochish'
    • он/она/оновыскочит
      on/ona/onovyskochit
    • мывыскочим
      myvyskochim
    • вывыскочите
      vyvyskochite
    • онивыскочат
      onivyskochat

    Деепричастие

    настоящее

      прошедшее

      • выскочив/-ивши
        vyskochiv/-ivshi

      Императив

      • тывыскочи
        tyvyskochi
      • мывыскочим/-имте
        myvyskochim/-imte
      • вывыскочите
        vyvyskochite

      Причастие

      активный залог

      • выскочивший
        vyskochivshij

      пассивный залог

        Сослагательное наклонение

        • выскочилбы
          vyskochilby
        • выскочилабы
          vyskochilaby
        • выскочилобы
          vyskochiloby
        • выскочилибы
          vyskochiliby
        פרסום
        הטיות הפועל выскочить בכל זמנים, מודוס וגופות.
        חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "выскочить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
        פעלים דומים ברוסית: вскочить, поворожить
        פרסום